Ano ang dapat kong gawin kung ayaw ko ang mga hormonal na side effect?

Gamitin mo ang patch nang ilang buwan. Maaaring humupa ang mga side effect sa loob ng panahong iyon.

Hindi pa rin gumagana? Maaaring hindi mo maranasan ang parehong side effects sa ibang hormonal na pamamaraan. Kapag hindi bumuti ang mga bagay-bagay sa paglipas ng panahon, isaalang-alang ang paggamit ng ring, injectable, IUD, o implant

Sumubok ng ibang pamamaraan: implant, Ring, injectable.