Paano kung ang cervical cap ay hindi madaling ipasok o alisin?

Kung bago ka pa sa paggamit ng cervical cap, tingnan ang aming seksyong “paano.”
Ugaliing ipasok at tanggalin ito kapag hindi ka malapit nang makipagtalik. Ang pagsasanay ay gagawing mas madaling gamitin.
Hindi pa rin gumagana? Kung nahihirapan ka pa ring gamitin, sumubok ng bagong paraan o makipag-usap sa iyong provider. Kung gusto mo talagang gumamit ng barrier method, subukan ang isa na hindi mo kailangang ipasok, tulad ng {external condoms (male)}. O subukan ang isang paraan na hindi mo kailangang tandaan araw-araw o tuwing nakikipagtalik ka, tulad ng {IUD}, {implant}, {ring}, o {patch}
Subukan ang ibang paraan: internal condom (para sa babae), implant, IUD, external condom (para sa lalaki), Patch, Ring.