ការរៀបចំត្រៀមខ្លួនមុនធ្វើការវះកាត់ចងដៃស្បូន

ការរៀបចំត្រៀមខ្លួនមុនធ្វើការវះកាត់ចងដៃស្បូន
ការរៀបចំត្រៀមខ្លួនមុនធ្វើការវះកាត់ចងដៃស្បូន

ការរៀបចំមុនទទួលការវះកាត់ចងដៃស្បូន ចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយការយល់ដឹងទាក់ទងនឹងការវះកាត់ចងដៃស្បូន។
– ធ្វើការណាត់ជួបជាមុនជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នក។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការណាត់ជួបនេះ វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងពិនិត្យមើលប្រវត្តិវេជ្ជសាស្ត្ររបស់អ្នក ក៏ដូចជា ពន្យល់ពីនីតិវិធីដល់អ្នក និងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរណាមួយដែលអ្នកអាចនឹងមាន។ វេជ្ជបណ្ឌិតអាចណែនាំអ្នកឲ្យធ្វើតេស្តមន្ទីរពិសោធន៍មួយចំនួនដែលនឹងជួយកំណត់ថាអ្នកសមប្រកបលក្ខខណ្ឌដែលអាចទទួលបានការចងដៃស្បូននេះឬអត់។ តេស្តមួយក្នុងចំណោមនោះអាចមានការធ្វើតេស្តមានផ្ទៃពោះដែរ។
– នៅពេលដែលអ្នកត្រូវបានកំណត់ថាអាចទទួលការវះកាត់នេះបាន អ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពនឹងផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវការណែនាំជាក់លាក់នូវអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើមុនការវះកាត់ ដែលក្នុងនោះមានរួមទាំងប្រភេទអាហារ ភេសជ្ជៈ និងថ្នាំដែលអ្នកត្រូវជៀសវាង។ អ្នក​នឹង​ត្រូវ​បាន​ណែនាំ​អំពី​សកម្មភាព​ណាខ្លះដែលអ្នកមិនអាចធ្វើបាន។ ឧទាហរណ៍ ​អ្នក​មិនអាច​ផឹក​គ្រឿង​ស្រវឹង ឬ​ជក់​បារី​យ៉ាង​ហោច​ណាស់​ពីរ​សប្តាហ៍​មុន​នឹង​ធ្វើ​ការវះកាត់។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ថ្នាំណាមួយ អ្នកគួរតែប្រាប់វាទៅកាន់អ្នកផ្តល់សេវាដើម្បីកំណត់ថាតើវាអាចរំខានដល់ដំណើរការវះកាត់ឬអត់ ហើយតើអ្នកគួរតែឈប់ប្រើថ្នាំនេះឬអត់។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការធ្វើតាមការណែនាំទាំងអស់នេះ។
– ជាចុងក្រោយ អ្នកត្រូវរៀបចំមធ្យោបាយទៅផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីវះកាត់រួច។ បន្ទាប់ពីការវះកាត់ អ្នកអាចនឹងត្រូវការឲ្យមាននរណាម្នាក់ជូនអ្នកទៅផ្ទះវិញ។

តើការចងដៃស្បូនត្រូវការថ្នាំសណ្តំ ឬ ថ្នាំស្ពឹកដែរឬទេ?

Laparoscopy, mini-laparotomy និង laparotomy ទាមទារការវះពោះ ហើយសម្រាប់ហេតុផលនេះ អ្នកនឹងត្រូវការការប្រើថ្នាំសន្លប់។ ចំពោះការធ្វើលូកចូលតាមមាត់ស្បូនវិញ ( hysteroscopic tubal ligation) ដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងបន្ទប់វះកាត់ អ្នកនឹងមានជម្រើសនៃការ ដាក់ថ្នាំសណ្តំ ឬការប្រើថ្នាំសន្លប់ទូទៅ។ ប្រសិនបើគេធ្វើវាឡើងនៅតាមគ្លីនិកធម្មតា គេអាចឲ្យថ្នាំសណ្តំស្រាលបំផុត ឬការចាក់ថ្នាំស្ពឹកនៅសរសៃប្រសាទនៅក្បែរកគឺជម្រើសដ៏ល្អប្រសិនបើអាចធ្វើបានប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។

Contraception Quiz

Not sure on the method? - Take our dynamic Contraception Quiz.
When it comes to sex, protection is as important as pleasure. But what should one do to start their safe sex journey? Answer some simple questions and based on the responses, we will recommend the next steps.

Take the quiz
External Condom

Compare with similar Contraceptive Methods

Are you wondering if condoms are better than daily pills? Or if you should opt for a birth control implant? We're here to assist you in making this decision. You can select up to 5 contraceptive methods and compare them side by side to weigh the pros and cons of each.

Give a try to our Contraceptive Tool

In the example below, you'll find similar methods to the one you're currently reading about. Feel free to click on any that catch your interest or revisit our Contraceptive Methods page

Our Monthly Top Articles

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

អូសទៅឆ្វេង។ អូសទៅស្តាំ។ ភ្លេចៗខ្លួន ពេលវេលាជាច្រើនបានកន្លងផុតទៅដោយអ្នកបានអូសកាត់រូបភាពរាប់សិប ដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលអ្នកចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយ។ ដោយមានការទាក់ទងតាមអនឡាញ វាងាយស្រួលណាស់ ដោយអ្វីៗគឺគ្រា...

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

តោះយើងមកនិយាយឲ្យចំចំណុចតែម្តង ការឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃការរួមភេទតែងធ្វើឱ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អ ហើយពេលដែលកំពុងសម្រេចអោយដល់ចំណុចកំពូលវាកាន់តែធ្វើឲ្យមានចំណង់បន្ថែមទៀត។ ពេលខ្លះយើងបានប្រយ័ត្នប្រយែងថាធ្វើយ៉ាងណា...

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

អូសទៅឆ្វេង។ អូសទៅស្តាំ។ ភ្លេចៗខ្លួន ពេលវេលាជាច្រើនបានកន្លងផុតទៅដោយអ្នកបានអូសកាត់រូបភាពរាប់សិប ដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលអ្នកចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយ។ ដោយមានការទាក់ទងតាមអនឡាញ វាងាយស្រួលណាស់ ដោយអ្វីៗគឺគ្រា...

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

តោះយើងមកនិយាយឲ្យចំចំណុចតែម្តង ការឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃការរួមភេទតែងធ្វើឱ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អ ហើយពេលដែលកំពុងសម្រេចអោយដល់ចំណុចកំពូលវាកាន់តែធ្វើឲ្យមានចំណង់បន្ថែមទៀត។ ពេលខ្លះយើងបានប្រយ័ត្នប្រយែងថាធ្វើយ៉ាងណា...