តើអ្វីទៅជាគុណវិបត្តិនៃវិធីសាស្រ្តរាប់ថ្ងៃរួមភេទ?

តើអ្វីទៅជាគុណវិបត្តិនៃវិធីសាស្រ្តរាប់ថ្ងៃរួមភេទ?
តើអ្វីទៅជាគុណវិបត្តិនៃវិធីសាស្រ្តរាប់ថ្ងៃរួមភេទ?

– វាអាចចំណាយកម្លាំងច្រើន។ វិធីសាស្ត្ររាប់ថ្ងៃរួមភេទតម្រូវឲ្យមានការតាមដានប្រចាំថ្ងៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ហើយអ្នកត្រូវចំណាយពេលធ្វើផែនការ និងការរក្សាកំណត់ត្រាឲ្យជាប់លាប់ផងដែរ។
– ថ្នាំមួយចំនួនអាចបណ្តាលឲ្យមានការប្រែប្រួលនៃទឹករំអិលទ្វារមាស ដែលអាចធ្វើឲ្យវិធីសាស្ត្ររាប់ថ្ងៃរួមភេទមួយចំនួនមិនសូវសុក្រិត ជាក់លាក់។”
– វាទាមទារឲ្យអ្នកមានការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯង។ អ្នកនឹងត្រូវតមការរួមភេទ ឬប្រើវិធីសាស្រ្តពន្យារកំណើតជំនួសយ៉ាងហោចណាស់មួយសប្តាហ៍ក្នុងមួយវដ្តរដូវ។
– វាមានដំណើរការក្នុងករណីដែលអ្នក និងដៃគូរបស់អ្នកសហការគ្នាតែប៉ុណ្ណោះ។
– វិធីសាស្រ្តតាមដានប្រតិទិន និងរាប់ថ្ងៃតាមវដ្តរដូវស្តង់ដារមិនអាចមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានរដូវមិនទៀងទាត់នោះទេ រួមទាំងអនិតិជនផងដែរ (9)។
– ប្រសិនបើអ្នកទើបតែឈប់ប្រើវិធីសាស្ត្រមានអរម៉ូន អ្នកត្រូវប្រើវិធីសាស្រ្តដែលគ្មានអ័រម៉ូនរយៈពេលពីរទៅបីខែ។ អរម៉ូនអាចប៉ះពាល់ដល់វដ្តរដូវរបស់អ្នក ដែលនឹងធ្វើឲ្យវិធីសាស្ត្ររាប់ថ្ងៃរួមភេទមិនមានប្រសិទ្ធភាពតាំងពីការប្រើប្រាស់លើកដំបូងៗ។ អ្នកគួរគប្បីប្រើវិធីសាស្រ្តគ្មានអរម៉ូន ខណៈពេលដែលអ្នកកំពុងព្យាយាមសិក្សាការតាមដានវដ្តរដូវរបស់អ្នក។
– វាពិបាកក្នុងការប្រើប្រាស់វិធិសាស្រ្តនេះបានល្អប្រសិនបើអ្នកស្រវឹង។
– វាមិនការពារអ្នកពីការឆ្លងជម្ងឺកាមរោគឡើយ(STIs) រួមទាំងមេរោគអេដស៍ផងដែរ។

តើវិធីសាស្រ្តរាប់ថ្ងៃរួមភេទមានផលប៉ះពាល់អ្វីដែរឬទេ?

ទេ មិនមានផលប៉ះពាល់ ឬហានិភ័យដែលគេដឹងទេ នៅពេលប្រើវិធីសាស្ត្ររាប់ថ្ងៃរួមភេទនោះទេ។

Contraception Quiz

Not sure on the method? - Take our dynamic Contraception Quiz.
When it comes to sex, protection is as important as pleasure. But what should one do to start their safe sex journey? Answer some simple questions and based on the responses, we will recommend the next steps.

Take the quiz
External Condom

Compare with similar Contraceptive Methods

Are you wondering if condoms are better than daily pills? Or if you should opt for a birth control implant? We're here to assist you in making this decision. You can select up to 5 contraceptive methods and compare them side by side to weigh the pros and cons of each.

Give a try to our Contraceptive Tool

In the example below, you'll find similar methods to the one you're currently reading about. Feel free to click on any that catch your interest or revisit our Contraceptive Methods page

Our Monthly Top Articles

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

អូសទៅឆ្វេង។ អូសទៅស្តាំ។ ភ្លេចៗខ្លួន ពេលវេលាជាច្រើនបានកន្លងផុតទៅដោយអ្នកបានអូសកាត់រូបភាពរាប់សិប ដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលអ្នកចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយ។ ដោយមានការទាក់ទងតាមអនឡាញ វាងាយស្រួលណាស់ ដោយអ្វីៗគឺគ្រា...

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

តោះយើងមកនិយាយឲ្យចំចំណុចតែម្តង ការឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃការរួមភេទតែងធ្វើឱ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អ ហើយពេលដែលកំពុងសម្រេចអោយដល់ចំណុចកំពូលវាកាន់តែធ្វើឲ្យមានចំណង់បន្ថែមទៀត។ ពេលខ្លះយើងបានប្រយ័ត្នប្រយែងថាធ្វើយ៉ាងណា...

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

ទំនៀមទំលាប់នៃការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង?

អូសទៅឆ្វេង។ អូសទៅស្តាំ។ ភ្លេចៗខ្លួន ពេលវេលាជាច្រើនបានកន្លងផុតទៅដោយអ្នកបានអូសកាត់រូបភាពរាប់សិប ដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលអ្នកចង់បង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយ។ ដោយមានការទាក់ទងតាមអនឡាញ វាងាយស្រួលណាស់ ដោយអ្វីៗគឺគ្រា...

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

អ្នក​មាន​ការ​រួម​ភេទ​ដោយ​មិន​មាន​សុវត្ថិភាព តើ​អ្វី​ទៅ​ឥឡូវ?

តោះយើងមកនិយាយឲ្យចំចំណុចតែម្តង ការឈានដល់ចំណុចកំពូលនៃការរួមភេទតែងធ្វើឱ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អ ហើយពេលដែលកំពុងសម្រេចអោយដល់ចំណុចកំពូលវាកាន់តែធ្វើឲ្យមានចំណង់បន្ថែមទៀត។ ពេលខ្លះយើងបានប្រយ័ត្នប្រយែងថាធ្វើយ៉ាងណា...