Bakit sumasakit ang ulo ko?

Ang pananakit ng ulo ay isang potensyal na side effect ng injetable. Kung malubha ang pananakit ng ulo mo, isipin muna ang iba pang mga maaaring dahilan kung bakit ito nangyayari. Subukang bawasan ang pagkapagod, uminom ng mas maraming tubig upang pigilan ang dehydration, at tiyaking nakaktulog ka nang sapat. Kapag hindi nakatulong iyon, makipag-usap sa isang health provider tungkol sa mga pananakit ng ulo.

Hindi pa rin gumagana? Kung wala kang ibang maisip na dahilan kung bakit nananakit ang iyong ulo at nais mong magpalit ng pamamaraan, isaalang-alang ang IUD, pill, patch, o ring.

Sumubok ng ibang pamamaraan: IUD , Patch , Pill , Ring.


Mga sanggunian:

  1. FPA the sexual health charity. (2017). Your guide to contraceptive injections. Retrieved from https://www.fpa.org.uk/sites/default/files/contraceptive-injections-your-guide.pdf