Paano kung nairita ang balat ko dahil sa patch?

Nakakaranas nga ang ilang kababaihan ng iritasyon dahil sa pandikit o adhesive.

Subukan ito: ilipat ang patch sa ibang inirerekomendang bahagi. Maaari nitong mabawasan ang epekto. Kung ilang beses mo na itong inilipat, subukang panatilihin ito sa iisang bahagi. Kung iritado pa rin ang balat mo, subukang gumamit ng kaunting cortisone cream. Malamang na mas mabilis itong gumaling.

Hindi pa rin gumagana? Kung hindi pa rin ito gumagaling, magsaalang-alang ng pamamaraang walang pandikit o adhesive. Narito ang ilang pagpipilian na kailangan mong pag-isipan nang mas madalang sa patch: implant , IUD , Ring , injectable.


Mga sanggunian:

  1. World Health Organization Department of Reproductive Health and Research and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication Programs (2018) Family Planning: A Global Handbook for Providers. Baltimore and Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1