Paano kung paulit-ulit na nalalaglag palabas ang sponge?

Subukan ito: tingnan kung naipasok mo nang may sapat na lalim ang sponge. Dapat ay nakadikit ito sa cervix mo.
Hindi pa rin gumagana? Kung nahihirapan ka pa rin, at gusto mong gumamit ng pamamaraang pangharang o barrier, makabubuting lumipat ka sa mga external condom (para sa lalaki), internal condom (para sa babae) o diaphragm
Sumubok ng ibang pamamaraan: external condom (para sa lalaki),
diaphragm,
internal condom (para sa babae),
IUD,
Patch,
Pill,
injectable.


References:

  1. World Health Organization Department of Reproductive Health and Research and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication Programs (2018) Family Planning: A Global Handbook for Providers. Baltimore and Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1