តើមានអ្វីកើតឡើងប្រសិនបើស្រោមអនាម័យខាងក្រៅ (បុរស) របស់ខ្ញុំផុតសុពលភាព?

មុនពេលប្រើស្រោមអនាម័យ អ្នកគួរតែពិនិត្យមើលកាលបរិច្ឆេទផុតកំណត់ និងត្រួតពិនិត្យកញ្ចប់ឱ្យបានហ្មត់ចត់។
ដើម្បីប្រាកដថាស្រោមអនាម័យរបស់អ្នកនៅល្អ សូមចុចលើកញ្ចប់ជាមុនសិន – អ្នកគួរតែមានអារម្មណ៍ថាមានខ្យល់បន្តិច។ ប្រសិនបើអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាខ្នើយខ្យល់ វាមានន័យថាខាងក្រៅកញ្ចប់មិនមានការខូចខាត ឬធ្លុះទេ។
ពេលដែលកំពុងសង្កត់លើកញ្ចប់ មានអារម្មណ៍ថាមានជាតិរំអិលនៃទឹករំអិល។ (ការធ្វើបែបនេះនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយស្រោមអនាម័យដែលគ្មានជាតិរំអិលទេ។) នៅពេលទុកស្រោមអនាម័យចោលឱ្យត្រូវកម្ដៅ ឬធ្លុះ ទឹករំអិលអាចស្ងួត ឬលេចធ្លាយចេញដែលជាហេតុធ្វើឱ្យស្រោមអនាម័យស្ងួត ចុះខ្សោយប្រសិទ្ធភាព ហើយធ្វើឱ្យវាងាយនឹងខូចពេលប្រតិបត្តិការ។
ប្រសិនបើស្រោមរបស់អ្នកអស់សុពលភាព ​ឬការវេចខ្ចប់ខូច សូមប្រើស្រោមថ្មី។
ទុកស្រោមអនាម័យរបស់អ្នកនៅកន្លែងត្រជាក់ និងស្ងួត។
សាកល្បងវិធីផ្សេង៖ ផ្សាំ, IUD, ថ្នាំ​គ្រាប់, ចិញ្ចៀន, ចាក់។.