Paano kung nakipagtalik ako sa maling araw?

Kung limang araw na o mas maiksi pa ang nakalipas mula nang makipagtalik ka, at ayaw mong mabuntis, uminom ng pang-emerhensiyang contraception. Kung mahigit 5 araw na ang nakalipas, kailangan mong mag-pregnancy test kapag nahuli ang iyong susunod na regla.

Kung nais mong makipagtalik nang walang proteksyon sa mga araw na maaari kang mabuntis, at ayaw mong mabuntis, makabubuting magsaalang-alang ka ng mas madaling pamamaraan.

Hindi pa rin gumagana? Kung nahihirapan kang tukuyin ang mga araw na maaari kang mabuntis, makabubuting magsaalang-alang ka ng mas madaling pamamaraan tulad ng IUD o implant.

Gusto mo ba ang aspeto ng kabatiran sa pagiging fertile na kawalan ng hormone? Tingnan ang ParaGard IUD o patuloy na gumamit ng pamamaraang pangharang o barrier tulad ng mga condom.

Sumubok ng ibang pamamaraan: internal condom, implant, IUD, condom


References:

  1. World Health Organization Department of Reproductive Health and Research and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication Programs (2018) Family Planning: A Global Handbook for Providers. Baltimore and Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1