តើអ្វីទៅជាអត្ថប្រយោជន៍នៃថ្នាំចាក់ពន្យារកំណើត?

តើអ្វីទៅជាអត្ថប្រយោជន៍នៃថ្នាំចាក់ពន្យារកំណើត?
តើអ្វីទៅជាអត្ថប្រយោជន៍នៃថ្នាំចាក់ពន្យារកំណើត?

ប្រសិទ្ធភាពនៃថ្នាំចាក់ពន្យារកំណើត

ថ្នាំចាក់គ្រប់ប្រភេទមានប្រសិទ្ធភាពបង្ការការមានផ្ទៃពោះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកត្រូវតែចាំថាត្រូវចាក់ឲ្យទៀងទាត់តាមពេលកំណត់ និងទាន់ពេលវេលា។ នៅពេលប្រើជាប្រចាំ ការចាក់ថ្នាំពន្យារកំណើតប្រចាំខែមានប្រសិទ្ធភាព ៩៧% ក្នុងការការពារការមានផ្ទៃពោះ ខណៈពេលដែលការចាក់ថ្នាំប្រូចេសស្តេរ៉ូនមានប្រសិទ្ធភាព ៩៦%។ ហានិភ័យនៃការមានផ្ទៃពោះក៏កើនឡើងផងដែរ នៅពេលដែលអ្នកខកខានធ្វើការចាក់ថ្នាំតាមពេលកំណត់។

អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតនៃការចាក់ថ្នាំពន្យារកំណើតប្រចាំខែគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើតផ្សំ។ ភាពខុសគ្នាតែមួយគត់គឺនៅក្នុងឥទ្ធិពលនៃថ្នាំទាំងពីរប្រភេទនេះទៅលើថ្លើម។ ដោយសារថ្នាំចាក់មិនត្រូវបានចូលទៅតាមមាត់ ហេតុនេះវាក៏មានឥទ្ធិពលតិចតួចបំផុតទៅលើថ្លើមដែរ ដែលខុសពីថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើត [7] ។

អត្ថប្រយោជន៍ពិសេសនៃថ្នាំចាក់ប្រូចេសស្ទីន (Progestin-only injectables)

អត្ថប្រយោជន័សុខភាព

វាមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ស្រ្តីដែលមិនអាចប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតដែលមានអរម៉ូនអេស្ត្រូសែន (estrogen)។

វាអាចប្រើប្រាស់នៅពេលស្រ្តីកំពុងបំបៅដោះកូនបាន ចាប់ផ្តើមពី ​ប្រាំមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការសម្រាលកូន។

DMPA:

  • វាល្អសម្រាប់ស្រ្តីដែលមានសម្ពាធឈាមលើស ១៦០/១១០ mmHg
  • វាអាចកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ខ្លាំងក្លានៃជម្ងឺគ្រប់ឈាមខូចរូបរាង (sickle cell disease) ក្នុងចំណោមស្រ្តីដែលមានជម្ងឺនេះ
  • វាអាចកាត់បន្ថយរោគសញ្ញាពាក់ព័ន្ធនឹងជម្ងឺភ្នាសរដូវលូតលាស់នៅខុសកន្លែងដូចជា (ការមករដូវមិនទៀង
  • ទាត់ និង ការឈឺចាប់នៅអាងត្រគៀក)
  • វាអាចជួយការពារអ្នកពីជម្ងឺមហារីកភ្នាសស្បូន
  • វាអាចជួយការពារអ្នកពីដុំសាច់នៅក្នុងស្បូន
  • វាអាចជួយការពារអ្នកពីជម្ងឺស្លេកស្លាំងដោយសារកង្វះជាតិដែក និង
  • វាអាចជួយកាត់បន្ថយភាពញឹកញាប់នៃការប្រកាច់នៅក្នុងស្រ្តីដែលមានជម្ងឺឆ្គួតជ្រូក [8]។

ក្រៅពីផ្តល់ការបង្ការពីការមានផ្ទៃពោះ និង ហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធ NET-EN

  • វាអាចជួយការពារអ្នកពីជម្ងឺស្លេកស្លាំងដោយសារកង្វះជាតិដែក
  • វាអាចផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតជាច្រើនស្រដៀងទៅនឹងអត្ថប្រយោជន៍របស់ DMPA ដែរ។

