Diaphragm

Paano ito gumagana ang contraceptive diaphragm? Ano ang kanilang mga kalamangan? Saan mo ito mabibili? Ibinahagi namin ang lahat ng impormasyon tungkol sa pamamaraang contraceptive na ito.
Diaphragm

Buod

Ang diaphragm ay isang mababang cup na hugis simboryo o dome, na gawa sa materyal na tinatawag na silicone. Ipapasok mo ang diaphragm sa iyong ari. Tatakpan nito ang iyong cervix at hindi papapasukin ang sperm sa iyong matris. Kailangan mo itong gamitin nang may spermicide para epektibo itong gumana.

Mabilis na mga katotohanan

 • Epektibo kaagad, maaaring ipasok ilang oras bago makipagtalik, at hindi nakakaapekto sa iyong hormones
 • Pagiging epektibo: katamtaman ang pagiging epektibo ng diaphragm – mas mahusay ito kapag may spermicide. Kapag perpektong ginamit, 94 sa bawat 100 indibidwal ang kinakayang pigilan ang pagbubuntis.
 • Mga side effect: walang problema para sa karamihan, subalit posible ang iritasyon o impeksyon ng urinary tract
 • Pagsisikap: mataas – kailangan mo itong ipasok sa tuwing makikipagtalik ka. Ngunit maaari mo itong iwan sa loob nang hanggang 24 na oras
 • Hindi nakakaprotekta laban sa mga sexually transmitted infection (STI).

Mga detalye

Komportable ka sa iyong katawan. Kung hindi ka komportableng ipasok ang mga daliri mo sa iyo, hindi ang diaphragm ang pinakamainam na opsyon para sa iyo. May pagkakahalintulad ito sa pagpapasok ng tampon. Kung kaya mong gawin iyon, malamang na kayanin mong gumamit ng diaphragm.
Nangangailangan ito ng disiplina. Kailangan mong alalahaning ipasok ang iyong diaphragm bago ka makipagtalik. At kailangan mo itong alalahanin sa bawat pagkakataong makikipagtalik ka. Nangangailangan ito ng kaunting disiplina at pagpaplano. Pero pwede mo itong dalhin kahit saan kung gusto mo.
Pagiging available. Mayroong dalawang uri ng diaphragm na karaniwang mabibili ngayon. Gusto mo bang gamitin ang pamamaraang ito? Tingnan ang seksyon ng “Mga pamamaraan sa bansa ko” para malaman kung anong available sa inyong lokasyon.
Mga usapin sa allergy. Kung may allergy ka sa silicone o spermicide, hindi ka dapat gumamit ng diaphragm.
Ang tanong tungkol sa pagbubuntis. Maaari kang mabuntis sa sandaling itigil mo ang paggamit ng diaphragm. Kung ayaw mong mabuntis, gumamit ng iba pang pamamaraan ng contraceptive sa lalong madaling panahon matapos mong tigilan ang paggamit ng diaphragm.

Paano gamitin

Maaaring ipasok ang diaphragm bago ka mismo makipagtalik. Maaari mo rin itong ipasok nang ilang oras bago ka makipagtalik. Kailan mo man ito ipasok, kailangan mong tiyakin na iiwan ito sa loob nang hindi bababa sa 6 na oras matapos kang makipagtalik. Kung makikipagtalik ka ulit sa araw na iyon, hayaan mo lang sa pwesto ang diaphragm at magpasok ng mas maraming spermicide sa loob ng ari mo. Huwag iwanan sa loob ang iyong diaphragm nang mahigit 24 na oras.
Bago mo ito ipasok. Magdagdag ng humigit-kumulang 5 mL ng spermicide sa panloob na bahagi ng diahragm. Ikalat din ang kaunti sa palibot ng rim. (Huwag masyadong marami, o masyado itong magiging madulas para hawakan.) Ang ibang opsyong spermicide ay partikular na dinisenyo para sa mga diaphragm at maaaring may kasamang applicator na magagamit mo kung makikipagtalik ka nang mahigit isang beses sa loob ng anim na oras (kakailanganin mong magdagdag ng spermicide). Uubra na ang anumang contraceptive gel o spermicide, maliban sa mga uring film o insert/suppository. Huwag kalimutang itsek ang petsa ng pag-expire. Kung expired na ito, kailangan mong bumili ng bagong spermicide.
Paano ito ipapasok. Maaaring magmukhang mahirap ang pagpapasok ng diaphragm, bagama’t hindi ganoon sa katotohanan. Narito ang mga hakbang:

