Ang patch

Ang Birth Control Patch ay isang patch na naglalabas ng mga hormone sa iyong katawan sa pamamagitan ng iyong balat upang maiwasan ang pagbubuntis. Dito ang mga pakinabang
Ang patch

Buod

Ang patch ay isang manipis na piraso ng plastik na mukhang parisukat na Band-Aid. Mas maliit nang kaunti sa 5 cm ang lapad nito. Ididikit mo ang patch sa iyong balat, at maglalabas ito ng hormones na pumipigil sa iyong ovaries na maglabas ng eggs. Pinakakapal rin ng hormones ang iyong cervical mucus, na tumutulong sa pagpigil sa sperm na makarating sa egg sa simula pa lang.

Mabilis na mga katotohanan

 • Madaling gamitin at gumaganang tulad ng pill. Kailangan mong gumamit ng bagong patch kada linggo
 • Pagiging epektibo: napakaepektibo ng patch sa paraang ginagamit ito ng karamihan ng tao. Sa pamamagitan ng perpektong paggamit, 99 sa bawat 100 kababaihan ang kinakayang pigilan ang pagbubuntis.
 • Mga side effect: ang pagduduwal, hindi regular na pagdurugo, pananakit ng mga suso ay pinakakaraniwan, subalit kadalasang pansamantala lang
 • Pagsisikap: katamtaman. Kakailanganin mong gumamit ng bagong patch kada linggo
 • Hindi nakakaprotekta laban sa mga sexually transmitted infection (STI).

Mga detalye

Mas kaunting pagsisikap ang kinakailangan para dito kumpara sa pill, at hindi ito nangangailangan ng mga karayom. Kung ayaw mong uminom ng pill araw-araw, mainam na pagpipilian ang patch. Kailangan mo lang alalahaning gumamit ng bagong patch nang isang beses kada 7 araw.
Pinakamainam ang patch kung ang timbang mo ay mas mababa sa 90 kilo. Maaaring mabawasan ang pagiging epektibo ng patch kung mas mabigat ka sa 90 kilo. Kung ang timbang mo ay 90 kilo o higit pa, dapat kang gumamit ng ibang pamamamaraan ng contraceptive.
Gusto mo ng mahuhulaang regla. Kung gusto mong magkaregla kada buwan, nang walang spotting, mainam na pagpipilian ang patch.
Kung naninigarilyo ka at wala pang 35 taon. Kung lampas 35 taon ka na, ang paninigarilyo habang gumagamit ng patch ay nagpapataas ng iyong tsansang makaranas ng mga partikular na side effect.
Gusto mong mabilis na makatigil sa paggamit ng pamamaraan ng contraceptive at mabuntis? Maaari kang mabuntis pagkatapos na pagkatapos mong tigilan ang paggamit ng patch. Kapag tinigilan mo ang paggamit ng patch at hindi ka pa handang mabuntis, gumamit ng ibang pamamaraan.

Paano gamitin

 • Madaling gamitin ang patch. Ang pinakamahirap na bahagi ay pag-alalang gumamit ng bago kada linggo. Magdikit lang ng isang bagong patch nang isang beses kada isang linggo, sa loob ng tatlong magkakasunod na linggo. Huwag gumamit ng patch sa pang-apat na linggo.
 • Maaari mong ilagay ang patch sa iyong puwit, tiyan, panlabas na bahagi ng itaas ng braso, o itaas ng katawan. Huwag ilagay sa mga suso.
 • Malamang magkaregla ka sa linggong wala kang patch. Maaaring dinurugo ka pa rin sa panahong dapat ka nang gumamit ulit ng patch. Normal lang iyon. Maglagay ka pa rin ng patch.
 • Tingnan ang mga tip at trick sa ibaba upang mas mapadali ang paggamit ng patch.

Tip 1: Kapag sinimulan mo ang patch sa unang 5 araw ng regla mo, mapoprotektahan ka laban sa pagbubuntis kaagad. Kapag sinimulan mo ito nang lampas pa rito, kakailanganin mong maghintay nang 7 araw bago ka maprotektahan. Kailangan mong gumamit ng backup na pamamaraan sa panahong iyon.
Tip 2: maingat na isipin kung saan mo gustong idikit ang patch – isang linggo iyong ilalagay doon. Gugustuhin mong iwasang ilagay ang patch kung saan mayroon kang lawlaw na balat o maraming tupi.
Tip 3: balatan lamang ang kalahati ng malinaw na plastik sa una, nang sa gayon ay mayroon kang mahahawakang bahagi na hindi madikit.
Tip 4: huwag hawakan ang malagkit na bahagi ng patch gamit ang iyong mga daliri.
Tip 5: idiin ang patch sa iyong piniling bahagi ng katawan. Hawakan nang 10 segundo upang maidikit ito nang maayos.
Tip 6: huwag gumamit ng body lotion, oil, pulbo, madudulas na sabon o makeup sa bahaging paglalagyan mo ng patch. Maaari noong pigilan ang patch na dumikit.
Tip 7: itsek ang iyong patch araw-araw upang tiyaking maayos itong nakadikit.
Tip 8: maaaring may maipong himulmol sa palibot ng patch.
Tip 9: kapag tinanggal mo ang patch, tiklupin ito sa kalahati bago itapon. Pipigilan noong mapunta ang hormones sa lupa. Huwag itong i-flush sa inidoro.

