កងទ្វារមាស

កងទ្វារមាស
កងទ្វារមាស

តើអ្វីទៅជាកងទ្វារមាស?

កងទ្វារមាស ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា «កងពន្យារកំណើតតាមទ្វារមាស» «ចិញ្ចៀនពន្យារកំណើត» ឬ កងនូវ៉ា (NuvaRing) គឺជាកងតូចមួយដែលអាចពត់បាន ដែលស្ត្រីអាចស៊កចូលទៅក្នុងទ្វារមាសជាទម្រង់នៃការពន្យារកំណើតបាន។ វាមានកម្រាស់ ៤mm និងមានអង្កត់ផ្ចិត ៥.៥ cm។

វាត្រូវបានពាក់សម្រាប់រយៈពេលបីសប្តាហ៍ បន្ទាប់អ្នកត្រូវដកវាចេញសម្រាប់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ មុនពេលចាប់ផ្តើមស៊កបញ្ចូលវាវិញតាមកាលវិភាគបែបនេះម្តងទៀត។

ប្រសិទ្ធិភាពរបស់កងទ្វារមាស

ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះ កងទ្វារមាសនឹងការពារការមានគភ៌ក្នុងស្រ្តី ៩៩ នាក់ក្នុងចំណោមស្ត្រី ១០០ នាក់។ ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់តាមរបៀបធម្មតា ឬវិធីដែលមនុស្សភាគច្រើនប្រើវា កងទ្វារមាសអាចការពារការមានផ្ទៃពោះក្នុងស្ត្រី ៩៣ នាក់ក្នុងចំណោមស្រ្តី ១០០ នាក់ [1] ។

តើកងទ្វារមាសមានដំណើរការដូចម្តេច?

កងទ្វារមាសពន្យារកំណើតមានផ្ទុកអរម៉ូនអ៊ឹស្ត្រូសែន (estrogen) និងប្រូជេស្ទីន (progestin) ដែលស្រដៀងទៅនឹងអរម៉ូនអ៊ឹស្ត្រូសែន (estrogen) និងប្រូហ្សេស្តេរ៉ូន (progesterone) ដែលត្រូវបានរកឃើញដោយធម្មជាតិនៅក្នុងរាងកាយរបស់ស្ត្រីដែរ។ កងទ្វារមាសបញ្ចេញ​អរម៉ូន​ពីរ​ដែលត្រូវបាន​ស្រូប​តាម​ជញ្ជាំង​ទ្វារមាស​ដោយផ្ទាល់​ទៅក្នុង​ចរន្តឈាម​របស់​ស្ត្រី​។

កងទ្វារមាសអាចការពារការមានគភ៌តាមយន្តការពីរយ៉ាង៖ វាបញ្ចេញអរម៉ូនដែលការពារអូវែរពីការបញ្ចេញអូវ៊ុល និងធ្វើឲ្យទឹករំអិលមាត់ស្បូនរបស់អ្នកខាប់ ដើម្បីរារាំងមេជីវិតឈ្មោលមិនឲ្យចូលទៅក្នុងអូវ៊ុល។ វាការពារពីការមានផ្ទៃពោះរយៈពេលមួយខែសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គ្រប់មួយវដ្តរបស់វា [2] ។

ប្រភេទនៃកងទ្វារមាស

កងទ្វារមាស​ពន្យារកំណើត​មាន​ពីរ​ប្រភេទ​សំខាន់ៗ៖ កងទ្វារមាសដែលមិនអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញ និង​កងទ្វារមាសដែលអាចប្រើឡើងវិញ។

កងទ្វារមាសដែលមិនអាចប្រើឡើងវិញបានត្រូវបោះចោលបន្ទាប់ពីប្រើវាសម្រាប់វដ្តប្រើប្រាស់ ឧទាហរណ៍គឺ NuvaRing និង EluRyng ដែលត្រូវបានចេញវេជ្ជបញ្ជាសម្រាប់រយៈពេលបីសប្តាហ៍នៃការប្រើប្រាស់។

