តើអ្វីទៅជាអត្ថប្រយោជន៍នៃកងដាក់ក្រោមស្បែក?

តើអ្វីទៅជាអត្ថប្រយោជន៍នៃកងដាក់ក្រោមស្បែក?
តើអ្វីទៅជាអត្ថប្រយោជន៍នៃកងដាក់ក្រោមស្បែក?

អត្ថប្រយោជន៍សុខភាព

  • កាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការមានកូនក្រៅស្បូន
  • កងក្រោមស្បែកអាចជួយការពារប្រឆាំងនឹងជម្ងឺស្លេកស្លាំងដោយសារកង្វះជាតិដែក។ នៅពេលដែលរាងកាយរបស់អ្នកសម្របទៅនឹងកងដាក់ក្រោមស្បែកហើយ មនុស្សស្រីជាច្រើនបានរាយការណ៍ថាមានការមករដូវដែលមានលំហូរឈាមតិចជាងមុន ហើយលែងញឹកញាប់ដូចមុន។
  • កងក្រោមស្បែកអាចជួយសម្រួលចង្កោមរោគសញ្ញាមុនពេលមករដូវ (premenstrual syndrome (PMS)) ជម្ងឺបាក់ទឹកចិត្ត និងរោគសញ្ញានៃជម្ងឺភ្នាសរដូវលូតលាស់នៅខុសកន្លែង (endometriosis)។
  • កងក្រោមស្បែកអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយស្រ្តីដែលមិនអាចប្រើប្រាស់អរម៉ូនអេស្រ្តូសែន (estrogen) ដូចជាស្រ្តីដែលកំពុងដែលបំបៅដោះកូន។
  • កងក្រោមស្បែកមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកជក់បារី និង អ្នកដែលមានជម្ងឺលើសឈាម និង ទឹកនោមផ្អែម។

អត្ថប្រយោជន៍របៀបរស់នៅ

វាអាចផ្តល់ការការពារយូរអង្វែងពីការមានផ្ទៃពោះ

នៅពេលដែលបានដាក់កងក្រោមស្បែកហើយ អ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីតទៀតនោះទេ។ កងដាក់ក្រោមស្បែកនឹងនៅក្រោមស្បែករបស់អ្នក ហើយផ្តល់ការការពារប្រឆាំងនឹងការមានផ្ទៃពោះរយៈពេល បីទៅប្រាំឆ្នាំ អាស្រ័យលើកប្រភេទកងដាក់ក្រោមស្បែកដែលអ្នកប្រើប្រាស់ [7]។

ពេលដាក់ហើយ អ្នកបំផ្លេចពីវាទៅ។

ប្រសិនបើអ្នកខា្លចភ្លេចប្រើមធ្យោបាយពន្យារកំណើតនោះទេ ការដាក់ IUD ជាជម្រើសមួយដ៏ល្អសម្រាប់អ្នក។

វាអាចលាក់លាមបានល្អ

មនុស្សភាគច្រើនមិនអាចមើលដឹងថាវានៅទីនោះទេ។ អ្នកមិនចាំបាច់រញ៉េររញ៉ៃច្រើនមុនពេលរួមភេទ ដូចជាការហែកកញ្ចប់ស្រោមអនាម័យ​នោះទេ។

មិនបាច់ចាំបាច់ប្រើដៃ

អ្នកមិនចាំបាច់មានកញ្ចប់ ឬវេជ្ជបញ្ជាដើម្បីទិញនៅឱសថស្ថាននោះទេ។ ដូច្នេះហើយ អ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវចងចាំត្រូវប្រើមធ្យោបាយពន្យារកំណើត ឬ បាត់របស់អ្វីនោះទេ។

វាមិនត្រូវការចំណាយកម្លាំង ឬពេលវេលាច្រើននោះទេ

នៅពេលដែលបានដាក់់កងក្រោមស្បែកហើយ អ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីទៀតទេ។ កងក្រោមស្បែកនេះនឹងនៅក្រោមស្បែករបស់អ្នក​ ហើយផ្តល់ការការពារប្រឆាំងនឹងការមានផ្ទៃពោះរយៈពេល បី ទៅ​ ប្រាំឆ្នាំ អាស្រ័យលើប្រភេទកងក្រោមស្បែកដែលអ្នកប្រើប្រាស់ [4]។

