kontraseptibong injeksyon

kontraseptibong injeksyon
kontraseptibong injeksyon

Paano pinipigilan ng mga kontraseptibong injeksyon ang pagbubuntis?

Ang kontraseptibong injeksyon, na kilala rin bilang injektibol o birth control injection/shot, ay isang likido na naglalaman ng mga sintetikong bersyon ng mga hormona sa katawan ng isang babae. Karaniwang iniinject ito sa katawan ng isang babae upang pigilan ang pagbubuntis. Kapag iniinjek, unti-unti nitong inilalabas ang hormona sa katawan. Ang injektibol ay gumagana sa pamamagitan ng pagpigil sa mga obaryo na magpalabas ng itlog. Ito rin ay nagpapalapot ng myukus sa serviks upang hadlangan ang esperma na makarating sa itlog [1].

Uri ng kontraseptibong injeksyon

Buwanang o pinagsamang injeksyon.

Kilala rin bilang pinagsamang injeksyon na kontraseptibo. Ito ay naglalaman ng dalawang hormona na progestin at estrogen – na nagbibigay ng proteksyon sa iyo laban sa pagbubuntis sa loob ng isang buwan.

Progestin lamang nga injektibol

Ang injektibol na ito ay naglalaman ng progestin, isang sintetikong hormona na katulad ng progesterone hormona na natural na matatagpuan sa katawan ng isang babae. Maaaring iniinject ito nang diretso sa kalamnan (intramuscular) o ilalim ng balat (subcutaneous). Mayroong dalawang uri ng progestin na injektibol [2].

NET-EN or pang-dalawang buwan na injektibol

Ang injektibol na ginagamit sa maikling panahon na ito ay nagbibigay ng proteksyon laban sa pagbubuntis sa loob ng dalawang buwan. Maaaring gamitin ito ng mga kababaihang ang mga partners ay sumailalim sa vasectomy at naghihintay na maging epektibo ito, ng mga kababaihang nakatanggap ng bakuna laban sa rubella at naghihintay na magkaroon ng imyunidad, o para sa anumang ibang sitwasyon na maaaring hadlangan ang paggamit ng ibang maikling o pangmatagalang reversible na paraan ng contraception. Ang NET-EN ay maa rin itong mabibili sa pamamagitan ng mga pangalang Norigest, Noristerat, at Syngestal.

Ang DMPA o 3-Buwan na kontraseptibong injeksyon.

Ito ay nagbibigay ng proteksyon sa loob ng tatlong buwan. Inirerekomenda ito para sa maikling o pangmatagalang paggamit. Maaaring iniinject ito sa kalamnan o pang-ilalim ng balat.

Ang intramuscular na tatlong buwan na injeksyon ay karaniwang tinatawag na “ang injection,” “ang shot,” “ang jab,” “Depo Provera,” “Depo,” o “Petogen.”

Ang subcutaneous o pang-ilalim na balat na bersyon ay handang magamit sa dalawang anyo – bilang isang Uniject na injektibol, na ibinebenta sa ilalim ng pangalang Sayana Press, at bilang isang pre-filled single-dose disposable hypodermic syringe na mabibili sa pamilihan sa ilalim ng pangalang “Depo-SubQ Provera 104”. Ang sistema ng Uniject ng Sayana Press ay may napakaliit na karayom na madaling gamitin. Batay sa mga batas sa iyong bansa, maaari kang makakuha ng Sayana Press injection sa isang pasilidad pangkalusugan o ma-inject ito ng sarili mo [3]. Upang malaman pa ang tungkol sa self-injectable, bisitahin ang injectsayanapress.org

Paano ina-administer ang mga kontraseptibong injeksyon?

Kapag nagpasya kang simulan ang paggamit ng injektibol, ang unang bagay na kailangan mong gawin ay talakayin ang iyong kwalipikasyon sa iyong Taga-pagangalagang pangkalusugan o Pang komunidad na Taga-pagangalagang pangkalusugan. Ilang mga tanong ang itatanong sa iyo upang malaman kung ang paraang ito ang tamang para sa iyo. Ikaw rin ay ipaalam sa tagal ng proteksyon na inaasahan mula sa iyong injectable, ang mga side effect na dapat bantayan, at kailan ka dapat magpa-injeksyon muli.

Ang intramuscular na injeksyon ay ibinibigay ng isang Taga-pagangalagang pangkalusugan, samantalang ang pang-ibabaw na balat na injeksyon ay maaaring ibinibigay ng isang Taga-pagangalagang pangkalusugan o ng gumagamit mismo sa kaginhawahan ng kanyang tahanan.

Kailan ibinibigay ang unang dose ng kontraseptibong injeksyon?

Alinman sa mga araw na mula unang hanggang ikalimang araw ng iyong regla nang hindi na kailangan ang reserbang kontrasepsyon (ito ay dahil agad na nakakamit ang proteksyon).

kahit anong ibang araw ng iyong pagreregla basta gamitin ang isang reserbang kontraseptibo tulad ng condom sa susunod na pitong araw.

Agad pagkatapos alisin ang isang dispositibong intrauterino (sa ganitong kaso, hindi kinakailangan ang backup method).

Agad pagkatapos ng isang pagpalaglag, sa unang o ikalawang trimester o kahit kailan pagkatapos nito.

Anumang oras pagkatapos ng post-partum peryod o kahit mas maaga sa mga kababaihang hindi nagpapasuso [4].

Saang bahagi ng katawan ko ibibigay ang kontraseptibong injeksyon?

