ថ្នាំចាក់ពន្យារកំណើត

ថ្នាំចាក់ពន្យារកំណើត
ថ្នាំចាក់ពន្យារកំណើត

តើថ្នាំចាក់ពន្យារកំណើតបង្ការការមានផ្ទៃពោះតាមវិធីណា?

ការចាក់ថ្នាំពន្យារកំណើត គឺជាសារធាតុរាវដែលផ្ទុកអរម៉ូនសំយោគដែលអាចរកឃើញបាននៅក្នុងរាងកាយរបស់ស្ត្រីដែរ។ ជាធម្មតាវាត្រូវបានចាក់ចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់ស្ត្រីដើម្បីបង្ការការមានផ្ទៃពោះ។ នៅពេល​ដែលចាក់ថ្នាំនេះហើយ អរម៉ូន​ត្រូវបាន​បញ្ចេញ​យឺតៗ​ទៅក្នុង​ខ្លួន​។ ថ្នាំចាក់មានប្រសិទ្ធភាពជាចម្បង គឺវាទៅរារាំងអូវែរពីការបញ្ចេញអូវ៊ុល។ វាក៏មានអំពើធ្វើឱ្យទឹករំអិលនៅមាត់ស្បូនខាប់ផងដែរ ដើម្បីជួយរារាំងស្ពើមមិនឲ្យចូលទៅយទៅកាន់អូវ៊ុល [1] ។

ប្រភេទនៃថ្នាំចាក់ពន្យារកំណើត

ថ្នាំចាក់ពន្យារកំណើតប្រចាំខែ ឬ ថ្នាំចាក់ពន្យារកំណើតផ្សំ។

គេអាចហៅវាម្យ៉ាងទៀតថាជាថ្នាំចាក់ពន្យារកំណើតផ្សំ។ នៅក្នុងនោះវាមានប្រភេទអរម៉ូនពីរគឺ ប្រូចេសស្តីន និង អេសស្រ្តូសែន (progestin and estrogen) ដែលវាអាចជួយបង្ការអ្នកពីការមានផ្ទៃពោះរយៈពេលមួយខែ។

ថ្នាំចាក់ប្រូចេសស្តីនសុទ្ធ

ថ្នាំចាក់ពន្យារកំណើតនេះមានផ្ទុកប្រូចេសស្តីន (progestin) ដែលជាអរម៉ូនសំយោគស្រដៀងទៅនឹងអរម៉ូនប្រូហ្សេស្តេរ៉ូន (progesterone) ដែលអាចបានរកឃើញដោយធម្មជាតិនៅក្នុងរាងកាយរបស់ស្ត្រី។ វាអាចត្រូវបានចាក់ដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងសាច់ដុំ (ចាក់តាមសាច់ដុំ) ឬក្រោមស្បែក (ក្រោមស្បែក)។ ការចាក់ថ្នាំប្រូចេសស្តីនមានពីរប្រភេទ [2] ។

NET-EN ឬ ថ្នាំចាក់ពន្យារកំណើតពីរខែម្តង

ការចាក់ថ្នាំពន្យារកំណើតរយៈពេលខ្លីនេះការពារពីការមានផ្ទៃពោះរយៈពេលពីរខែ។ វាអាចត្រូវបានប្រើដោយស្ត្រីដែលដៃគូជាបុរសបានចងបំពង់បញ្ចេញស្ពែម ហើយកំពុងរង់ចាំឱ្យការចងនេះមានប្រសិទ្ធភាព ស្ត្រីដែលបានទទួលថ្នាំបង្ការជម្ងឺកញ្ជ្រិល និងកំពុងរង់ចាំភាពឲ្យមានអង់ទីករការពារ ឬក្នុងកាលៈទេសៈផ្សេងទៀតដែលរារាំងស្រ្តីពីការប្រើប្រាស់វីធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតរយៈពេលខ្លី ឬវិធីពន្យារកំណើតរយៈពេលវែងដែលអាចបញ្ឈប់បាន។ NET-EN ក៏អាចរកបានក្រោមឈ្មោះ Norigest Noristerat និង Syngestal ។

