Pagtatali ng Lagusang-itlog

Pagtatali ng Lagusang-itlog
Pagtatali ng Lagusang-itlog

Pagtatali ng Lagusang-itlog

Ang pagtatali ng lagusang-itlog, kilala rin bilang “pagtatali para sa pag-aalis ng kakayahanang magbuntis,” “pag-aalis ng kakayahanang magbuntis sa mga babae,” “pagtatali ng parehong lagusang-itlog,” “kusaang operasyong kontrasepsiyon,” “mini lap,” “tubectomy,” “ang operasyon,” o “pagpapatali ng iyong mga tubes,” ay isang permanente na uri ng kontraseptibo na hinaharangan ang mga lagusang-itlog upang maiwasan ang mga kababaihan sa pagbubuntis. Ito ay isang operasyong pamamaraan na nilikha para sa mga tao na walang balak magkaroon ng anak o karagdagang anak kung sila’y magulang na (1).

Ang salitang “tubal” ay nangangahulugang lagusang-itlog. Ang itlog na pinalalabas ng ovary ay bumibiyahe papunta sa matris sa pamamagitan ng lagusang-itlog.

Ang salitang “ligation” ay nangangahulugang harangin o taliin. Ang pagtatali ng lagusang-itlog ay nagpapigil sa itlog na bumiyahe pababa sa tube upang makipagtagpo sa sperm para sa pampertilisasyon.

Tulad ng vasectomy (permanente na kontrasepsiyon para sa mga lalaki), ang pagtatali ng lagusang-itlog ay nilayon na magbigay ng permanente, matagalang, at napaka-epektibong proteksyon mula sa pagbubuntis. Sa karamihan ng mga kaso, hindi posible ang pagbalik sa dati sa pamamaraan na ito at ang anumang pagtatangka na ibalik ito ay karaniwang mahirap, mahal, at hindi madaling makuha. Kahit na isagawa ang operasyon upang ibalik ito, walang kasiguraduhan na ito ay maghahantong sa pagbubuntis. Tanging 50-80% lamang ng mga tao na muling ipinakabit ang kanilang mga lagusang-itlog ang makakabuntis (2).

Kailan magiging magandang opsiyon ang pag-aalis ng kakayahanang magbuntis sa mga babae?

Kung ang pagbubuntis ay magdudulot ng malubhang mga isyu sa kalusugan.

Kung may medikal na dahilan kung bakit ikaw o ang iyong kapartner ay hindi dapat magbuntis, ang pag-aalis ng kakayahanang magbuntis ay maaaring maging magandang opsiyon.

Alam mo nang tiyak na ayaw mong magbuntis.

Gaano ka-epektibo ang pagtatali ng lagusang-itlog?

Ang pagtatali ng lagusang-itlog ay isa sa pinaka-epektibong kontraseptibo. Gayunpaman, may maliit na panganib ng kabiguan.

Sa loob ng unang taon ng pagkakaroon ng pagtatali ng lagusang-itlog, mas mababa sa 1% ng mga tao ang mabubuntis. Ito ay tumutukoy lamang sa 5 sa bawat 1,000 pagtatali ng lagusang-itlog. Paglampas ng unang taon, hanggang sa ang isang babae ay umabot sa menopause, nananatili ang maliit na panganib. Sa loob ng 10 taon ng paggamit, humigit-kumulang 2% ng mga tao ang mabubuntis (18–19 kababaihan sa bawat 1,000).

Bagamat mababa ang panganib ng pagbubuntis sa lahat ng pamamaraan ng pagtatali ng lagusang-itlog, ang epektibidad ng bawat pamamaraan ay bahagyang nagkakaiba, batay sa kung paano hinadlangan ang mga lagusang-itlog. Ang mga may pagtatali agad matapos manganak ay may pinakamababang panganib ng pagbubuntis (3).

Kailan maaaring gawin ang pagtatali ng lagusang-itlog?

Maaari itong gawin anumang oras ng buwan basta’t napagpasyahan na hindi ka buntis.

