Paanong kung naiirita ako sa sponge?

Malamang na mula sa spermicide ang iritasyon. Dahil hindi mo maipaghihiwalay ang dalawa, dapat kang sumubok ng ibang pamamaraan.
Hindi pa rin gumagana? Pag-isipang sumubok ng pamamaraang hindi nangangailangan ng spermicide.
Kung gusto mong magpatuloy sa paggamit ng pamamaraang pangharang o barrier, isaalang-alang ang paggamit ng mga external condom (para sa lalaki) o internal condom (para sa babae).
Maaari mo ring isaalang-alang ang paggamit ng pamamaraang hindi mo na kailangang isipin sa tuwing makikipagtalik ka, tulad ng IUD, Injectable, implant, ring, patch, o pill
Sumubok ng ibang pamamaraan: external condom (para sa lalaki),
implant,
internal condom (para sa babae),
IUD,
Patch,
Pill,
Ring,
injectable.


References:

  1. Mayer Laboratories, Inc. (2018). Drug facts: TODAY VAGINAL CONTRACEPTIVE- nonoxynol-9 sponge. Retrieved from https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/getFile.cfm?setid=6b4e54d7-6ba8-4400-bd52-75d112e6fe50&type=pdf&name=6b4e54d7-6ba8-4400-bd52-75d112e6fe50