 1. Hugasan ang iyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Hayaang matuyo ang mga ito nang hindi humahawak sa kahit na ano.
 2. Itsek ang iyong diaphragm kung may mga butas at marurupok na bahagi. Mahusay na paraan ang pagpupuno ng tubig dito – kapag tumagas, mayroong butas. Kapag may butas sa iyong diaphragm, ibig sabihin ay hindi ito gumagana nang maayos at maaari kang mabuntis.
 3. Maglagay ng humigit-kumulang 5 mL na spermicide sa cup. Ikalat rin ang kaunti sa palibot ng rim.
 4. Habang nakaupo o nakatayo, ibuka ang iyong mga paa.
 5. Paghiwalayin ang panlabas na labi ng iyong ari gamit ang isang kamay. Gamitin ang kabilang kamay upang pindutin ang rim ng diaphragm at tupiin ito sa kalahati.
 6. Ilagay ang hintuturo mo sa gitna ng tupi upang mahawakan ito nang maayos. (Mahahawakan mo ang spermicide.)
 7. Itulak ang diaphragm sa pinakamataas at pinakamalayong kakayanin sa loob ng iyong ari. Tiyaking matatakpan ang iyong cervix.

Makikipagtalik ka ulit? Kailangan mong iwan ang diaphragm sa loob nang 6 na oras matapos makipagtalik. Kung makikipagtalik ka ulit sa loob ng 6 na oras na iyon, maglagay muna ng dagdag na spermicide. Magsisimula ulit ang 6 na oras mula sa huling beses na nakipagtalik ka.
Paano ito ilalabas. Narito ang pamamaraan:

 1. Hugasan ulit ang iyong mga kamay. Gumamit ng sabon at tubig. Hayaang matuyo ang iyong mga kamay sa hangin, nang walang hinahawakang kahit na ano.
 2. Ilagay ang iyong hintuturo sa loob ng iyong ari at ikawit ito sa ibabaw ng itaas ng rim ng diaphragm.
 3. Hilahin ang diaphragm pababa at palabas.

Nahihirapan ka ba? Tanungin ang iyong doktor tungkol sa pagkuha ng inserter, o pag-isipan ang paglipat sa ibang pamamaraan.
Panghuli, ingatang maigi ang iyong diaphragm dahil maaari itong tumagal nang ilang taon.

 1. Matapos mo itong ilabas, hugasan ito gamit ang banayad na sabon at maligamgam na tubig.
 2. Hayaan itong matuyo sa hangin.
 3. Huwag gumamit ng mga pulbo o mga lubricant na oil-based (tuald ng Vaseline, lotion, o cold cream) sa iyong diaphragm.

Mga tip at trick
Kapag ipinapasok mo ang diaphragm, tiyaking mananatili sa tupi ang karamihang bahagi ng spermicide, kung saan ito magiging pinakaepektibo.

Mga side effect

Magkakaiba ang bawat isa. Ang nararanasan mo ay maaaring iba sa nararanasan ng ibang tao.
Ang Positibo: Napakaraming bagay tungkol sa diaphragm ang makabubuti sa iyong katawan at sa iyong pakikipagtalik.