DMPA ឬ ថ្នាំចាក់ពន្យារកំណើតបីខែម្តង

វាអាចបង្ការការមានផ្ទៃពោះរយៈពេលបីខែ។ វាអាចត្រូវបានណែនាំឲ្យប្រើប្រាស់រយៈពេលខ្លី ឬរយៈពេលវែង។ វាអាចត្រូវបានចាក់ចូលទៅក្នុងសាច់ដុំឬ នៅក្រោមស្បែក ។

ថ្នាំចាក់ពន្យារកំណើតក្នុងសាច់ដុំ រាល់បីខែម្តងនេះ ជាធម្មតាត្រូវបានគេហៅថា «ការចាក់ថ្នាំ» «ថ្នាំចាក់» «ការចាក់» «Depo Provera» «Depo» ឬ «Petogen»។

ថ្នាំចាក់ក្រោមស្បែកមានពីរទម្រង់ ជាថ្នាំចាក់ Uniject ដែលដាក់លក់ក្នុងទីផ្សារក្រោមឈ្មោះ Sayana Press និងក្នុងទម្រង់ជាស៊ីរាំងចាក់ក្រោមស្បែក ចាក់តែមួយដូស ហើយបូមហើយស្រាច់ ដែលមាននៅលើទីផ្សារក្រោមឈ្មោះ «Depo-SubQ Provera 104» ។ Uniject របស់ Sayana Press មានម្ជុលតូចមួយដែលងាយស្រួលប្រើ។ ដោយផ្អែកលើច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក អ្នកអាចចាក់ថ្នាំ Sayana Press នៅក្នុងកន្លែងថែទាំសុខភាព ឬចាក់វាដោយខ្លួនឯង[3]។ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីខ្លួនឯង សូមចូលទៅកាន់ injectsayanpress.org

តើគេប្រើថ្នាំចាក់ពន្យារកំណើតតាមរបៀបណា?

នៅពេលអ្នកសម្រេចចិត្តចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ថ្នាំចាក់នោះ រឿងដំបូងដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺពិភាក្សាជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព ឬបុគ្គលិកសុខាភិបាលសហគមន៍ថាអ្នកមានលក្ខណៈសមស្របក្នុងការប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តនេះឬអត់។ អ្នកនឹងត្រូវបានសួរសំណួរមួយចំនួនដើម្បីកំណត់ថាតើវិធីសាស្រ្តនេះគឺសមស្របសម្រាប់អ្នកដែរឬទេ។ អ្នកនឹងត្រូវបានជូនដំណឹងអំពីសុពលភាពនៃការការពារនៃថ្នាំចាក់ពន្យារកំណើត ផលរំខានដែលអ្នកត្រូវកត់សម្គាល់ និងពេលណាដែលអ្នកត្រូវទៅចាក់ម្តងទៀត។

ការចាក់ថ្នាំចូលសាច់ដុំត្រូវបានចាក់ដោយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព ចំណែកឯការចាក់ថ្នាំក្រោមស្បែក អាចត្រូវបានចាក់ដោយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាព ឬដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់នៅផ្ទះ។

តើនៅពេលណាដែលអ្នកត្រូវចាក់ដូសដំបូងនៃថ្នាំចាក់ពន្យារកំណើត?

  • ចាក់នៅថ្ងៃណាក៏បាននៅរវាងថ្ងៃទី មួយ និង ថ្ងៃទី​ប្រាំនៃវដ្តរដូវរបស់អ្នក​ ដោយមិនចាំបាច់ប្រើវីធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតណាមួយផ្សេងដើម្បីជំនួសទេ (នេះគឺដោយសារការការពារមានប្រសិទ្ធភាពភ្លាមៗ)
  • អ្នកអាចចាក់ថ្នាំបាននៅថ្ងៃណាក៏ដោយដែរនៅក្នុងវដ្តរដូវរបស់អ្នកឲ្យតែអ្នកមានមធ្យោបាយពន្យារកំណើតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងពេលតែមួយ ដូចជាស្រោមអនាម័យជាដើម រយៈពេលប្រាំពីរថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចាក់។
  • ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីដកកងក្នុងស្បូនចេញ (នៅក្នុងករណីនេះ​ ការប្រើវិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតបម្រុងទុកគឺមិនមានការចាំបាច់នោះទេ)។
  • ភ្លាមៗបន្ទាប់់ពីការរំលូតកូននៅត្រីមាសទី១ និងត្រីមាសទី ២ ឬ ពេលណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីនោះ។
  • អាចចាក់នៅពេលណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីរយៈពេលក្រោយសម្រាល ឬ អាចឆាប់ជាងនឹងក្នុងស្រ្តីដែលបំបៅដោះកូន [4]។

