Mga hindi inaasahang epekto ng Vaginal Ring

Mga hindi inaasahang epekto ng Vaginal Ring
Mga hindi inaasahang epekto ng Vaginal Ring

Ang mga hindi inaasahang epekto ng Vaginal Ring ay hindi mga palatandaan ng sakit, at karamihan sa mga ito ay karaniwang babawasan o mawawala sa loob ng unang ilang buwan ng paggamit ng ring. May mga kababaihan na hindi rin naman nakakaranas ng mga ito. Ang mga karaniwang iniulat na hindi inaasahang epekto ay kinabibilangan ng:

mga pagbabago sa pagdurugo ng gumagamit (di-regular o hindi madalas na pagdurugo, mas magaan o mas kaunting araw ng pagdurugo, o walang regla sa lahat – ang maliliit na pagdurugo sa pagitan ng mga regla ay hindi dapat ipag-alala);

 • sakit ng ulo;
 • pagsusuka at pagduduwal;
 • pag-bloating
 • pananakit ng dibdib;
 • pagbabago sa timbang;
 • pagpapabuti o paglala ng acne/taghiyawat;
 • pamamaga ng mga bukung-bukong dahil sa pag-ipon ng tubig;
 • mga pagbabago ng modo; at
 • vaginitis (pamamaga, pagsusugat, o pamamaga ng vagina).

Mga bagay na maaaring magtagal nang mas matagal:

 • pagbabago sa kagustuhan sa pakikipagtalik;
 • pagtaas ng vaginal discharge, pangangati, o impeksyon; at
 • posibleng pagtaas ng presyon ng dugo. Kung ikaw ay gumagamit ng kontraseptibong ring, inirerekomenda na magpa-check ng presyon ng dugo tuwing ilang buwan. Kung ang pagtaas na dulot ng ring ay sobrang mataas na, mabuting itigil ang paggamit. Karaniwan naman, bababa ang presyon pagkatapos mong itigil ang paggamit [7].

Mga Komplikasyon ng Vaginal Ring

Napakabihira

Ang mga kababaihang gumagamit ng kontraseptibong ring ay maaaring may bahagyang mas mataas na panganib ng pagkakaroon ng blood clot/pag-iipon ng dugo (thrombosis). Ang blood clot/pag-iipon ng dugo na ito ay maaaring magdulot ng pagbara sa mga ugat, at magresulta sa deep vein thrombosis o pulmonary embolism, o sa mga arterya, at magdulot ng pagsalakay sa puso o stroke. Karaniwan itong mangyayari sa unang taon ng paggamit ng vaginal ring.

Dapat mong agad na makita ang iyong doktor kung ikaw ay nakaranas ng isa sa mga sumusunod:

 • malubhang sakit ng ulo o migraine;
 • Paghihirap sa pag-hinga
 • Pamamaga o pananakit ng mga binti
 • pakiramdam ng pamamanhid o kahinaan sa braso o binti;
 • biglang problema sa pananalita o paningin;
 • pag-ubo ng dugo;
 • pananakit ng dibdib, lalo na kung masakit kapag humihinga;
 • matinding sakit sa tiyan; at
 • hindi maipaliwanag na pagkalula o pagbagsak.

Ang mga sintomas na ito ay maaaring palatandaan ng blood clot/pag-buo ng dugo.

Extremely rare

 • Stroke
 • Atake sa Puso

Kung, pagkatapos ng tatlong buwan, nadarama mong ang mga hindi inaasahang epekto, ay higit sa iyong kaya, magpalit ng paraan at manatiling protektado. Karaniwan, ang mga condom ay nagbibigay ng magandang proteksyon habang hinahanap mo ang isang paraan na akma sa iyong pangangailangan. Tandaan, ang kontraseptibong ring ay hindi nagbibigay ng proteksyon laban sa mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik.

Contraception Quiz

Not sure on the method? - Take our dynamic Contraception Quiz.
When it comes to sex, protection is as important as pleasure. But what should one do to start their safe sex journey? Answer some simple questions and based on the responses, we will recommend the next steps.

Take the quiz
External Condom

Compare with similar Contraceptive Methods

Are you wondering if condoms are better than daily pills? Or if you should opt for a birth control implant? We're here to assist you in making this decision. You can select up to 5 contraceptive methods and compare them side by side to weigh the pros and cons of each.

Give a try to our Contraceptive Tool

In the example below, you'll find similar methods to the one you're currently reading about. Feel free to click on any that catch your interest or revisit our Contraceptive Methods page

Our Monthly Top Articles

Kontrasepyon pagkatapos manganak

Kontrasepyon pagkatapos manganak

Magkakaanak kana! Magiging masaya ka, ma-strestress ka, matutuwa ka, at maghahanda kana para sa isang bagong buhay. Sa gitna ng kabangisan ng mga damdamin (at mga hormone) – nakakalabis isipi...

Para sa mga kababaihang Hapon, ang pag-akses sa birth control ay kakaunti at malayo sa pagitan

Para sa mga kababaihang Hapon, ang pag-akses sa birth control ay kakaunti at malayo sa pagitan

Lumaki sa Japan, si Kazuko Fukuda ay alam lamang ang tungkol sa mga tabletas at kondom bilang mga pagpipilian para sa pagpigil ng pagbubuntis. Kaya’t, bilang isang exchange student sa Sweden,...

Kontrasepyon pagkatapos manganak

Kontrasepyon pagkatapos manganak

Magkakaanak kana! Magiging masaya ka, ma-strestress ka, matutuwa ka, at maghahanda kana para sa isang bagong buhay. Sa gitna ng kabangisan ng mga damdamin (at mga hormone) – nakakalabis isipi...

Para sa mga kababaihang Hapon, ang pag-akses sa birth control ay kakaunti at malayo sa pagitan

Para sa mga kababaihang Hapon, ang pag-akses sa birth control ay kakaunti at malayo sa pagitan

Lumaki sa Japan, si Kazuko Fukuda ay alam lamang ang tungkol sa mga tabletas at kondom bilang mga pagpipilian para sa pagpigil ng pagbubuntis. Kaya’t, bilang isang exchange student sa Sweden,...

Gamitin ang oras ng coronavirus lockdown upang pagandahin ang iyong sex life.

Gamitin ang oras ng coronavirus lockdown upang pagandahin ang iyong sex life.

Sa tingin mo ba ang COVID 19 lockdown ay nangangahulugang walang pagtatalik? Well, well, well; hayaan mo akong sabihin sa iyo ng isang lihim – maaari itong talagang nangangahulugang kabaligta...