អត្ថប្រយោជន៍របៀបរស់នៅ

ការចាក់ថ្នាំពន្យារកំណើតគឺជាជម្រើសដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងស្វែងរកវិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតរយៈពេលខ្លី។ ថ្នាំចាក់ពន្យារកំណើតនឹងបង្ការការមានផ្ទៃពោះពី ៤ ទៅ ១៣ សប្តាហ៍។

វាចំណាយកម្លាំងតិចបំផុតដើម្បីប្រើប្រាស់។ អ្នកគ្រាន់តែត្រូវចងចាំថាអ្នកត្រូវចាក់ថ្នាំឲ្យទៀងទាត់តាមពេលកំណត់តែប៉ុណ្ណោះ (អាស្រ័យលើប្រភេទរបស់វា)។ អ្នកមិនចាំបាច់បារម្ភអំពីអ្វីមុននឹងពេលរួមភេទនោះទេ។

ថ្នាំចាក់់ប្រូចេសស្ទីនសុទ្ធ មិនរងឥទ្ធិពលប៉ះពាល់ពីថ្នាំដទៃនោះទេ។

ការចាក់ថ្នាំអាចជាជម្រើសដ៏ល្អ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់លេបថ្នាំជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ អ្នកគ្រាន់តែចាំថាត្រូវទៅមណ្ឌលថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីចាក់ថ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ។

វាមិនរំខានដល់ការរួមភេទនោះទេ។

វាអាចលាក់លាមបានល្អ​ មនុស្សភាគច្រើនមិនអាចមើលដឹងថាវានៅទីនោះទេ។ អ្នកមិនចាំបាច់រញ៉េររញ៉ៃច្រើនមុនពេលរួមភេទ ដូចជាការហែកកញ្ចប់ស្រោមអនាម័យ​នោះទេ។

តើថ្នាំប្រឆាំងនឹងបាក់តេរីអាចប៉ះពាល់ដល់ការចាក់ថ្នាំពន្យារកំណើតរបស់ខ្ញុំដែរឬទេ?

ក្រុមថ្នាំប្រឆាំងបាក់តេរី Rifamycin ។ ថ្នាំប្រឆាំងបាក់តេរីភាគច្រើនមិនកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពនៃមធ្យោបាយពន្យារកំណើតអរម៉ូននោះទេ។ លើកលែងតែក្រុមថ្នាំប្រឆាំងបាក់តេរី Rifamycin តែមួយគត់។ ក្រុមថ្នាំនោះមានដូចជា rifabutin rifapentine និង Rifampicin។ នេះជាប្រភេទថ្នាំដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការព្យាបាលជម្ងឺឆ្លងដោយបាក់តេរី ជាពិសេសការព្យាបាលជម្ងឺរបេង។ វាមានដំណើរការអាចបង្កើតឲ្យមានការបញ្ចេញអង់ស៊ីមជាច្រើនដែលប៉ះពាល់ដល់កម្រិតអរម៉ូនក្នុងឈាម។ ការប្រើប្រាស់ Rifamycin នៅពេលដែលកំពុងចាក់ថ្នាំពន្យារកំណើត នឹងកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពរបស់ថ្នាំពន្យារកំណើតបាន ហើយនឹងបង្កើនហានិភ័យនៃការមានផ្ទៃពោះដែលមិនបានគ្រោងទុកមុន។ ថ្នាំប្រឆាំងបាក់តេរីក្រុមនេះនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពរបស់ថ្នាំចាក់ប្រូចេសស្តីនសុទ្ធនោះទេ។

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រឆាំងបាក់តេរី Rifamycin ខណៈពេលកំពុងប្រើវិធីពន្យារកំណើតអរម៉ូនផ្សំ សូមប្រើវិធីសាស្ត្ររបាំងការពារ ដូចជាស្រោមអនាម័យ ឬ អំឡុងពេលព្យាបាលរបស់អ្នក ហើយរយៈពេល 28 ថ្ងៃទៀតបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការព្យាបាលរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើការព្យាបាលរបស់អ្នកតម្រូវឱ្យបន្តលើសពីពីរខែ។ ពិភាក្សាជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកអំពីការប្តូរទៅវិធីពន្យារកំណើតផ្សេងជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក។

តើឱកាសនៃការមានផ្ទៃពោះបន្ទាប់ពីការឈប់ចាក់ថ្នាំពន្យារកំណើតមានប៉ុន្មានដែរ?

