តើអ្វីជាគុណសម្បត្តិ និង​គុណវិបត្តិនៃប៉ុងពន្យារកំណើត?

តើអ្វីជាគុណសម្បត្តិ និង​គុណវិបត្តិនៃប៉ុងពន្យារកំណើត?
តើអ្វីជាគុណសម្បត្តិ និង​គុណវិបត្តិនៃប៉ុងពន្យារកំណើត?

អត្ថប្រយោជន៍នៃប៉ុងពន្យារកំណើត

អត្ថប្រយោជន៍៍សុខភាព

– វាមិនមានអរម៉ូននោះទេ។ ប៉ុងពន្យារកំណើតមិនមានអរម៉ូនទេ ដូច្នេះអ្នកនឹងអាចមានផ្ទៃពោះបានភ្លាមៗនៅពេលដែលអ្នកឈប់ប្រើវា។ អ្នកគួរការពារខ្លួនអ្នកជាមួយនឹងវិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតមួយផ្សេងទៀត ប្រសិនបើអ្នកឈប់ប្រើប៉ុងពន្យារកំណើត ហើយមិនចង់មានផ្ទៃពោះ។
– អ្នកអាចប្រើវាបានក្នុងពេលបំបៅដោះកូនបាន។

អត្ថប្រយោជន៍នៃការរស់នៅ

– អ្នកអាចស៊កបញ្ចូលប៉ុងពន្យារកំណើតទុក ២៤ ម៉ោងមុនពេលរួមភេទ។
– វាមានតែទំហំមួយតែប៉ុណ្ណោះដែលនឹងពាក់ត្រូវគ្រប់បុគ្គលទាំងអស់ ដូច្នេះអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវការឲ្យអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពបំពាក់ឲ្យអ្នកនោះទេ។
– ក្នុងអំឡុងពេលការពាររយៈពេល ២៤ ម៉ោង អ្នកអាចរួមភេទបានច្រើនដងតាមដែលអ្នកចង់។
– វាជាជម្រើសដ៏ល្អ ប្រសិនបើអ្នកមិនសូវបារម្ភពីការមានផ្ទៃពោះនោះទេ។ មនុស្សភាគច្រើនមិនបានប្រើប៉ុងពន្យារកំណើតឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេ ដូច្នេះស្រ្តីរមែងតែងតែមានផ្ទៃពោះ។ ប្រសិនបើ​អ្នក​មិន​ចង់​មាន​ផ្ទៃពោះ ឬ​មានកូន ចូរ​ពិចារណាប្រើប្រាស់វិធីពន្យារកំណើត​ផ្សេង​។
– អ្នក និងដៃគូរបស់អ្នកនឹងមិនមានអារម្មណ៍ដឹងថាប៉ុងនៅទីនោះនៅពេលកំពុងរួមភេទទេ។
– អ្នកមិនចាំបាច់មានវេជ្ជបញ្ជាដើម្បីទិញប៉ុងពន្យារកំណើតនោះទេ។

តើអ្វីជាផលប៉ះពាល់នៃប៉ុងពន្យារកំណើត?

– ស្ត្រីដែលមានប្រតិកម្មទៅនឹងថ្នាំស៊ុលហ្វា ប៉ូលីយូរេថេន ឬថ្នាំសម្លាប់មេជីវិតឈ្មោលអាចមានប្រតិកម្មទៅនឹងប៉ុងពន្យារកំណើត។
– វាអាចបណ្តាលឲ្យរលាកទ្វារមាសបាន។
– ប្រសិនបើអ្នកទុកប៉ុងចោលលើសពី ២៤ ម៉ោង វាអាចបណ្តាលឲ្យមានក្លិនមិនល្អ ឬធ្លាក់សតាមទ្វារមាស។

គុណវិបត្តិនៃការប្រើប្រាស់ប៉ុងពន្យារកំណើត

– ស្ត្រីខ្លះអាចមានការលំបាកក្នុងការស៊កបញ្ចូល និងដកប៉ុងចេញ។
– វាអាចចំណាយកម្លាំងច្រើនក្នុងការដាក់ និងដកវា។ វាទាមទារការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង និងការរៀបចំផែនការ ព្រោះអ្នកត្រូវចងចាំថាត្រូវដាក់បញ្ចូលប៉ុងរាល់ពេលដែលអ្នករួមភេទ។
– វាមិនមែនជាវិធីពន្យារកំណើតដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនោះទេ ជាពិសេសចំពោះស្ត្រីដែលធ្លាប់សម្រាលកូនរួច។
– អ្នកត្រូវមានភាពស្រណុកស្រួលជាមួយនឹងរាងកាយរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចលូកចូលទ្វារមាសខ្លួនឯងបាន ប៉ុងពន្យារកំណើតមិនមែនជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកនោះទេ។ វាគឺដូចជាការដាក់បញ្ចូលតមប៉ុង tamponដែរ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកអាចដាក់តមប៉ុងចូលបាន អ្នកប្រហែលជាអាចប្រើប៉ុងពន្យារកំណើតបានដូចគ្នា។
– ត្រូវទុកវាឲ្យនៅនឹងទីតាំងវាយ៉ាងតិចប្រាំមួយម៉ោង បន្ទាប់ពីរួមភេទរួច។
– វាអាចធ្វើអោយការរួមភេទមានសភាពរញ៉េរញ៉ៃ។
– វាអាចនឹងពិបាកក្នុងការចងចាំក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រសិនបើអ្នកស្រវឹង។
– វាអាចធ្វើឲ្យការរួមភេទមានសភាពស្ងួត។

តើប៉ុងពន្យារកំណើតអាចការពារពីការឆ្លងជម្ងឺកាមរោគបានទេ?

