តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវបានល្បួងឱ្យរួមភេទ?

ការទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីនរណាម្នាក់គឺជារឿងធម្មជាតិ។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងពិចារណាការរួមភេទ បន្ទាប់ពីតមដំណេកមួយរយៈ អ្នកចាំបាច់ត្រូវចំណាយពេលខ្លះ ដើម្បីគិតពីហេតុផលរបស់អ្នកក្នុងការរង់ចាំ។
ប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្តមិនរួមភេទនៅពេលនេះ អ្នកគួរតែនិយាយជាមួយដៃគូរបស់អ្នកអំពីមូលហេតុដែលអ្នកមិនរួមភេទ។ អ្នកក៏អាចនិយាយអំពីដែនកំណត់លើអ្វីដែលអ្នកពេញចិត្ត ធ្វើជាមួយដៃគូរបស់អ្នកផងដែរ។
​ប្រសិនបើអ្នកសម្រេចចិត្តថាចង់ចាប់ផ្តើមរួមភេទ អ្នកគួរតែចាប់ផ្តើមរកមើលវិធីពន្យារកំណើតដែលសមស្របសម្រាប់អ្នក។ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកធ្វើវាមុនពេលរួមភេទ។
វិធីណាមួយក៏ដោយ អ្នកប្រហែលជាត្រូវត្រៀមស្រោមអនាម័យខាងក្រៅ (បុរស) ស្រោមអនាម័យខាងក្នុង (ស្រី) និងការពន្យារកំណើតបន្ទាន់ក្នុងករណីដែលអ្នកចង់ធ្វើវិធីទាំងនេះ។
នៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេ? ប្រសិនបើ “មិនមែនពេលនេះទេ” មិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អ្នកទៀតទេ អ្នកគួរតែមានវិធីសាស្ត្រដែលអាចទុកចិត្តបាន (ក្នុងដៃ) មុនពេលអ្នកចាប់ផ្តើមរួមភេទ។ អ្នកប្រហែលជាត្រូវរកមើលវិធីសាស្ត្របញ្ច្រាសដែលមានប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែងដូចជា IUD ឬការផ្សាំ ឬប្រសិនបើអ្នកមិនចង់ធ្វើដូចនោះទេ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមប្រើស្រោមអនាម័យខាងក្រៅ (បុរស)/ស្រោមអនាម័យខាងក្នុង (ស្រី) និងវិធីសាស្ត្រប្រើអរម៉ូន។ ហើយកុំភ្លេចថា ស្រោមអនាម័យគឺជាវិធីសាស្ត្រតែមួយគត់​ដែលការពារពីជំងឺកាមរោគ!
សាកល្បងវិធីសាស្ត្រផ្សេង៖ ស្រោមអនាម័យខាងក្នុង (ស្រី); ការផ្សាំ; កង IUD; ស្រោមអនាម័យខាងក្រៅ (បុរស); ថ្នាំចាក់.


References:

  1. World Health Organization Department of Reproductive Health and Research and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication Programs (2018) Family Planning: A Global Handbook for Providers. Baltimore and Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1