Paano kung mabilis magbago ang mood ko, pakiramdam ko’y kinakabag ako, o ninenerbiyos ako?

Magsisimulang umayos ang hormones sa katawan mo makalipas ang humigit-kumulang anim na buwan.

Kung wala pang anim na buwan mula nang ipinalagay mo ang implant, at kayang tiisin ang mga side effect, maghintay bago ipatanggal ito.

Kung mahigit anim na buwan na mula nang ipalagay mo ang implant, makipag-usap sa iyong provider tungkol sa ibang pamamaraan.

Hindi pa rin gumagana? Kung binigyan mo na ng hindi bababa sa anim na buwan at nababahala ka pa rin ng mga side effect, isaalang-alang ang pagsubok sa mas panandaliang pamamaraan na ibinibigay sa mas kaunting dosis, tulad ng patch; pill; ring. Maaari mo ring subukan ang alinmang IUD.

Sumubok ng ibang pamamaraan:  o Hindi Hormonal na IUD; patch; pill; ring
Try a different method: Hormonal na IUD and Hindi Hormonal na IUD, Patch, Pill, Ring.


Mga sanggunian:

  1. World Health Organization Department of Reproductive Health and Research and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication Programs (2018) Family Planning: A Global Handbook for Providers. Baltimore and Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1