នៅពេលដែលអ្នកឈប់ចាក់ថ្នាំហើយ វាអាចមានការពន្យារការមានសមត្ថភាពក្នុងការអាចមានផ្ទៃពោះបានឡើងវិញរបស់អ្នក ហើយអ្នកប្រហែលជាត្រូវរង់ចាំយូរជាងនេះមុនពេលអ្នកអាចមានផ្ទៃពោះបាន។ ជាធម្មតា DMPA នឹងបណ្តាលឱ្យមានការពន្យារការមានផ្ទៃពោះប្រហែល ៤ ទៅ ១២ ខែ ខណៈពេលដែល NET-EN និងការចាក់ប្រចាំខែនឹងបណ្តាលឱ្យមានការពន្យារពេលមួយខែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងវិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតផ្សេងទៀត។ ស្ត្រីដែលឈប់ចាក់ពន្យារកំណើត គួរតែប្រើវិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតផ្សេងមួយទៀតភ្លាមៗ បើទោះបីជារដូវរបស់ពួកគេមិនទាន់ត្រលប់មកវិញក៏ដោយ [6] ។

តើថ្នាំចាក់ពន្យារកំណើតអាចជួយធ្វើឲ្យមុនលើមុខកាន់តែប្រសើរឡើងឬទេ?

ខុសពីថ្នាំពន្យារកំណើតអរម៉ូនផ្សេងទៀត ដូចជាកងទ្វារមាស បន្ទះបិតពន្យារកំណើត និងថ្នាំគ្រាប់ពន្យារកំណើតផ្សំ ការចាក់ថ្នាំពន្យារកំណើតមិនជួយដល់ការកើតមុននោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកងាយនឹងកើតមុន ការពិភាក្សាអំពីជម្រើសពន្យារកំណើតរបស់អ្នកជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកគឺជារឿងសំខាន់។

Contraception Quiz

Not sure on the method? - Take our dynamic Contraception Quiz.
When it comes to sex, protection is as important as pleasure. But what should one do to start their safe sex journey? Answer some simple questions and based on the responses, we will recommend the next steps.

Take the quiz
External Condom

Compare with similar Contraceptive Methods

Are you wondering if condoms are better than daily pills? Or if you should opt for a birth control implant? We're here to assist you in making this decision. You can select up to 5 contraceptive methods and compare them side by side to weigh the pros and cons of each.

Give a try to our Contraceptive Tool

In the example below, you'll find similar methods to the one you're currently reading about. Feel free to click on any that catch your interest or revisit our Contraceptive Methods page

Our Monthly Top Articles

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

អូសទៅឆ្វេង។ អូសទៅស្តាំ។ ភ្លេចៗខ្លួន ពេលវេលាជាច្រើនបានកន្លងផុតទៅដោយអ្នកបានអូសកាត់រូបភាពរាប់សិប ដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលអ្នកចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយ។ ដោយមានការទាក់ទងតាមអនឡាញ វាងាយស្រួលណាស់ ដោយអ្វីៗគឺគ្រា...

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

តោះយើងមកនិយាយឲ្យចំចំណុចតែម្តង ការឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃការរួមភេទតែងធ្វើឱ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អ ហើយពេលដែលកំពុងសម្រេចអោយដល់ចំណុចកំពូលវាកាន់តែធ្វើឲ្យមានចំណង់បន្ថែមទៀត។ ពេលខ្លះយើងបានប្រយ័ត្នប្រយែងថាធ្វើយ៉ាងណា...

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

អូសទៅឆ្វេង។ អូសទៅស្តាំ។ ភ្លេចៗខ្លួន ពេលវេលាជាច្រើនបានកន្លងផុតទៅដោយអ្នកបានអូសកាត់រូបភាពរាប់សិប ដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលអ្នកចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយ។ ដោយមានការទាក់ទងតាមអនឡាញ វាងាយស្រួលណាស់ ដោយអ្វីៗគឺគ្រា...

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

តោះយើងមកនិយាយឲ្យចំចំណុចតែម្តង ការឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃការរួមភេទតែងធ្វើឱ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អ ហើយពេលដែលកំពុងសម្រេចអោយដល់ចំណុចកំពូលវាកាន់តែធ្វើឲ្យមានចំណង់បន្ថែមទៀត។ ពេលខ្លះយើងបានប្រយ័ត្នប្រយែងថាធ្វើយ៉ាងណា...