Bakit nagdudulot ng pangangati ang cervical cap?

Ang pangangati ay maaaring mula sa isang allergy sa spermicide.
Subukan ito: kung hindi masyadong malala ang pangangati, maaari mong subukan ang ibang brand ng spermicide.
Hindi pa rin gumagana? Kung nasubukan mo na ang iba’t ibang uri ng spermicide at nagkakaroon ka pa rin ng pangangati, subukan ang isang paraan na hindi nangangailangan ng anuman, tulad ng {IUD}, {injectable}, {patch}, {pill}, {ring}, o {implant}. Kung gusto mong manatili sa isang paraan ng hadlang, maaari mong subukan ang non-spermicidal {external condoms (male)}.
Subukan ang ibang paraan: implant, IUD, condom, Patch, Pill, ring, injectable.