តើអ្វីទៅជាគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការតមការរួមភេទ?

តើអ្វីទៅជាគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការតមការរួមភេទ?
តើអ្វីទៅជាគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការតមការរួមភេទ?

តើអ្វីទៅជាគុណសម្បត្តិនៃការតមការរួមភេទ?

– តាមទ្រឹស្តី ការតមការរួមភេទ គឺជាវិធីសាស្ត្រពន្យារកំណើតដ៏មានប្រសិទ្ធភាពបំផុត។
– វាជាឱកាសដ៏ល្អក្នុងការសាកនូវរបៀបថ្មីៗនៃការបង្កើតភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយដៃគូរបស់អ្នក និងបង្ហាញពីការស្រលាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក។ មានវិធីជាច្រើនផ្សេងទៀតក្នុងការបង្កើតភាពស្និទ្ធិស្នាល រួមទាំងសកម្មភាពមិនរួមភេទដូចជា ការដើរលេងបែបរ៉ូមែនទិក ការរីករាយជាមួយការញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយគ្នាដ៏ និងការឲ្យកាដូគ្នាទៅវិញទៅមកជាដើម។
– វាមិនមានត្រូវចំណាយថវិការអ្វីនោះទេ។
– វាមិនមានផលប៉ះពាល់ណាមួយឡើយ។
– វាអាចផ្តល់ឲ្យដៃគូនូវឱកាសដ៏ល្អមួយដើម្បីធ្វើការស្គាល់គ្នាឲ្យកាន់តែច្បាស់ ហើយជាលទ្ធផល វាធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកទាំងពីរកាន់តែប្រសើរឡើង (6) ។

តើអ្វីទៅជាគុណវិបត្តិនៃការតមការរួមភេទ

– វាអាចចំណាយកម្លាំងច្រើន។ អ្នកត្រូវមានការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងខ្ពស់ ហើយវាមានដំណើរការលុះត្រាតែអ្នកមិនមានការរួមភេទតាមទ្វារមាស (ប៉ុន្តែអ្នកអាចរួមភេទតាមមាត់ និង រន្ធគូទបាន)
– វាត្រូវការវិន័យផ្ទាល់ខ្លួន និងការប្តេជ្ញាចិត្ត។ ការ​និយាយ​ថា «មិន​ទាន់​ទេនៅពេល​នេះ» អាចធ្វើជា​វិធីសាស្រ្ត​ពន្យារ​កំណើត​បានលុះត្រាតែអ្នកប្រកាន់ភ្ជាប់នូវវិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតនេះឲ្យបាន​ជាប់​លាប់។
– វាទាមទារការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាល្អជាមួយដៃគូរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកគ្រាន់តែកំពុងតែមើលចិត្តគ្នា ឬក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហា អ្នកនឹងត្រូវអាចប្រាប់ដៃគូរបស់អ្នកនូវអ្វីដែលអាចធ្វើបាន និងអ្វីដែលមិនអាចធ្វើបាន។ នេះមានន័យថា អ្នកមានភាពងាយស្រួលក្នុងការនិយាយជាមួយដៃគូរបស់អ្នកថាតើព្រំដែនផ្លូវភេទរបស់អ្នកនៅត្រឹមណា។
– វាទាមទារឲ្យអ្នកមានដៃគូដែលនឹងគាំទ្រអ្នកជានិច្ច។ បើ​អ្នក​មាន​ទំនាក់ទំនង​ស្នេហា អ្នក​ទាំង​ពីរ​ត្រូវ​តែ​យល់ស្របជាមួយនឹងជីវិតផ្លូវភេទដែលមិន​មាន​ការ​រួម​ភេទ​តាម​ទ្វារមាស។ ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​ចាំ​ថា ការ​និយាយ​ថា «មិន​ទាន់ទេនៅ​ពេល​នេះ» មិន​មាន​ន័យ​ថា​អ្នក​មិន​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​មាន​ការសប្បាយខាងផ្លូវភេទនោះទេ។
– វាអាចពិបាកក្នុងការធ្វើឲ្យបានជាប់លាប់។
– វាអាចពិបាកក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់វិធីសាស្រ្តនេះប្រសិនបើអ្នកស្រវឹង។
– វាមិនផ្តល់ការការពារពីជម្ងឺកាមរោគជានិច្ចនោះទេ។

Contraception Quiz

Not sure on the method? - Take our dynamic Contraception Quiz.
When it comes to sex, protection is as important as pleasure. But what should one do to start their safe sex journey? Answer some simple questions and based on the responses, we will recommend the next steps.

Take the quiz
External Condom

Compare with similar Contraceptive Methods

Are you wondering if condoms are better than daily pills? Or if you should opt for a birth control implant? We're here to assist you in making this decision. You can select up to 5 contraceptive methods and compare them side by side to weigh the pros and cons of each.

Give a try to our Contraceptive Tool

In the example below, you'll find similar methods to the one you're currently reading about. Feel free to click on any that catch your interest or revisit our Contraceptive Methods page

Our Monthly Top Articles

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

អូសទៅឆ្វេង។ អូសទៅស្តាំ។ ភ្លេចៗខ្លួន ពេលវេលាជាច្រើនបានកន្លងផុតទៅដោយអ្នកបានអូសកាត់រូបភាពរាប់សិប ដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលអ្នកចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយ។ ដោយមានការទាក់ទងតាមអនឡាញ វាងាយស្រួលណាស់ ដោយអ្វីៗគឺគ្រា...

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

តោះយើងមកនិយាយឲ្យចំចំណុចតែម្តង ការឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃការរួមភេទតែងធ្វើឱ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អ ហើយពេលដែលកំពុងសម្រេចអោយដល់ចំណុចកំពូលវាកាន់តែធ្វើឲ្យមានចំណង់បន្ថែមទៀត។ ពេលខ្លះយើងបានប្រយ័ត្នប្រយែងថាធ្វើយ៉ាងណា...

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

អូសទៅឆ្វេង។ អូសទៅស្តាំ។ ភ្លេចៗខ្លួន ពេលវេលាជាច្រើនបានកន្លងផុតទៅដោយអ្នកបានអូសកាត់រូបភាពរាប់សិប ដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលអ្នកចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយ។ ដោយមានការទាក់ទងតាមអនឡាញ វាងាយស្រួលណាស់ ដោយអ្វីៗគឺគ្រា...

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

តោះយើងមកនិយាយឲ្យចំចំណុចតែម្តង ការឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃការរួមភេទតែងធ្វើឱ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អ ហើយពេលដែលកំពុងសម្រេចអោយដល់ចំណុចកំពូលវាកាន់តែធ្វើឲ្យមានចំណង់បន្ថែមទៀត។ ពេលខ្លះយើងបានប្រយ័ត្នប្រយែងថាធ្វើយ៉ាងណា...