ប៉ុងពន្យារកំណើតមិនអាចការពារប្រឆាំងនឹងជម្ងឺកាមរោគដូចជាជម្ងឺប្រមេះទឹកបាយ និងជម្ងឺប្រមេះទឹកថ្លានោះទេ (3)។

តើនៅលក្ខខណ្ឌណាដែលអ្នកមិនអាចប្រើប្រាស់ប៉ុងពន្យារកំណើតបាន?

– ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់មានជម្ងឺ toxic shock syndrome ។
– ប្រសិនបើមិនទាន់កន្លងហួសពីប្រាំមួយសប្តាហ៍ចាប់តាំងពីពេលអ្នកសម្រាលកូន។
– ប្រសិនបើអ្នកមានប្រតិកម្មទៅនឹងពពួកស៊ុលហ្វីត (sulfites)។
– ប្រសិនបើអ្នកកំពុងមករដូវ។
– ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់មានប្រតិកម្មទៅនឹងសារធាតុ nonoxynol-9 (សារធាតុគីមីដែលប្រើក្នុងថ្នាំសម្លាប់មេជីវិតឈ្មោល)។
អ្នកក៏គួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដោយស្វែងរកដំបូន្មានពីអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់អ្នកមុនពេលប្រើប៉ុងពន្យារកំណើតប្រសិនបើ
– អ្នកត្រូវបានណែនាំពីវេជ្ជបណ្ឌិត ឬ អ្នកជំនាញកុំឲ្យមានផ្ទៃពោះ
– ថ្មីៗនេះអ្នកបានរលូតឬធ្វើការរំលូត ឬ
– អ្នកមានលក្ខខណ្ឌសុខភាពទាក់ទងនឹងស្បូន ឬទ្វារមាស ដូចជាការធ្លាក់ទ្វារមាស ឬធ្លាក់ស្បូន ដែលអាចរារាំងប៉ុងពន្យារកំណើតមិនឲ្យដំណើរការបាន (5)។

Contraception Quiz

Not sure on the method? - Take our dynamic Contraception Quiz.
When it comes to sex, protection is as important as pleasure. But what should one do to start their safe sex journey? Answer some simple questions and based on the responses, we will recommend the next steps.

Take the quiz
External Condom

Compare with similar Contraceptive Methods

Are you wondering if condoms are better than daily pills? Or if you should opt for a birth control implant? We're here to assist you in making this decision. You can select up to 5 contraceptive methods and compare them side by side to weigh the pros and cons of each.

Give a try to our Contraceptive Tool

In the example below, you'll find similar methods to the one you're currently reading about. Feel free to click on any that catch your interest or revisit our Contraceptive Methods page

Our Monthly Top Articles

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

អូសទៅឆ្វេង។ អូសទៅស្តាំ។ ភ្លេចៗខ្លួន ពេលវេលាជាច្រើនបានកន្លងផុតទៅដោយអ្នកបានអូសកាត់រូបភាពរាប់សិប ដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលអ្នកចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយ។ ដោយមានការទាក់ទងតាមអនឡាញ វាងាយស្រួលណាស់ ដោយអ្វីៗគឺគ្រា...

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

តោះយើងមកនិយាយឲ្យចំចំណុចតែម្តង ការឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃការរួមភេទតែងធ្វើឱ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អ ហើយពេលដែលកំពុងសម្រេចអោយដល់ចំណុចកំពូលវាកាន់តែធ្វើឲ្យមានចំណង់បន្ថែមទៀត។ ពេលខ្លះយើងបានប្រយ័ត្នប្រយែងថាធ្វើយ៉ាងណា...

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

អូសទៅឆ្វេង។ អូសទៅស្តាំ។ ភ្លេចៗខ្លួន ពេលវេលាជាច្រើនបានកន្លងផុតទៅដោយអ្នកបានអូសកាត់រូបភាពរាប់សិប ដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលអ្នកចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយ។ ដោយមានការទាក់ទងតាមអនឡាញ វាងាយស្រួលណាស់ ដោយអ្វីៗគឺគ្រា...

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

តោះយើងមកនិយាយឲ្យចំចំណុចតែម្តង ការឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃការរួមភេទតែងធ្វើឱ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អ ហើយពេលដែលកំពុងសម្រេចអោយដល់ចំណុចកំពូលវាកាន់តែធ្វើឲ្យមានចំណង់បន្ថែមទៀត។ ពេលខ្លះយើងបានប្រយ័ត្នប្រយែងថាធ្វើយ៉ាងណា...