ប៉ុងពន្យារកំណើត

ប៉ុងពន្យារកំណើត
ប៉ុងពន្យារកំណើត

តើអ្វីទៅជាប៉ុងពន្យារកំណើត?

អេប៉ុងពន្យារកំណើត ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអេប៉ុងពន្យារកំណើតរបស់ទ្វារមាស គឺជាដុំមូលធ្វើឡើងពីស្នោរផ្លាស្ទិកពណ៌ស ដែលគេធ្វើឲ្យជោគ និងស៊កចូលទៅក្នុងទ្វារមាសមុនពេលរួមភេទ។ វាមានទទឹង ៥ សង់ទីម៉ែត្រ មានស្នាមខូងនៅផ្នែកដែលដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងទ្រវាមាស និងភ្នាសធ្វើពីសារធាតុ polyester នៅម្ខាងទៀតដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការដកចេញ។

អ្នកអាចស៊កបញ្ចូលវារហូតដល់ទៅ​ ២៤ ម៉ោងមុនពេលរួមភេទ ហើយអេប៉ុងនីមួយៗអាចប្រើបានតែម្តងគត់ (1)។

តើប៉ុងពន្យារកំណើតមានដំណើរការដូចម្តេច?

អេប៉ុងពន្យារកំណើតបង្ការការមានផ្ទៃពោះតាមរយៈពីរវិធី៖

– វារារាំងមេជីវិតឈ្មោលមិនឲ្យចូលទៅក្នុងស្បូនរបស់អ្នកដោយធ្វើជារបាំងពាំងមាត់ស្បូនរបស់អ្នក។ ស្នាមខូងនៅផ្នែកម្ខាងនៃអេប៉ុងត្រូវបានបំពាក់ពីលើមាត់ស្បូន ដើម្បីផ្តល់របាំងរារាំងការពារមេជីវិតឈ្មោលមិនឲ្យចូលទៅដល់មាត់ស្បូន។
– វាបន្តបញ្ចេញសារធាតុសម្លាប់មេជីវិតឈ្មោលរហូតក្នុងកំឡុងពេលដែលដាក់ចួលទ្វារមាស។

តើប៉ុងពន្យារកំណើតមានរូបរាងដូចម្តេច?

តើប៉ុងពន្យារកំណើតមានប្រសិទ្ធភាពដូចម្តេច?

ប្រសិទ្ធភាពនៃអេប៉ុងពន្យារកំណើតគឺអាស្រ័យលើរបៀបដែលអ្នកប្រើវា។ ហានិភ័យ​នៃ​ការ​មាន​ផ្ទៃពោះ​កើនឡើង​នៅពេល​អេប៉ុង​មិន​ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់រាល់ពេលដែលរួមភេទ។

អេប៉ុងពន្យារកំណើតមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុតនោះទេ ជាពិសេសប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់មានកូនរួចហើយ។ ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់តាមរបៀបធម្មតា មានតែ ៧៦ ទៅ ៨៨ នាក់ក្នុងចំណោម ១០០ នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលអាចបង្ការការមានផ្ទៃពោះបាន។

សម្រាប់ស្ត្រីដែលមិនទាន់សម្រាលកូន អត្រាបរាជ័យគឺ ១៦% ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់តាមធម្មតា និង ៩% ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ល្អឥតខ្ចោះ។ នេះមានន័យថាជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់តាមធម្មតាវាមានប្រសិទ្ធភាព ៨៤% ខណៈពេលដែលការប្រើប្រាស់ល្អឥតខ្ចោះវាមានប្រសិទ្ធភាព ៩១% ក្នុងការការពារការមានផ្ទៃពោះ។

សម្រាប់ស្ត្រីដែលមានកូនរួចហើយ អត្រាបរាជ័យគឺខ្ពស់ជាង ៣២% ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់តាមធម្មតា និង ២០% នៅពេលប្រើប្រាស់បានយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះ។ នេះមានន័យថាជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់តាមធម្មតាវាមានប្រសិទ្ធភាព ៦៨% ខណៈពេលដែលការប្រើប្រាស់ល្អឥតខ្ចោះវាមានប្រសិទ្ធភាព ៨០% ក្នុងការការពារការមានផ្ទៃពោះ (2) ។

ទោះបីជាវាត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ថាជាវិធីសាស្ត្រពន្យារកំណើតដែលស្ថិតក្នុងចំណោមវិធីសាស្រ្តដែលមានប្រសិទ្ធភាពតិចបំផុត (វាមានប្រសិទ្ធភាពតិចជាង សន្ទះពាំងមាត់ស្បូន) ប្រសិទ្ធភាពនៃអេប៉ុងពន្យារកំណើតកើនឡើងនៅពេលវាប្រើរួមគ្នាជាមួយស្រោមអនាម័យ (3)។

Contraception Quiz

Not sure on the method? - Take our dynamic Contraception Quiz.
When it comes to sex, protection is as important as pleasure. But what should one do to start their safe sex journey? Answer some simple questions and based on the responses, we will recommend the next steps.

Take the quiz
External Condom

Compare with similar Contraceptive Methods

Are you wondering if condoms are better than daily pills? Or if you should opt for a birth control implant? We're here to assist you in making this decision. You can select up to 5 contraceptive methods and compare them side by side to weigh the pros and cons of each.

Give a try to our Contraceptive Tool

In the example below, you'll find similar methods to the one you're currently reading about. Feel free to click on any that catch your interest or revisit our Contraceptive Methods page

Our Monthly Top Articles

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

អូសទៅឆ្វេង។ អូសទៅស្តាំ។ ភ្លេចៗខ្លួន ពេលវេលាជាច្រើនបានកន្លងផុតទៅដោយអ្នកបានអូសកាត់រូបភាពរាប់សិប ដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលអ្នកចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយ។ ដោយមានការទាក់ទងតាមអនឡាញ វាងាយស្រួលណាស់ ដោយអ្វីៗគឺគ្រា...

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

តោះយើងមកនិយាយឲ្យចំចំណុចតែម្តង ការឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃការរួមភេទតែងធ្វើឱ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អ ហើយពេលដែលកំពុងសម្រេចអោយដល់ចំណុចកំពូលវាកាន់តែធ្វើឲ្យមានចំណង់បន្ថែមទៀត។ ពេលខ្លះយើងបានប្រយ័ត្នប្រយែងថាធ្វើយ៉ាងណា...

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

អូសទៅឆ្វេង។ អូសទៅស្តាំ។ ភ្លេចៗខ្លួន ពេលវេលាជាច្រើនបានកន្លងផុតទៅដោយអ្នកបានអូសកាត់រូបភាពរាប់សិប ដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលអ្នកចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយ។ ដោយមានការទាក់ទងតាមអនឡាញ វាងាយស្រួលណាស់ ដោយអ្វីៗគឺគ្រា...

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

តោះយើងមកនិយាយឲ្យចំចំណុចតែម្តង ការឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃការរួមភេទតែងធ្វើឱ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អ ហើយពេលដែលកំពុងសម្រេចអោយដល់ចំណុចកំពូលវាកាន់តែធ្វើឲ្យមានចំណង់បន្ថែមទៀត។ ពេលខ្លះយើងបានប្រយ័ត្នប្រយែងថាធ្វើយ៉ាងណា...