Paano Maghanda para sa Operasyon ng Pagtatali ng Lagusang-itlog

Paano Maghanda para sa Operasyon ng Pagtatali ng Lagusang-itlog
Paano Maghanda para sa Operasyon ng Pagtatali ng Lagusang-itlog

Ang paghahanda para sa pagtatali ng lagusang-itlog ay nagsisimula sa paggawa ng napag-isipang desisyon tungkol sa pagsasagawa ng pamamaraan.
– Gumawa ng appointment bago ang pamamaraan sa iyong health-care provider. Sa panahon ng appointment na ito, rerepasuhin ng doktor ang iyong kasaysayan sa kalusugan, ipapaliwanag sa iyo ang pamamaraan, at tutugon sa anumang tanong na maaaring meron ka. Maaring irekomenda ng doktor ang ilang pagsusuri sa laboratoryo na tutulong upang matukoy kung karapat-dapat ka para sa pamamaraan. Kasama dito ang pagsasagawa ngpagsubok kung ikaw ay nagdadalang tao.
– Kapag napatunayan na karapat-dapat ka para sa pamamaraan, ibibigay sa iyo ng Tagapangalagang pangkalusugan ang listahan ng tiyak na mga instruksyon bago ang operasyon na kailangan sundin, kabilang ang mga uri ng pagkain, inumin, at gamot na iwasan. Payo rin sa iyo kung anong mga aktibidad ang kailangan mong itigil. Halimbawa, hihilingin sa iyo na hindi uminom ng alak o manigarilyo ng hindi bababa sa dalawang linggo bago ang pamamaraan. Kung ikaw ay nasa medikasyon, dapat mo itong ipabatid upang malaman kung ito ay maaaring makialam sa pamamaraan at kung kailangan mong itigil ito bago ang pamamaraan. Mahalaga na sundin ang mga instruksyong ito.
– At sa pang-huli, gumawa ng mga pag-aayos sa transportasyon para makabalik sa bahay. Pagkatapos ng iyong pamamaraan, malamang na kailanganin mo ang isang tao na magdala sa iyo pauwi.

Kailangan bang turukan ng kawalan ng pakiramdam kapag sumasailalim sa pagtatali ng lagusang-itlog?

Sa laparoscopy, mini-laparotomy, at laparotomy, kinakailangan ang paggawa ng hiwa kaya kailangan mo ng anesthesia. Para sa hysteroscopic na pagtatali ng lagusang-itlog na ginagawa sa operating room, magkakaroon ka ng pagpipilian kung sedasyon o general anesthesia. Kung ang pamamaraan ay ginagawa sa opisina, ang magaan na sedasyon o paracervical block ay, kung ito’y ligtas at magagamit, magandang mga pagpipilian.

Contraception Quiz

Not sure on the method? - Take our dynamic Contraception Quiz.
When it comes to sex, protection is as important as pleasure. But what should one do to start their safe sex journey? Answer some simple questions and based on the responses, we will recommend the next steps.

Take the quiz
External Condom

Compare with similar Contraceptive Methods

Are you wondering if condoms are better than daily pills? Or if you should opt for a birth control implant? We're here to assist you in making this decision. You can select up to 5 contraceptive methods and compare them side by side to weigh the pros and cons of each.

Give a try to our Contraceptive Tool

In the example below, you'll find similar methods to the one you're currently reading about. Feel free to click on any that catch your interest or revisit our Contraceptive Methods page

Our Monthly Top Articles

Kontrasepyon pagkatapos manganak

Kontrasepyon pagkatapos manganak

Magkakaanak kana! Magiging masaya ka, ma-strestress ka, matutuwa ka, at maghahanda kana para sa isang bagong buhay. Sa gitna ng kabangisan ng mga damdamin (at mga hormone) – nakakalabis isipi...

Para sa mga kababaihang Hapon, ang pag-akses sa birth control ay kakaunti at malayo sa pagitan

Para sa mga kababaihang Hapon, ang pag-akses sa birth control ay kakaunti at malayo sa pagitan

Lumaki sa Japan, si Kazuko Fukuda ay alam lamang ang tungkol sa mga tabletas at kondom bilang mga pagpipilian para sa pagpigil ng pagbubuntis. Kaya’t, bilang isang exchange student sa Sweden,...

Kontrasepyon pagkatapos manganak

Kontrasepyon pagkatapos manganak

Magkakaanak kana! Magiging masaya ka, ma-strestress ka, matutuwa ka, at maghahanda kana para sa isang bagong buhay. Sa gitna ng kabangisan ng mga damdamin (at mga hormone) – nakakalabis isipi...

Para sa mga kababaihang Hapon, ang pag-akses sa birth control ay kakaunti at malayo sa pagitan

Para sa mga kababaihang Hapon, ang pag-akses sa birth control ay kakaunti at malayo sa pagitan

Lumaki sa Japan, si Kazuko Fukuda ay alam lamang ang tungkol sa mga tabletas at kondom bilang mga pagpipilian para sa pagpigil ng pagbubuntis. Kaya’t, bilang isang exchange student sa Sweden,...

Gamitin ang oras ng coronavirus lockdown upang pagandahin ang iyong sex life.

Gamitin ang oras ng coronavirus lockdown upang pagandahin ang iyong sex life.

Sa tingin mo ba ang COVID 19 lockdown ay nangangahulugang walang pagtatalik? Well, well, well; hayaan mo akong sabihin sa iyo ng isang lihim – maaari itong talagang nangangahulugang kabaligta...