កងទ្វារមាសដែលអាចប្រើឡើងវិញបានក៏ត្រូវបានគេប្រើតាមរបៀបដូចគ្នាទៅនឹងកងទ្វារមាសដែលមិនអាចប្រើឡើងវិញបានដែរ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលអ្នកយកវាចេញបន្ទាប់ពីបីសប្តាហ៍ នោះអ្នកត្រូវលាងវាឲ្យស្អាតជាមួយនឹងទឹក និងសាប៊ូដែលស្រាល សម្ងួតវាឲ្យស្ងួត ហើយទុករយៈពេលប្រាំពីរថ្ងៃ។ បន្ទាប់ពីអ្នកអត់ប្រើវារយៈពេលប្រាំពីរថ្ងៃ វាត្រូវបានស៊កបញ្ចូលទៅក្នុងទ្វារមាសវិញ។ វា​មាន​អរម៉ូន​ដែល​អាច​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​រហូតដល់​រយៈពេល​មួយ​ឆ្នាំឯណោះ ប៉ុន្តែ​មិន​មាន​ន័យ​ថា​វា​មិន​គួរ​យក​វា​ចេញ​ទាល់តែសោះរយៈពេលមួយឆ្នាំពេញ​នោះ​ទេ។ បន្ទាប់ពីមួយឆ្នាំ អ្នកត្រូវបោះវាចោលដូចកងទ្វារមាសមិនអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញដែរ។ ឧទាហរណ៍ដ៏ល្អមួយនៃប្រភេទកងទ្វារមាសនេះ ឬ កងទ្វារមាសពន្យារកំណើត Annovera ។

តើកងទ្វារមាសមានរូបរាងដូចម្តេច?

Contraception Quiz

Not sure on the method? - Take our dynamic Contraception Quiz.
When it comes to sex, protection is as important as pleasure. But what should one do to start their safe sex journey? Answer some simple questions and based on the responses, we will recommend the next steps.

Take the quiz
External Condom

Compare with similar Contraceptive Methods

Are you wondering if condoms are better than daily pills? Or if you should opt for a birth control implant? We're here to assist you in making this decision. You can select up to 5 contraceptive methods and compare them side by side to weigh the pros and cons of each.

Give a try to our Contraceptive Tool

In the example below, you'll find similar methods to the one you're currently reading about. Feel free to click on any that catch your interest or revisit our Contraceptive Methods page

Our Monthly Top Articles

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

អូសទៅឆ្វេង។ អូសទៅស្តាំ។ ភ្លេចៗខ្លួន ពេលវេលាជាច្រើនបានកន្លងផុតទៅដោយអ្នកបានអូសកាត់រូបភាពរាប់សិប ដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលអ្នកចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយ។ ដោយមានការទាក់ទងតាមអនឡាញ វាងាយស្រួលណាស់ ដោយអ្វីៗគឺគ្រា...

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

តោះយើងមកនិយាយឲ្យចំចំណុចតែម្តង ការឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃការរួមភេទតែងធ្វើឱ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អ ហើយពេលដែលកំពុងសម្រេចអោយដល់ចំណុចកំពូលវាកាន់តែធ្វើឲ្យមានចំណង់បន្ថែមទៀត។ ពេលខ្លះយើងបានប្រយ័ត្នប្រយែងថាធ្វើយ៉ាងណា...

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

អូសទៅឆ្វេង។ អូសទៅស្តាំ។ ភ្លេចៗខ្លួន ពេលវេលាជាច្រើនបានកន្លងផុតទៅដោយអ្នកបានអូសកាត់រូបភាពរាប់សិប ដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលអ្នកចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយ។ ដោយមានការទាក់ទងតាមអនឡាញ វាងាយស្រួលណាស់ ដោយអ្វីៗគឺគ្រា...

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

តោះយើងមកនិយាយឲ្យចំចំណុចតែម្តង ការឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃការរួមភេទតែងធ្វើឱ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អ ហើយពេលដែលកំពុងសម្រេចអោយដល់ចំណុចកំពូលវាកាន់តែធ្វើឲ្យមានចំណង់បន្ថែមទៀត។ ពេលខ្លះយើងបានប្រយ័ត្នប្រយែងថាធ្វើយ៉ាងណា...