Paano kung nagdudulot ng iritasyon ang spermicide?

Ang iritasyon ay maaaring dahil sa brand ng spermicide na ginagamit mo. Sumubok ng ibang uri kung nais mong patuloy na gumamit ng spermicide.
Hindi pa rin gumagana? Kung may allergy ka sa Nonoxynol-9, ang pangunahing sangkap ng maraming spermicide, maaaring kailangan mong tumingin ng ibang pamamaraan. Kung mas gusto mo ng walang hormones, maaaring maging mabuting opsyon ang mga external condom (para sa lalaki), internal condom (para sa babae), at ang tansong IUD.
Sumubok ng ibang pamamaraan: external condom (para sa lalaki), internal condom (para sa babae), IUD.


References:

  1. Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. (2015). Canadian Contraception Consensus Chapter 5: Barrier Methods. JOGC Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada , 37. Retrieved from https://www.jogc.com/article/S1701-2163(16)39376-8/pdf