Bakit nag-iiba-iba ang mood ko?

Ang mga pagbabago ng mood ay isang potensyal na side effect ng injectable. Pero bago pag-isipan ang pagpapalit ng pamamaraan, isipin muna kung ano pa sa iyong buhay ang maaaring nagdudulot ng pagbabago ng mood.

Hindi pa rin gumagana? Ang injectable ay isang hormone, kaya kung problema pa rin ang pag-iiba-iba ng mood, isipin ang paggamit ng mas panandalian at mas mababang dosis na pamamaraan, tulad ng pill, patch, o ring. Maaari mo ring subukan ang alinmang uri ng IUD.

Sumubok ng ibang pamamaraan: IUD, Patch, Pill, Ring.


Mga sanggunian:

  1. Khadilkar, S. S. (2017). Short-Term Use of Injectable Contraception: An Effective Strategy for Safe Motherhood. J Obstet Gynaecol India. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5895545/