Mga side effect

Magkakaiba ang bawat isa. Ang nararanasan mo ay maaaring iba sa nararanasan ng ibang tao.
Ang Positibo: maraming bagay tungkol sa patch na makabubuti sa iyong katawan, gayundin sa pakikipagtalik mo.

 • Madaling gamitin – para itong paglalagay ng pandikit na tape
 • Hindi mo kailangang abalahin ang pakikipagtalik para gamitin ito
 • Maaari kang bigyan nito ng mas regular at magaang regla
 • Maaaring mabawasan ang iyong taghiyawat
 • Maaaring mabawasan nito ang pananakit ng iyong puson tuwing rereglahin ka at mga sintomas ng premenstrual syndrome (PMS)
 • Nagbibigay ng proteksyon laban sa ilang problemang pangkalusugan: endomentrial at ovarian cancerl iron deficiency anemia; mga ovarian cyst; at pelvic inflammatory disease

Ang negatibo: Inaalala ng lahat ang mga negatibong side effect, pero para sa karamihan ng babae, hindi problema ang mga ito. Tandaan, nagpapasok ka ng mga hormone sa katawan mo, kaya maaaring tumagal ng ilang buwan bago ito makaangkop. Bigyan mo lang ito ng panahon.
Mga bagay na malamang ay mawala rin pagkalipas ng dalawa o tatlong buwan:

 • Pagdurugo sa pagitan ng mga regla, o spotting
 • Pananakit ng mga suso
 • Pagkahilo at pagsusuka

Mga bagay na maaaring mas tumagal:

 • Iritasyon ng bahagi ng balat kung saan naroon ang patch
 • Pagbabago sa iyong ganang makipagtalik

Kapag naramdaman mo pa rin na ang mga side effect ay higit pa sa kaya mong tanggapin, magpalit ng pamamaraan at manatiling protektado. Nagbibigay ng mahusay na proteksyon ang mga condom habang nagpapasya ka kung anong pamamaraan ang pinakanaaangkop sa iyong mga pangangailangan. Tandaan mo, mayroong pamamaraan para sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar!
Pagiging available. Nais mo bang gamitin ang pamamaraang ito? Tingnan ang seksyon ng Mga Pamamaraan sa Inyong Bansa
*Para sa napakaliit na bilang ng kababaihan, mayroong panganib na makaranas ng mga malulubhang side effect.

Mga sanggunian

[1] Cornell Health. (2019). The Contraceptive Patch. Cornell University , New York . Retrieved from https://health.cornell.edu/sites/health/files/pdf-library/the-patch.pdf
[2] Contraceptive Choice Center . (2015). Contraceptive Patch FACT SHEET. Washington University in St. Louis School of Medicine, Department of Obstetrics & Gynecology, St. Louis. Retrieved from https://contraceptivechoice.wustl.edu/wp-content/uploads/2015/07/Contraceptive-Patch-Fact-Sheet.pdf
[3] Dr Marie Marie Stopes International. (2017). Contraception. Retrieved from http://www.mariestopes.org.au/wp-content/uploads/Contraception-brochure-web-200417.pdf
[4] FSRH The Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare. (Amended 2019). FSRH Guideline: Combined Hormonal Contraception. Retrieved from https://www.fsrh.org/standards-and-guidance/documents/combined-hormonal-contraception/
[5] FPA the sexual health charity. (2019). Your guide to the contraceptive patch. Retrieved from https://www.fpa.org.uk/sites/default/files/contraceptive-patch-your-guide-2019_0.pdf
[6] Galzote, et al. (2017). Transdermal delivery of combined hormonal contraception: a review of the current literature. International Journal of Women´s Health. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5440026/
[7] Reproductive Health Access Project. (2015). THE PATCH. Retrieved from https://www.reproductiveaccess.org/wp-content/uploads/2014/12/factsheet_patch.pdf
[8] Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. (2017). Canadian Contraception Consensus Chapter 9: Combined Hormonal Contraception. Retrieved from https://www.jogc.com/article/S1701-2163(16)39786-9/pdf
[9] World Health Organization Department of Reproductive Health and Research and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication Programs (2018) Family Planning: A Global Handbook for Providers. Baltimore and Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1
[10] World Health Organization. (2016). Selected practice recommendations for contraceptive use. Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252267/9789241565400-eng.pdf?sequence=1