តើគេចាក់ថ្នាំនេះចូលត្រង់កន្លែងណានៃរាងកាយ?

ចាក់ថ្នាំ DMPA ចូលក្នុងសាច់ដុំ

វាត្រូវបានចាក់ចូលទៅក្នុងដៃខាងលើ ត្រគាក ឬកំបេះគូទ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរ ការចាក់នៅក្រោមស្បែកជាធម្មតាត្រូវបានចាក់នៅក្រោមស្បែកបន្តិច ឬចាក់ចូលក្បាលពោះ ផ្នែកខាងក្រោយនៃដៃខាងលើ ឬផ្នែកខាងមុខនៃភ្លៅ។ ប្រសិនបើអ្នកអាចចាក់ដោយខ្លួនឯងបាន អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកនឹងផ្តល់ការណែនាំចាំបាច់សម្រាប់ឲ្យអ្នកធ្វើតាម [5] ។

ថ្នាំចាក់ NET-EN (រយៈពេល ២ ខែម្តង)

នេះជាការចាក់ជ្រៅចូលសាច់ដុំ ហើយត្រូវបានគេចាក់ចូលដៃខាងលើ នៅត្រគៀក និង គូទ ដែលអាចមានការឈឺចាប់ជាងការចាក់ថ្នាំ DMPA ។

ការចាក់ថ្នាំជារៀងរាល់ខែ

នេះជាការចាក់់ចូលសាច់ដុំជ្រៅនៅដៃផ្នែកខាងលើ នៅត្រគៀក ឬ ផ្នែកខាងក្រៅនៃភ្លៅ។

តើខ្ញុំអាចចាក់ថ្នាំឆាប់ ជាងឬយឺតជាងកាលវិភាគចាក់ថ្នាំ រយៈពេលប៉ុន្មាន?

ការយឺតយ៉ាវក្នុងការចាក់ថ្នាំរបស់អ្នកអាចកាត់បន្ថយប្រសិទ្ធភាពនៃការពន្យារកំណើតបាន។ ប្រសិនបើអ្នកឧស្សាហ៏ភ្លេចភ្លាំងកាលបរិច្ឆេទចាក់ថ្នាំរបស់អ្នក អ្នកអាចកំណត់សាររំលឹកនៅលើទូរសព្ទរបស់អ្នក ឬកត់ថ្ងៃនៅក្នុងប្រតិទិនរបស់អ្នក ដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចហើយចាក់បានទាន់កាលវិភាគ។ ប្រសិនបើអ្នកខាកខានមិនបានចាក់ថ្នាំតាមកាលបរិច្ឆេទកំណត់ទេ គេមានការកំណត់ថាអ្នកអាចចាក់បានលឿនឬ​ យឺតក្នុងកម្រិតណា។

សម្រាប់ថ្នាំចាក់ DMPA (ថ្នាំចាក់រាល់ខែ)

អ្នកអាចចាក់មុនពេលកំណត់រយៈពេលពីរសប្តាហ៍ ឬ បួនសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីពេលដែលបានកំណត់។

សម្រាប់់ថ្នាំចាក់ NET-EN (ចាក់រាល់ពីរខែម្តង)

