Paano kung gusto ko ng pamamaraang mas epektibo at kaya kong magpunta sa isang health care provider?

Bisitahin ang iyong health care provider o community health worker at makipag-usap sa kanya tungkol sa iba’t ibang opsyong mapagpipilian. Tiyaking maging makatotohanan tungkol sa kaya at hindi mo kayang gawin – kung hindi mo kayang uminom ng pill sa parehong oras araw-araw, tiyaking malalaman iyon ng provider.
Hindi pa rin gumagana? Kung walang problema sa iyong bumisita sa iyong health care provider para humingi ng reseta o magpagawa ng isang proseso, makabubuting tingnan ang isa sa mga mas epektibong pamamaraang ito: IUD, implant, injectable, ring, patch, o pill.
Sumubok ng ibang pamamaraan: implant, IUD, patch, pill, ring and injectable.


References:

  1. World Health Organization Department of Reproductive Health and Research and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication Programs (2018) Family Planning: A Global Handbook for Providers. Baltimore and Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1