– Kung ito ay ginawa sa loob ng pitong araw matapos ang simula ng iyong buwanang panregla, wala nang pangangailangang gumamit ng iba pang kontraseptibo bago ang pamamaraan na ito.
– Kung lumampas ka na ng pitong araw mula sa simula ng iyong huling buwanang panregla, maaari kang sumailalim sa pamamaraan na ito anumang oras basta’t hindi ka buntis.
– Kung ikaw ay lilipat mula sa oral na kontraseptibo, maaari kang magpatuloy sa paggamit ng pill hanggang sa matapos mo ang pack upang mapanatili ang iyong regular na siklo.
– Kung ikaw ay lilipat mula sa IUD, maaari mong ipagawa ang prosedur ng pagtatali ng lagusang-itlog kaagad matapos itong alisin.
– Kung nais mo na isagawa ang pamamaraan na ito, pagkatapos manganak, maaari itong gawin sa loob ng pitong araw o anim na linggo pagkatapos manganak, basta’t napagpasyahan na hindi ka buntis.
– Kung nalaglagan ka o isang hindi komplikadong aborsyon, maaari gawin ang pagtatali ng lagusang-itlog sa loob ng 48 oras.
– Kung gumamit ka ng Pangemerhensiyang kontraseptibong tableta magiging epektibo agad ang pagtatali ng lagusang-itlog kung ito ay isasagawa sa loob ng pitong araw matapos ang simula ng iyong susunod na panregla (4).

Contraception Quiz

Not sure on the method? - Take our dynamic Contraception Quiz.
When it comes to sex, protection is as important as pleasure. But what should one do to start their safe sex journey? Answer some simple questions and based on the responses, we will recommend the next steps.

Take the quiz
External Condom

Compare with similar Contraceptive Methods

Are you wondering if condoms are better than daily pills? Or if you should opt for a birth control implant? We're here to assist you in making this decision. You can select up to 5 contraceptive methods and compare them side by side to weigh the pros and cons of each.

Give a try to our Contraceptive Tool

In the example below, you'll find similar methods to the one you're currently reading about. Feel free to click on any that catch your interest or revisit our Contraceptive Methods page

Our Monthly Top Articles

Kontrasepyon pagkatapos manganak

Kontrasepyon pagkatapos manganak

Magkakaanak kana! Magiging masaya ka, ma-strestress ka, matutuwa ka, at maghahanda kana para sa isang bagong buhay. Sa gitna ng kabangisan ng mga damdamin (at mga hormone) – nakakalabis isipi...

Para sa mga kababaihang Hapon, ang pag-akses sa birth control ay kakaunti at malayo sa pagitan

Para sa mga kababaihang Hapon, ang pag-akses sa birth control ay kakaunti at malayo sa pagitan

Lumaki sa Japan, si Kazuko Fukuda ay alam lamang ang tungkol sa mga tabletas at kondom bilang mga pagpipilian para sa pagpigil ng pagbubuntis. Kaya’t, bilang isang exchange student sa Sweden,...

Kontrasepyon pagkatapos manganak

Kontrasepyon pagkatapos manganak

Magkakaanak kana! Magiging masaya ka, ma-strestress ka, matutuwa ka, at maghahanda kana para sa isang bagong buhay. Sa gitna ng kabangisan ng mga damdamin (at mga hormone) – nakakalabis isipi...

Para sa mga kababaihang Hapon, ang pag-akses sa birth control ay kakaunti at malayo sa pagitan

Para sa mga kababaihang Hapon, ang pag-akses sa birth control ay kakaunti at malayo sa pagitan

Lumaki sa Japan, si Kazuko Fukuda ay alam lamang ang tungkol sa mga tabletas at kondom bilang mga pagpipilian para sa pagpigil ng pagbubuntis. Kaya’t, bilang isang exchange student sa Sweden,...

Gamitin ang oras ng coronavirus lockdown upang pagandahin ang iyong sex life.

Gamitin ang oras ng coronavirus lockdown upang pagandahin ang iyong sex life.

Sa tingin mo ba ang COVID 19 lockdown ay nangangahulugang walang pagtatalik? Well, well, well; hayaan mo akong sabihin sa iyo ng isang lihim – maaari itong talagang nangangahulugang kabaligta...