Paano kung nagdudulot ang diaphragm ng iritasyon?

Maaaring nagmumula ang iritasyon sa allergy sa spermicide. Kung katamtaman lang ang iritasyon, sumubok ng ibang uri ng spermicide.
Hindi pa rin gumagana? Kung mas malala o nagpapatuloy ang iritasyon matapos mong sumubok ng iba’t ibang uri ng spermicide, pag-isipang sumubok ng pamamaraang hindi nangangailangan nito.
Sumubok ng ibang pamamaraan: implant, IUD, Patch, Pill, ring, injectable.


References:

Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. (2015). Canadian Contraception Consensus Chapter 5: Barrier Methods. JOGC Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada , 37. Retrieved from https://www.jogc.com/article/S1701-2163(16)39376-8/pdf