Bakit paulit-ulit na natatanggal at/o nabubutas ang external condom (para sa lalaki)?

Tiyaking matitingnan ang petsa ng pag-expire bago gumamit ng condom. Gayundin, itsek ang pakete upang matiyak na hindi ito sire.
Posibleng hindi mo ito naisusuot nang maayos. Tingnan ang aming seksyon tungkol sa kung paanong magsuot ng condom.
Maaaring inilalabas ng lalaki ang kanyang ari pagkatapos nitong lumambot.
Hindi pa rin gumagana? Marahil makabubuting tumingin ka ng non-barrier (hindi humaharang) na pamamaraan, tulad ng patch, pill, ring, IUD, implant, o injectable.
Wala sa mga pamamaraang ito ang magpoprotekta laban sa mga STI. Kaya kung gusto mo ng proteksyon laban sa STI, subukan ang internal condom (para sa babae). O maaari mong subukang maghanap ng external condom (para sa lalaki) na nababagay sa iyo. Maraming iba’t ibang
Sumubok ng ibang pamamaraan: internal condom (para sa babae), implant, IUD, external condom (para sa lalaki), Patch, Pill, ring, injectable.


References:

  1. Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. (2015). Canadian Contraception Consensus Chapter 5: Barrier Methods. JOGC Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada , 37. Retrieved from https://www.jogc.com/article/S1701-2163(16)39376-8/pdf