May pamamaraan para sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar | Find My Method
 

A method for everyone,

everywhere.

Maraming tanong na sumusulpot pagdating sa pagtatalik: Kailan ako dapat magsimula? Sino ang tamang kapareha? Ano ang pinakamasarap sa pakiramdam?

At bagama’t hindi namin kayo matutulungan sa Find My Method na sagutin ang lahat ng katanungang kaugnay ng pagtatalik, matutulungan namin kayong sagutin ang isang napakahalagang tanong: Paano ba ako mananatiling ligtas?

Ang Find My Method ay ang inyong pandaigdigang gabay sa paggamit ng contraceptive. Pagpasyahan ang pamamaraang aangkop sa iyong mga pangangailangan at istilo ng pamumuhay. Alamin ang lahat ng pamamaraan, pagkumparahin ang mga pagpipilian at gamitin ang mga interactive tool namin upang malaman ang pamamaraang pinakanaaangkop sa iyo.

Gustong makaalam ng higit pa? Narito kami para sa iyo: info@findmymethod.org