Paraan ng Kaalaman sa Pagkamayabong

Paraan ng Kaalaman sa Pagkamayabong
Paraan ng Kaalaman sa Pagkamayabong

Ano ang mga paraan ng kaalaman sa pagkamayabong?

Ang mga paraan ng kaalaman sa pagkamayabong, kilala rin bilang “natural na Pagpaplano ng Pamilya,” “ritmong pamamaraan ,” o ” panaka-nakang pag-iwas,” ay isang uri ng kontraseptibo na nangangailangan sa iyo na magtala ng iyong menstrual cycle upang malaman ang mga araw na maaari kang mabuntis. Hindi mo kailangang gamitin ang anumang kagamitan o gamot. May mga paraan ng kaalaman sa pagkamayabong na maaring gamitin mag-isa o kombinasyon nito upang tukuyin ang simula at wakas ng iyong fertile na yugto (1).

Ang mga paraan na batay sa kaalaman sa pagkamayabong ay tumutulong sa iyo na tukuyin kung kailan malamang na mabuntis ka (ang iyong mga araw ng pagkakamayabong), at umaasa ito sa pagsisikap mong iwasan ang hindi protektadong pakikipagtalik sa mga araw na iyon. Ang mga paraang ito ay nangangailangan na maging maalam ka sa mga pagbabago sa iyong katawan o magtala ng mga araw batay sa mga partikular na alituntunin ng iyong piniling paraan (2).

Maaring mangyari ang pagbubuntis sa panahon ng pampamamayabong ng iyong siklo ng regla, na kadalasang nagtatagal mula walo hanggang siyam na araw. Sa panahong ito, isang itlog ay inilalabas mula sa obaryo (isang proseso na tinatawag na ovulasyon) at maaaring mabuhay hanggang sa loob ng 24 oras. Ngunit ang mga sperm cell ay maaaring mabuhay sa iyong sistema ng reproduksyon hanggang sa pitong araw. Kung ang mga sperm cell ay naroroon kapag inilalabas ang itlog, maaaring mag-merge ang sperm cell at itlog, na maaaring magresulta sa pagbubuntis. Mahalaga malaman na kung mayroon kang hindi protektadong pakikipagtalik kahit pitong araw bago ang ovulasyon, maari ka pa ring mabuntis (3).

Fertility awareness-based methods are simple. You track your menstrual cycle and do not have sex on the days that you can get pregnant. If you have sex on those days, use an alternative method, like a condom—external or internal—or a diaphragm

Ano ang mga iba’t ibang uri ng mga paraan ng kaalaman sa pagkamayabong?

May ilang mga paraan na maaari mong gamitin upang bantayan ang iyong pagkamayabong at malaman ang mga araw sa iyong siklo kung kailan ka maaaring mabuntis. Kailangan mong obserbahan ang mga pagbabago sa iyong katawan upang malaman kung nasaan ka sa iyong siklo ng regla. Ito ay mangangailangan ng maraming pagsisikap at dedikasyon. Bago mo piliin ang paraang ito, siguruhing nauunawaan mo kung ano ang kailangan mong gawin. Maghanda na hindi magkaruon ng pakikipagtalik sa loob ng pitong araw bawat buwan o gamitin ang isang pangalawang paraan sa mga araw na iyon.

Ang mga paraan ng kaalaman sa pagkamayabong ay nahahati sa mga uri ng kalendaryo at mga paraan na batay sa mga sintomas (4).

Mga paraan na batay sa kalendaryo:

Ang mga paraan na batay sa kalendaryo ay nangangailangan sa iyo na magtala ng iyong siklo ng regla at tukuyin ang simula at wakas ng iyong mga araw ng pagkamayabong.

Mga paraan na batay sa kalendaryo:

Ang pamamaraan ng ritmo ng kalendaryo. Ang pamamaraan ng ritmo ng kalendaryo ay tumutulong sa pagtukoy ng iyong mga araw ng pagkamayabong sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong siklo ng regla sa loob ng maraming buwan. Ang isang siklo ay nagsisimula sa unang araw ng iyong regla, at ito ang oras kung kailan magsisimula ka ng pagbibilang. Upang tukuyin ang iyong mga araw ng pagkamayabong, dapat mong irekord ang hindi kukulangin sa 6–12 regla bago gamitin ang paraang ito, pagkatapos ay bilangin ang mga araw sa pagitan ng unang araw ng bawat siklo ng regla.

Upang tukuyin ang simula ng iyong bintana ng pagkamayabong, bawasan ng 20 araw ang haba ng iyong pinakamaikli at siklo. Upang tukuyin ang wakas ng iyong fertile window, bawasan ng 10 araw ang haba ng pinakamatagal na siklo. Dapat mong iwasan ang hindi protektadong pakikipagtalik sa loob ng iyong fertile window (5).

Maaari kang gumamit ng tulong sa alaala, tulad ng isang app para sa regla o gulong ng pag-regla o basta’t tandaan ang mga araw ng iyong regla sa iyong normal na kalendaryo.