អ្នកអាចចាក់់ថ្នាំនេះត្រឹមពីរសប្តាហ៍មុន ឬ ក្រោយពេលកំណត់បាន។

សម្រាប់ការចាក់រាល់ខែ

អ្នកអាចចាក់វាបានមុនប្រាំពីរថ្ងៃ ឬ ក្រោយប្រាំពីរថ្ងៃពីថ្ងៃកំណត់ចាក់ថ្នាំរបស់អ្នក។

ស្រ្តីដែលចង់ប្រើថ្នាំចាក់ DMPA (Depo ឬ រាល់ ៣ ខែម្តង) ក្នុងទម្រង់ជាវីធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតរយៈពេលវែង

ប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្តប្រើ DMPA ជាវិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតរយៈពេលវែង គេណែនាំឱ្យអ្នកទៅពិនិត្យសុខភាពរៀងរាល់ពីរឆ្នាំម្តង ដើម្បីវាយតម្លៃស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នក ដើម្បីពិភាក្សាអំពីហានិភ័យ និងអត្ថប្រយោជន៍របស់វា។ អ្នកដែលឈានដល់អាយុ ៥០ ឆ្នាំត្រូវបានគេណែនាំឱ្យប្តូរទៅវិធីសាស្រ្តផ្សេង ប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេចង់បន្តប្រើវិធីសាស្រ្តនេះ ពួកគេគប្បីគួរឲ្យអ្នកជំនាញវាយតម្លៃស្ថានភាពសុខភាពរបស់ពួកគេសិន ដើម្បីដឹងពីហានិភ័យដែលអាចកើតមាន និងផ្តល់ការណែនាំតាមនោះទៀត។

Contraception Quiz

Not sure on the method? - Take our dynamic Contraception Quiz.
When it comes to sex, protection is as important as pleasure. But what should one do to start their safe sex journey? Answer some simple questions and based on the responses, we will recommend the next steps.

Take the quiz
External Condom

Compare with similar Contraceptive Methods

Are you wondering if condoms are better than daily pills? Or if you should opt for a birth control implant? We're here to assist you in making this decision. You can select up to 5 contraceptive methods and compare them side by side to weigh the pros and cons of each.

Give a try to our Contraceptive Tool

In the example below, you'll find similar methods to the one you're currently reading about. Feel free to click on any that catch your interest or revisit our Contraceptive Methods page

Our Monthly Top Articles

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

អូសទៅឆ្វេង។ អូសទៅស្តាំ។ ភ្លេចៗខ្លួន ពេលវេលាជាច្រើនបានកន្លងផុតទៅដោយអ្នកបានអូសកាត់រូបភាពរាប់សិប ដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលអ្នកចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយ។ ដោយមានការទាក់ទងតាមអនឡាញ វាងាយស្រួលណាស់ ដោយអ្វីៗគឺគ្រា...

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

តោះយើងមកនិយាយឲ្យចំចំណុចតែម្តង ការឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃការរួមភេទតែងធ្វើឱ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អ ហើយពេលដែលកំពុងសម្រេចអោយដល់ចំណុចកំពូលវាកាន់តែធ្វើឲ្យមានចំណង់បន្ថែមទៀត។ ពេលខ្លះយើងបានប្រយ័ត្នប្រយែងថាធ្វើយ៉ាងណា...

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

អូសទៅឆ្វេង។ អូសទៅស្តាំ។ ភ្លេចៗខ្លួន ពេលវេលាជាច្រើនបានកន្លងផុតទៅដោយអ្នកបានអូសកាត់រូបភាពរាប់សិប ដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលអ្នកចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយ។ ដោយមានការទាក់ទងតាមអនឡាញ វាងាយស្រួលណាស់ ដោយអ្វីៗគឺគ្រា...

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

តោះយើងមកនិយាយឲ្យចំចំណុចតែម្តង ការឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃការរួមភេទតែងធ្វើឱ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អ ហើយពេលដែលកំពុងសម្រេចអោយដល់ចំណុចកំពូលវាកាន់តែធ្វើឲ្យមានចំណង់បន្ថែមទៀត។ ពេលខ្លះយើងបានប្រយ័ត្នប្រយែងថាធ្វើយ៉ាងណា...