Kailan hindi dapat gamitin ang Vaginal Ring?

Kailan hindi dapat gamitin ang Vaginal Ring?
Kailan hindi dapat gamitin ang Vaginal Ring?

Karamihan ng mga kababaihan ay maaaring gumamit ng Vaginal Ring. Kung ikaw ay malusog, hindi naninigarilyo, hindi sobra sa timbang, at walang medikal na dahilan para hindi gumamit ng kontraseptibong ring, maaari mo itong gamitin hanggang sa maabot mo ang menopause. Ang mga kwalipikasyon para sa paggamit ng ring ay katulad ng mga kwalipikasyon para sa paggamit ng kombinasyon ng oral kontraseptibong tableta. Ang ring ay maaaring hindi ang tamang paraan para sa iyo kung [8]:

  • ikaw ay naninigarilyo at mayroon nang 35 taong gulang (ang mga kababaihang may 35 taong gulang pataas na naninigarilyo habang gumagamit ng ring ay may mas mataas na panganib ng ilang mga side effect – inirerekomenda na talakayin ito sa iyong Tangapangalagang pangkalusugan
  • ikaw ay mayroong 50 taong gulang pataas – talakayin ang ibang mga pagpipilian sa iyong doktor;
  • ikaw ay may malalalang migraines na may aura (isang maliliwanag na bahagi ng nawawalang paningin sa mata bago magkaroon ng napakasakit na sakit ng ulo);
  • ikaw ay nanganak hanggang anim na linggo na ang nakalilipas at nagpapasuso (maaari mong gamitin ang kontraseptibong ring pagkatapos ng anim na buwan o kapag hindi na pangunahing pagkain ng iyong sanggol ang gatas sa dibdib);
  • ikaw ay may diabetes nang higit sa 20 taon na nakakaapekto sa iyong mga arteries, paningin, bato, o nervous system
  • Mayroon o nagkaroon ka ng Kanser sa Suso
  • ikaw ay nagkaroon ng stroke, pag-buo buo ng dugo sa iyong binti o baga, atake sa puso, o iba pang malubhang problema sa puso;
  • ikaw ay mayroong liver cirrhosis, impeksyon sa atay, o tumor sa atay;
  • ikaw ay may sakit sa apdo, o gumagamit ng gamot para sa paggamot ng apdo; at
  • ikaw ay umiinom ng gamot para sa mga seizure.

Kung mayroon ka ng anumang nabanggit na kondisyon, mangyaring kumunsulta sa isang kwalipikadong Tangapangalagang pangkalusugan. Ipagpapayo sa iyo ang pinakamahusay na paraan ng kontrasepsyon para sa iyo.

Contraception Quiz

Not sure on the method? - Take our dynamic Contraception Quiz.
When it comes to sex, protection is as important as pleasure. But what should one do to start their safe sex journey? Answer some simple questions and based on the responses, we will recommend the next steps.

Take the quiz
External Condom

Compare with similar Contraceptive Methods

Are you wondering if condoms are better than daily pills? Or if you should opt for a birth control implant? We're here to assist you in making this decision. You can select up to 5 contraceptive methods and compare them side by side to weigh the pros and cons of each.

Give a try to our Contraceptive Tool

In the example below, you'll find similar methods to the one you're currently reading about. Feel free to click on any that catch your interest or revisit our Contraceptive Methods page

Our Monthly Top Articles

Kontrasepyon pagkatapos manganak

Kontrasepyon pagkatapos manganak

Magkakaanak kana! Magiging masaya ka, ma-strestress ka, matutuwa ka, at maghahanda kana para sa isang bagong buhay. Sa gitna ng kabangisan ng mga damdamin (at mga hormone) – nakakalabis isipi...

Para sa mga kababaihang Hapon, ang pag-akses sa birth control ay kakaunti at malayo sa pagitan

Para sa mga kababaihang Hapon, ang pag-akses sa birth control ay kakaunti at malayo sa pagitan

Lumaki sa Japan, si Kazuko Fukuda ay alam lamang ang tungkol sa mga tabletas at kondom bilang mga pagpipilian para sa pagpigil ng pagbubuntis. Kaya’t, bilang isang exchange student sa Sweden,...

Kontrasepyon pagkatapos manganak

Kontrasepyon pagkatapos manganak

Magkakaanak kana! Magiging masaya ka, ma-strestress ka, matutuwa ka, at maghahanda kana para sa isang bagong buhay. Sa gitna ng kabangisan ng mga damdamin (at mga hormone) – nakakalabis isipi...

Para sa mga kababaihang Hapon, ang pag-akses sa birth control ay kakaunti at malayo sa pagitan

Para sa mga kababaihang Hapon, ang pag-akses sa birth control ay kakaunti at malayo sa pagitan

Lumaki sa Japan, si Kazuko Fukuda ay alam lamang ang tungkol sa mga tabletas at kondom bilang mga pagpipilian para sa pagpigil ng pagbubuntis. Kaya’t, bilang isang exchange student sa Sweden,...

Gamitin ang oras ng coronavirus lockdown upang pagandahin ang iyong sex life.

Gamitin ang oras ng coronavirus lockdown upang pagandahin ang iyong sex life.

Sa tingin mo ba ang COVID 19 lockdown ay nangangahulugang walang pagtatalik? Well, well, well; hayaan mo akong sabihin sa iyo ng isang lihim – maaari itong talagang nangangahulugang kabaligta...