Kung ang mga araw sa pagitan ng iyong mga siklo ng regla ay mas mababa sa 27 na araw, hindi inirerekomenda ang paraang ito para sa iyo. Maaring gamitin ito lamang ng mga kababaihang may regular na regla.

Paraan ng mga Karaniwang Araw (Standard days method o SDM). Inirerekomenda ang paraang ito para sa mga kababaihang may siklo ng regla na tumatagal mula 26 hanggang 32 na araw. Kailangan mong magtala ng mga araw ng iyong siklo at iwasan ang hindi protektadong pakikipagtalik mula sa ika-8 hanggang ika-19 na araw ng iyong siklo. May mga kababaihan na gumagamit ng mga kulay na beads (halimbawa, CycleBeads) upang subaybayan ang kanilang mga siklo ng regla, kung saan ang mga puting beads ay nagpapahiwatig ng mga araw na dapat iwasan ang hindi protektadong pakikipagtalik (mga araw ng pagkamayabong) o gumamit ng backup na paraan (6).

How to track your cycle using beads

Paraan na Batay sa mga Sintomas

Ang mga paraan na batay sa mga sintomas ay nakatuon sa pagnanasa ng mga palatandaan ng pagkamayabong, tulad ng sekresyon ng serbiks at basal na temperatura ng katawan. Pagkatapos nito, kinakailangan mong iwasan ang pakikipagtalik sa mga araw na ang mga sintomas na ito ay maaaring masuri. Kasama sa mga paraang ito ang:

– Ang dalawang-araw na pamamaraan (TDM). I-che-check mo ang iyong vaginal discharge araw-araw upang malaman kung may cervical secretions ka. Upang maiwasan ang pagbubuntis, kinakailangan mong iwasan ang hindi protektadong pakikipagtalik sa araw na makita mo ang cervical secretions at sa sumunod na araw. Kung magpasya kang magtalik, dapat kang gumamit ng ibang paraan ng kontrasepsyon, tulad ng condom, hanggang sa mag-clear ang secretions.
Ang basal na temperatura ng katawan (BBT) method. Ito ay gumagamit ng temperatura ng katawan ng isang babae upang malaman kung kailan siya malamang na maging maabala. Pagkatapos ng ovulasyon, may bahagyang pagtaas sa normal na temperatura ng katawan ng babae. Hindi ka malamang na mabuntis sa panahon mula tatlong araw pagkatapos ng pag-angat ng temperatura ng katawan hanggang sa simula ng iyong susunod na regla. Para sa paraang ito, kailangan mong subaybayan ang iyong temperatura ng katawan araw-araw upang malaman kung ikaw ay ovulating o hindi. I-momonitor mo ang iyong temperatura tuwing umaga bago bumangon at itatala ito sa isang chart. Ang paraang ito ay pinakaepektibo kapag ginagamit ito nang sabay sa symptothermal method o standard days method (1).
Ang paraang obyulasyon. Kilala rin bilang serbikal na uhog o billing method, ito ay nagsasangkot ng pagnanasa ng serbikal mucus upang malaman ang simula at wakas ng bintana ng pagkamayabong ng isang babae. Sa karamihan ng mga araw, makapal at malagkit ang serbikal na uhog ng babae, ngunit kapag ikaw ay nag-oobyulasyon ito ay nagiging malabnaw at madulas. Kailangan mong suriin ang iyong serbikal na uhog araw-araw. Maaring mangyari ang pagbubuntis mula sa simula ng iyong sekresyon (kapag ang iyong serbikal mucus ay malinaw, malambot, madulas, at basa) hanggang sa tatlong araw pagkatapos ito huminto. Ang paggamit ng paraang ito nang sabay sa Saligang temperatura ng katawan na paraan o ang karaniwang mga araw na paraan ay nagpapataas ng kanyang epektibidad (5).
– Ang sympto-thermal method. Ito ay nagko-kombine ng iba’t ibang mga paraan ng kaalaman sa pagkamayabong upang tukuyin ang mga araw na maaari kang mabuntis. Ang iyong katawan ay may maraming palatandaan na nagpapahiwatig na maaari kang mabuntis, at ang paraang ito ay nagmamasid sa marami sa mga ito nang sabay. Kasama dito ang kung gaano kaluwag ang iyong serbikal, ang iyong basal body temperature, at ang iyong cervical mucus. Ang paggamit ng dalawa o higit pang mga paraan ay makakatulong sa iyo na mas mahusay na maiwasan ang pagbubuntis (7).

Gaano ka-epektibo ang mga paraan ng kaalaman sa pagkamayabong?

– Ang mga paraan ng kaalaman sa pagkamayabong ay hindi gaanong epektibo. Pinakamahusay itong gumagana kapag ito ay isinagawa ng perpekto (8)
– Sa perpektong paggamit, ang mga ito ay may epektibong 95-99%. Sa tipikal na paggamit, ang mga ito ay may epektibong 76-88% (9).
– Tumukoy sa tsart sa ibaba para sa impormasyon kung gaano kaepektibo ang bawat paraan ng kaalaman sa pagkamayabong.

