Paano kung hindi ko maalalang kunin ang temperatura ko, subaybayan ang cycle ko, o itsek ang mucus ko araw-araw?

Gumagana lamang ang pamamaraang ito kung seryoso ka sa tamang at tuluy-tuloy na paggamit sa mga ito. Napakaraming kagamitan tulad ng mga app, thermometer, at cycle beads na makakatulong sa pagsubaybay sa cycle.
Hindi pa rin gumagana? Kung hindi ka nakatitiyak na kaya mong subaybayan ang mga senyales ng iyong pagiging fertile araw-araw, pag-isipan ang ibang pamamaraang hindi gaanong nangangailangan ng pagsisikap.
Tumatagal ang IUD o implant nang ilang taon, tumatagal ang turok nang ilang buwan, isang beses kada buwan lang pinapalitan ang ring, at isang beses mo lang papalitan ang patch kadal inggo.
Sumubok ng ibang pamamaraan: implant, IUD, patch, ring and turok.