Kailangan ko bang mabahala tungkol sa spotting?

Ang spotting, na maaaring mangyari nang may iba’t ibang paraan, ay hindi magdudulot ng pagkawala ng napakaraming dugo mula sa iyo, bagama’t maaaring magmukhang ganoon ang nangyayari. [1]
Hindi pa rin gumagana? Maaaring mas suwertehin ka sa pill na may bahagyang mas mataas na dosis ng estrogen, o iyong nagbibigay ng estrogen sa ibang bahagi ng iyong cycle.
Sumubok ng ibang pamamaraan: Hormonal na IUD o Hindi Hormonal na IUD


References:

  1. Rowlands, S., & Searle, S. (2014). Contraceptive implants: current perspectives. Open Access Journal of Contraception. Retrieved from https://www.dovepress.com/contraceptive-implants-current-perspectives-peer-reviewed-article-OAJC