តើមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើអេប៉ុងនៅតែបន្តធ្លាក់ចេញ?

សាកល្បងវិធីនេះ៖ ពិនិត្យមើលថាតើអ្នកបានស៊កបញ្ចូលអេប៉ុងជ្រៅល្មមឬអត់។ វាគួរតែឡើងលើជាប់មាត់ស្បូនរបស់អ្នក។
នៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេ? ប្រសិនបើអ្នកនៅតែមានបញ្ហា ហើយអ្នកចង់ប្រើវិធីរបាំងការពារ អ្នកប្រហែលជាត្រូវប្តូរទៅ​
សាកល្បងវិធីសាស្ត្រផ្សេង៖ ស្រោមអនាម័យខាងក្រៅ (បុរស),
ស្រោមអនាម័យស្រ្តី,
ស្រោមអនាម័យខាងក្នុង (ស្រី),
កង IUD,
បំណះ,
ថ្នាំ​គ្រាប់, ថ្នាំចាក់.


References:

  1. World Health Organization Department of Reproductive Health and Research and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication Programs (2018) Family Planning: A Global Handbook for Providers. Baltimore and Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1