Paano kung masyadong makalat ang spermicide?

Makalat talaga ang spermicide. Subukang magpalit ng brand at tiyaking ginagamit mo ang spermicide sa eksaktong paraan na sinasabi ng mga tagubilin. Kung sa palagay mo ay masyado itong makalat, isaalang-alang ang paggamit ng ibang pamamaraan.
Hindi pa rin gumagana? Kung hindi ang spermicide ang pinakamainam na opsyon para sa iyo, makabubuting sumubok ka ng pamamaraang pangmatagalan at hindi nangangailangan ng gaanong pagsisikap tulad ng IUD, implant, o injectabnle. Kung mas gusto mo ng pamamaraang walang hormone na walang spermicide, makabubuting subukan mo ang hindi hormonal na IUD o external condom (para sa lalaki) / internal condom (para sa babae).
Sumubok ng ibang pamamaraan: external condom (para sa lalaki), implant, internal condom (para sa babae), IUD, injectable.