Ang DMPA Intramuscular na injeksyon.

Ito ay iniinject sa itaas na braso, balakang, o puwit. Sa parehong oras, ang subcutaneous o sa balat na injeksyon ay karaniwang ibinibigay sa ilalim ng balat o sa alinmang bahagi ng tiyan, likod ng braso, o harap ng hita. Kapag ang self-injeksyon ay isang pagpipilian, magbibigay ang iyong Taga-pagangalagang pangkalusugan ng mga kinakailangang tagubilin [5].

Ang NET-EN (dalawang buwan na injeksyon).

Ito ay isang malalim na intramuscular na injeksyon na ibinibigay sa itaas na braso, balakang, o puwit at maaaring mas masakit kaysa sa DMPA intramuscular shat.

Ang buwanang injeksyon.

Ito rin ay isang malalim na intramuscular injeksyon na ibinibigay sa itaas na braso, balakang, puwit, o sa labas na bahagi ng hita.

Gaano ka aga or kahuli kailangang ma injeksyon

Ang pagka-delay sa iyong injeksyon ay maaaring bawasan ang epektibidad ng kontraseptibong ito. Kung malamang na makalimutan mo ang petsa ng iyong injection, mag-set ng paalala sa iyong telepono o isang pisikal na kalendaryo upang maipaalala sa iyo ito. Kung hindi ka avaylabol para sa isang injeksyon sa nakatakdang petsa, mayroong limitasyon kung gaano katagal o gaano kauwi ang dapat mong magkaroon ng kontraseptibong injeksyon.

Para sa DMPA (buwanang injeksyon).

Maaari mong itong gawin dalawang linggo bago ang nakatakdang petsa o apat na linggo matapos ang nakatakdang petsa.

Para sa NET-EN (dalawang buwan na injeksyon).

Maaari mong itong magkaroon ng dalawang linggo bago o pagkatapos ng nakatakdang petsa.

Para sa buwanang injeksyon.

Maaari mong itong magkaroon ng pitong araw bago o pagkatapos ng nakatakdang petsa.

Ang mga kababaihang mas gusto ang paggamit ng DMPA (Depo o 3 months injection) bilang isang pangmatagalang contracept.

Kung gusto mong gamitin ang DMPA bilang pangmatagalang kontraseptibo, inirerekumenda na magpatingin ka sa bawat dalawang taon upang suriin ang iyong sitwasyon at talakayin ang potensyal na mga panganib at benepisyo. Ang mga taong umabot na sa edad na 50 ay pinapayuhang lumipat sa ibang paraan, ngunit kung nais nilang magpatuloy, dapat silang suriin muna para sa posibleng mga panganib at bigyan ng payo ayon dito.

Contraception Quiz

Not sure on the method? - Take our dynamic Contraception Quiz.
When it comes to sex, protection is as important as pleasure. But what should one do to start their safe sex journey? Answer some simple questions and based on the responses, we will recommend the next steps.

Take the quiz
External Condom

Compare with similar Contraceptive Methods

Are you wondering if condoms are better than daily pills? Or if you should opt for a birth control implant? We're here to assist you in making this decision. You can select up to 5 contraceptive methods and compare them side by side to weigh the pros and cons of each.

Give a try to our Contraceptive Tool

In the example below, you'll find similar methods to the one you're currently reading about. Feel free to click on any that catch your interest or revisit our Contraceptive Methods page

Our Monthly Top Articles

Kontrasepyon pagkatapos manganak

Kontrasepyon pagkatapos manganak

Magkakaanak kana! Magiging masaya ka, ma-strestress ka, matutuwa ka, at maghahanda kana para sa isang bagong buhay. Sa gitna ng kabangisan ng mga damdamin (at mga hormone) – nakakalabis isipi...

Para sa mga kababaihang Hapon, ang pag-akses sa birth control ay kakaunti at malayo sa pagitan

Para sa mga kababaihang Hapon, ang pag-akses sa birth control ay kakaunti at malayo sa pagitan

Lumaki sa Japan, si Kazuko Fukuda ay alam lamang ang tungkol sa mga tabletas at kondom bilang mga pagpipilian para sa pagpigil ng pagbubuntis. Kaya’t, bilang isang exchange student sa Sweden,...

Kontrasepyon pagkatapos manganak

Kontrasepyon pagkatapos manganak

Magkakaanak kana! Magiging masaya ka, ma-strestress ka, matutuwa ka, at maghahanda kana para sa isang bagong buhay. Sa gitna ng kabangisan ng mga damdamin (at mga hormone) – nakakalabis isipi...

Para sa mga kababaihang Hapon, ang pag-akses sa birth control ay kakaunti at malayo sa pagitan

Para sa mga kababaihang Hapon, ang pag-akses sa birth control ay kakaunti at malayo sa pagitan

Lumaki sa Japan, si Kazuko Fukuda ay alam lamang ang tungkol sa mga tabletas at kondom bilang mga pagpipilian para sa pagpigil ng pagbubuntis. Kaya’t, bilang isang exchange student sa Sweden,...

Gamitin ang oras ng coronavirus lockdown upang pagandahin ang iyong sex life.

Gamitin ang oras ng coronavirus lockdown upang pagandahin ang iyong sex life.

Sa tingin mo ba ang COVID 19 lockdown ay nangangahulugang walang pagtatalik? Well, well, well; hayaan mo akong sabihin sa iyo ng isang lihim – maaari itong talagang nangangahulugang kabaligta...