Paano kung mahirap ipasok at/o alisin ang diaphragm?

Maaari itong maging mas madali habang nagsasanay ka. Kung hindi mo pa nababasa ang seksyon namin tungkol sa paano ito gamitin, makabubuting tingnan mo iyon.
Hindi pa rin gumagana? Kung hindi nakatulong ang pagsasanay, makabubuting pumili ka ng pamamaraang hindi mo kailangang ipasok sa sarili mo. Kung gusto mong magpatuloy sa paggamit ng pamamaraang pagharang o barrier, maghanap ng hindi mo kailangang ipasok sa sarili mo, tulad ng mga external condom (para sa lalaki).
Sumubok ng ibang pamamaraan: implant, IUD, condom, Patch, Pill, Ring, injectable.


References:

  1. CHIJIOKE, M. K. (2016). SPERMICIDES AND DIAPHRAGMS. UNIVERSITY OF BENIN CITY: DEPARTMENT OF HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL EDUCATION. Retrieved from https://www.academia.edu/24646826/SPERMICIDES_AND_DIAPHRAGMS