មិនបាច់ពន្យារពេលក្នុងការមានផ្ទៃពោះទេបន្ទាប់ពីដកកងក្រោមស្បែកចេញ​

អ្នក​គួរតែ​អាច​មាន​ផ្ទៃពោះ​បាន​នៅពេល​ណាក៏ដោយ បន្ទាប់​ពីកងក្រោមស្បែកកត្រូវបាន​ដកចេញ​។ ប្រសិនបើ​អ្នក​យក​វា​ចេញ ប៉ុន្តែ​អ្នកមិន​ចង់​មាន​ផ្ទៃពោះ ចូរ​ការពារ​ខ្លួន​ដោយ​វិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតណាមួយ​ផ្សេង​ជាបន្ទាន់​។

វាអាចរកបាននៅគ្រប់ទីកន្លែង

តើអ្នកចង់ប្រើកងក្រោមស្បែកដែរឬទេ? វាអាចរកឃើញបាននៅគ្រប់ទីកន្លែង យ៉ាងណាមិញ ប្រភេទ និង ម៉ាខុសៗគ្នាពីប្រទេសទៅប្រទេស។

Contraception Quiz

Not sure on the method? - Take our dynamic Contraception Quiz.
When it comes to sex, protection is as important as pleasure. But what should one do to start their safe sex journey? Answer some simple questions and based on the responses, we will recommend the next steps.

Take the quiz
External Condom

Compare with similar Contraceptive Methods

Are you wondering if condoms are better than daily pills? Or if you should opt for a birth control implant? We're here to assist you in making this decision. You can select up to 5 contraceptive methods and compare them side by side to weigh the pros and cons of each.

Give a try to our Contraceptive Tool

In the example below, you'll find similar methods to the one you're currently reading about. Feel free to click on any that catch your interest or revisit our Contraceptive Methods page

Our Monthly Top Articles

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

អូសទៅឆ្វេង។ អូសទៅស្តាំ។ ភ្លេចៗខ្លួន ពេលវេលាជាច្រើនបានកន្លងផុតទៅដោយអ្នកបានអូសកាត់រូបភាពរាប់សិប ដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលអ្នកចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយ។ ដោយមានការទាក់ទងតាមអនឡាញ វាងាយស្រួលណាស់ ដោយអ្វីៗគឺគ្រា...

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

តោះយើងមកនិយាយឲ្យចំចំណុចតែម្តង ការឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃការរួមភេទតែងធ្វើឱ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អ ហើយពេលដែលកំពុងសម្រេចអោយដល់ចំណុចកំពូលវាកាន់តែធ្វើឲ្យមានចំណង់បន្ថែមទៀត។ ពេលខ្លះយើងបានប្រយ័ត្នប្រយែងថាធ្វើយ៉ាងណា...

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

អូសទៅឆ្វេង។ អូសទៅស្តាំ។ ភ្លេចៗខ្លួន ពេលវេលាជាច្រើនបានកន្លងផុតទៅដោយអ្នកបានអូសកាត់រូបភាពរាប់សិប ដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលអ្នកចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយ។ ដោយមានការទាក់ទងតាមអនឡាញ វាងាយស្រួលណាស់ ដោយអ្វីៗគឺគ្រា...

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

តោះយើងមកនិយាយឲ្យចំចំណុចតែម្តង ការឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃការរួមភេទតែងធ្វើឱ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អ ហើយពេលដែលកំពុងសម្រេចអោយដល់ចំណុចកំពូលវាកាន់តែធ្វើឲ្យមានចំណង់បន្ថែមទៀត។ ពេលខ្លះយើងបានប្រយ័ត្នប្រយែងថាធ្វើយ៉ាងណា...