 • Maaari kang maglagay ng diaphragm nang ilang oras bago ang pakikipagtalik
 • Maaari kang makipagtalik ilang beses mo mang gustuhin habang nasa loob ito (hangga’t nagdaragdag ka ng spermicide sa bawat pagkakataon)
 • Hindi niyo dapat maramdaman ito ng iyong kapareha
 • Wala itong hormone
 • Pinabababa ang tsansa ng pelvic inflammatory disease at tubal infertility
 • Maaaring gamitin habang nagpapasuso

Ang Negatibo:

 • Ang ilang babae ay nahihirapang ipasok ang diaphragm
 • Maaari itong maging sanhi ng iritasyon ng ari
 • Ang ilang babae ay nagkakaroon ng urinary tract infection
 • Kailangan mo itong gamitin sa tuwing makikipagtalik ka, anuman ang mangyari
 • Kung may allergy ka sa spermicide o silicone, hindi ka dapat gumamit ng diaphragm
 • Maaaring mawala sa pwesto ng malalaking ari ng lalaki, malakas na pagbayo, o ilang partikular na posisyon sa pagtatalik
 • Kailangan mo ng reseta
 • Mahirap maalala kung nakainom ka ng alak

Mga sanggunian

[1] Cornell Health. (2019). Using a Diaphragm. Cornell University , New York . Retrieved from https://health.cornell.edu/sites/health/files/pdf-library/using-a-diaphragm.pdf

[2] CHIJIOKE, M. K. (2016). SPERMICIDES AND DIAPHRAGMS. UNIVERSITY OF BENIN CITY: DEPARTMENT OF HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL EDUCATION. Retrieved fromhttps://www.academia.edu/24646826/SPERMICIDES_AND_DIAPHRAGMS

[3] FPA the sexual health charity. (2015). Your guide to diaphragms and caps. Retrieved from https://www.fpa.org.uk/sites/default/files/diaphragms-and-caps-your-guide.pdf

[4] Family Planning NSW. (s.f). Single-Size Contraceptive Barrier Device – CAYA® DIAPHRAGM. Retrieved from https://www.fpnsw.org.au/sites/default/files/assets/caya_diaphragm_fs_1.pdf

[5] Reproductive Health Access Project. (2019). DIAPHRAGM Caya® and Milex®. Retrieved from https://www.reproductiveaccess.org/wp-content/uploads/2014/12/factsheet_diaphragm.pdf

[6] Reproductive Health Supplies Coalition. (2013). Diaphragm. Reproductive Health Supplies Coalition, Caucus on New and Underused Reproductive Health Technologies. Retrieved from https://www.rhsupplies.org/fileadmin/uploads/rhsc/Working_Groups/New_Underused_RH_Technologies_Caucus/Documents/Technical_Briefs/rhsc-brief-diaphragm_A4.pdf

[7] Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. (2015). Canadian Contraception Consensus Chapter 5: Barrier Methods. JOGC Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada , 37. Retrieved from https://www.jogc.com/article/S1701-2163(16)39376-8/pdf

[8] Schwartz, et al. (2015). Contraceptive Efficacy, Safety, Fit, and Acceptability of a Single-Size Diaphragm Developed With End-User Input. The American College of Obstetricians. Wolters Kluwer Health, Inc. Retrieved from https://www.essentialaccess.org/sites/default/files/Contraceptive_Efficacy_Safety_Fit.pdf

[9] Shoupe, D. (2016). Barrier Contraceptives: Male Condoms, Vaginal Spermicides, and Cervical Barrier Methods. En D. Shoupe, The Handbook of Contraception: A Guide for Practical Management. Retrieved from http://eknygos.lsmuni.lt/springer/677/147-177.pdf

[10] World Health Organization Department of Reproductive Health and Research and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication Programs (2018) Family Planning: A Global Handbook for Providers. Baltimore and Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1

[11] World Health Organization. (2016). Selected practice recommendations for contraceptive use. Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252267/9789241565400-eng.pdf?sequence=1