Kailan magandang pagpipilian ang mga paraan ng kaalaman sa pagkamayabong?

Kung nais mong mas kilalanin ang iyong katawan. Ang mga paraan ng kaalaman sa pagkamayabong ay magandang paraan upang alamin ang mga pattern ng iyong katawan. Makikita mo ang anumang pagbabago at mas maiintindihan mo ang iyong siklo ng regla.
Kung hindi mo kinakabahala ang pabuntis. Kung hindi mo tamaang ginagamit ang mga paraang ito, mataas ang kanilang rate ng kabiguan. Kung handa kang subukan ang mga paraang kaalaman sa pagkamayabong, maari mong gamitin ang isang backup na paraan, tulad ng condom, habang natututunan mo pang subaybayan ang iyong kalendaryo at/o mga sintomas. Ngunit kung hindi ka magaling sa pagsusubaybay ng fertility awareness at magiging problema para sa iyo ang mabuntis, isalaysay na pumili ng ibang paraan ng kontrasepsyon.
Kung mayroon kang buong disiplina sa sarili. Kailangan magkasundo kayo ng iyong partner na sundan ang paraang ito. Dapat mo rin kilala nang mabuti ang iyong katawan.
Kung okey ka na hindi magkaruon ng pakikipagtalik sa isang tiyak na panahon sa iyong siklo o gumamit ng ibang paraan ng proteksyon sa iyong mga fertile na araw. Sa paraang ito, kailangan mong subaybayan ang mga araw na maaari kang mabuntis bawat buwan. Sa mga araw na iyon, kailangan mong iwasan ang pakikipagtalik o gumamit ng non-hormonal na paraan ng birth control. Kung hindi ka okey na hindi magkaruon ng pakikipagtalik o gumamit ng ibang paraan ng birth control, huwag gumamit ng mga paraan na batay sa kaalaman sa pagkamayabong.
Kung nais mo ng paraan na walang mga epekto sa katawan. Ang paraang ito ay hindi nagdaragdag ng karagdagang hormone sa iyong katawan. Maraming taong gumagamit ng paraang ito ang naghahanap ng isang paraan na hindi nakaka-apekto sa kanilang katawan.

Tsart ng mga Paraan ng Kaalaman sa Pagkamayabong

Contraception Quiz

Not sure on the method? - Take our dynamic Contraception Quiz.
When it comes to sex, protection is as important as pleasure. But what should one do to start their safe sex journey? Answer some simple questions and based on the responses, we will recommend the next steps.

Take the quiz
External Condom

Compare with similar Contraceptive Methods

Are you wondering if condoms are better than daily pills? Or if you should opt for a birth control implant? We're here to assist you in making this decision. You can select up to 5 contraceptive methods and compare them side by side to weigh the pros and cons of each.

Give a try to our Contraceptive Tool

In the example below, you'll find similar methods to the one you're currently reading about. Feel free to click on any that catch your interest or revisit our Contraceptive Methods page

Our Monthly Top Articles

Kontrasepyon pagkatapos manganak

Kontrasepyon pagkatapos manganak

Magkakaanak kana! Magiging masaya ka, ma-strestress ka, matutuwa ka, at maghahanda kana para sa isang bagong buhay. Sa gitna ng kabangisan ng mga damdamin (at mga hormone) – nakakalabis isipi...

Para sa mga kababaihang Hapon, ang pag-akses sa birth control ay kakaunti at malayo sa pagitan

Para sa mga kababaihang Hapon, ang pag-akses sa birth control ay kakaunti at malayo sa pagitan

Lumaki sa Japan, si Kazuko Fukuda ay alam lamang ang tungkol sa mga tabletas at kondom bilang mga pagpipilian para sa pagpigil ng pagbubuntis. Kaya’t, bilang isang exchange student sa Sweden,...

Kontrasepyon pagkatapos manganak

Kontrasepyon pagkatapos manganak

Magkakaanak kana! Magiging masaya ka, ma-strestress ka, matutuwa ka, at maghahanda kana para sa isang bagong buhay. Sa gitna ng kabangisan ng mga damdamin (at mga hormone) – nakakalabis isipi...

Para sa mga kababaihang Hapon, ang pag-akses sa birth control ay kakaunti at malayo sa pagitan

Para sa mga kababaihang Hapon, ang pag-akses sa birth control ay kakaunti at malayo sa pagitan

Lumaki sa Japan, si Kazuko Fukuda ay alam lamang ang tungkol sa mga tabletas at kondom bilang mga pagpipilian para sa pagpigil ng pagbubuntis. Kaya’t, bilang isang exchange student sa Sweden,...

Gamitin ang oras ng coronavirus lockdown upang pagandahin ang iyong sex life.

Gamitin ang oras ng coronavirus lockdown upang pagandahin ang iyong sex life.

Sa tingin mo ba ang COVID 19 lockdown ay nangangahulugang walang pagtatalik? Well, well, well; hayaan mo akong sabihin sa iyo ng isang lihim – maaari itong talagang nangangahulugang kabaligta...