Paano kung bumara ito sa ari ng lalaki?

Subukang gumamit ng kaunting lube at tingnan kung babara pa rin ito.
Hindi pa rin gumagana? Kung magkakasundo kayo, lumipat kayo sa paggamit ng mga external condom (para sa lalaki). Poprotektahan pa rin kayo nito laban sa mga STI.
Kung hindi ninyo inaalala ang proteksyon laban sa STI, isaalang-alang ang paglipat sa ibang pamamaraan. Maaaring maging mainam na pagpipilian ang ring, ang patch, o ang injectable para sa iyo.
Sumubok ng ibang pamamaraan: external condom (para sa lalaki), Patch, Ring, injectable.


References:

  1. World Health Organization Department of Reproductive Health and Research and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication Programs (2018) Family Planning: A Global Handbook for Providers. Baltimore and Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1