ការដកកងក្រោមស្បែកចេញ

ការដកកងក្រោមស្បែកចេញ
ការដកកងក្រោមស្បែកចេញ

តើខ្ញុំអាចដកកងក្រោមស្បែកចេញនៅកន្លែងណាដែរ?

បុគ្គលម្នាក់អាចសម្រេចចិត្តយកកងក្រោមស្បែកចេញដោយហេតុផលផ្សេងៗ រួមមានទាំង ការចង់មានផ្ទៃពោះ ប្តូរទៅប្រើមធ្យោបាយពន្យារកំណើតផ្សេងទៀត ឬជំនួសកងចាស់ជាមួយនឹងកងថ្មី។ ដូចគ្នាជាមួយនឹងការបញ្ចូលដែរ ការដកចេញចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើឡើងដោយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់។

សម្រាប់ការដកកងចេញ អ្នកផ្តល់សេវារបស់អ្នកនឹងចាក់ថ្នាំស្ពឺកនៅលើដៃឲ្យអ្នក គេនឹងធ្វើការវះកាត់ស្បែករបស់អ្នកបន្តិច ហើយដកយកកងនោះចេញ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់បន្តប្រើប្រាស់កងក្រោមស្បែកជាមធ្យោបាយពន្យារកំណើតរបស់អ្នក អ្នកអាចដាក់បញ្ចូលកងថ្មីមួយទៀតភ្លាមៗ [5] ។

តើខ្ញុំអាចដកកងក្រោមស្បែកចេញដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះដែរឬទេ?

អត់ទេ។ ការដកកងក្រោមស្បែកចេញនៅផ្ទះ មិនមែនជាជម្រើសនោះទេ។ មនុស្សតែមួយគត់ដែលអាចដកវាចេញបានគឺជាអ្នកផ្តល់សេវាដែលមានការបណ្តុះបណ្តាលពិសេស។

តើនឹងមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើកងក្រោមស្បែកហួសថ្ងៃផុតកំណត់?

កងដាក់ក្រោមស្បែក​ត្រូវ​បាន​បង្កើតឡើង​ដើម្បី​បញ្ចេញ​អរម៉ូន​ដែល​អាចការពារ​អ្នក​ពី​ការ​មាន​ផ្ទៃពោះ​ក្នុង​រយៈពេល​ជាក់លាក់​មួយ។ នៅពេលដែលរយៈពេលនេះបានហួសផុតហើយ សមត្ថភាពនៃកងក្នុងការបញ្ចេញអរម៉ូនទាំងនេះនឹងថយចុះ។ ដូច្នេះ អ្នក​ប្រឈម​នឹង​ហានិភ័យ​នៃ​ការ​មាន​ផ្ទៃពោះ​ ហើយមាន​អត្រាតិចតួច​នូវការ​មាន​កូនក្រៅ​ស្បូន។ កំឡុងពេលដាក់បញ្ចូល សូមកត់សម្គាល់កាលបរិច្ឆេទដែលត្រូវដកចេញវិញ ឬសុំឱ្យអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នករំលឹកអ្នកនៅពេលដែលជិតដល់ពេលត្រូវយកចេញ។ ក្នុងករណីដែលអ្នកពន្យារពេលដកកងក្រោមស្បែកដែលផុតកំណត់ចេញ អ្នកត្រូវតែប្រើវិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតមួយទៀតរហូតដល់ពេលដែលអ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរដាក់កងថ្មីបាន ឬប្តូរទៅប្រើវិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតមួយផ្សេងទៀត។

ចុះបើខ្ញុំចង់មានផ្ទៃពោះ តែខ្ញុំមានកងដាក់ក្រោមស្បែក?

ខណៈពេលដែលកងដាក់ក្រោមស្បែក ជាមធ្យោបាយពន្យារកំណើតរយៈពេលវែងដែលអាចមានសុពលភាពរហូតដល់ ៥ ឆ្នាំ អ្នកគួរតែអាចដកវាចេញបានគ្រប់ពេលវេលា និងដោយហេតុផលណាមួយក៏បាន រួមទាំងហេតុផលចង់មានផ្ទៃពោះផងដែរ។ ដូចវិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតផ្សេងទៀតដែរ កងដាក់ក្រោមស្បែកអាចដកចេញបាន ហើយស្ត្រីភាគច្រើននឹងបញ្ចេញអូវ៊ុលពីរបីសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការដកកងក្រោមស្បែក។ ក្រុមហ៊ុនផលិត Nexplanon ថែមទាំងបានធ្វើការអះអាងថា មនុស្សម្នាក់អាចមានផ្ទៃពោះបានវិញក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការដកកងក្រោមស្បែកចេញ។

Contraception Quiz

Not sure on the method? - Take our dynamic Contraception Quiz.
When it comes to sex, protection is as important as pleasure. But what should one do to start their safe sex journey? Answer some simple questions and based on the responses, we will recommend the next steps.

Take the quiz
External Condom

Compare with similar Contraceptive Methods

Are you wondering if condoms are better than daily pills? Or if you should opt for a birth control implant? We're here to assist you in making this decision. You can select up to 5 contraceptive methods and compare them side by side to weigh the pros and cons of each.

Give a try to our Contraceptive Tool

In the example below, you'll find similar methods to the one you're currently reading about. Feel free to click on any that catch your interest or revisit our Contraceptive Methods page

Our Monthly Top Articles

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

អូសទៅឆ្វេង។ អូសទៅស្តាំ។ ភ្លេចៗខ្លួន ពេលវេលាជាច្រើនបានកន្លងផុតទៅដោយអ្នកបានអូសកាត់រូបភាពរាប់សិប ដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលអ្នកចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយ។ ដោយមានការទាក់ទងតាមអនឡាញ វាងាយស្រួលណាស់ ដោយអ្វីៗគឺគ្រា...

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

តោះយើងមកនិយាយឲ្យចំចំណុចតែម្តង ការឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃការរួមភេទតែងធ្វើឱ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អ ហើយពេលដែលកំពុងសម្រេចអោយដល់ចំណុចកំពូលវាកាន់តែធ្វើឲ្យមានចំណង់បន្ថែមទៀត។ ពេលខ្លះយើងបានប្រយ័ត្នប្រយែងថាធ្វើយ៉ាងណា...

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

អូសទៅឆ្វេង។ អូសទៅស្តាំ។ ភ្លេចៗខ្លួន ពេលវេលាជាច្រើនបានកន្លងផុតទៅដោយអ្នកបានអូសកាត់រូបភាពរាប់សិប ដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលអ្នកចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយ។ ដោយមានការទាក់ទងតាមអនឡាញ វាងាយស្រួលណាស់ ដោយអ្វីៗគឺគ្រា...

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

តោះយើងមកនិយាយឲ្យចំចំណុចតែម្តង ការឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃការរួមភេទតែងធ្វើឱ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អ ហើយពេលដែលកំពុងសម្រេចអោយដល់ចំណុចកំពូលវាកាន់តែធ្វើឲ្យមានចំណង់បន្ថែមទៀត។ ពេលខ្លះយើងបានប្រយ័ត្នប្រយែងថាធ្វើយ៉ាងណា...