Bakit lumalangitngit ang internal condom (para sa babae)?

Subukang gumamit ng kaunting lube at tingnan kung mababawasan ang ingay. Ang mga mas bagong bersyon ng internal condom (para sa babae) ay dapat mas tahimik, kaya subukang gamitin iyon.
Hindi pa rin gumagana? Kung papayag siya, lumipat sa paggamit ng Condom. Poprotektahan ka rin ng mga ito laban sa mga STI.
Kung hindi alalahanin para sa iyo sa ngayon ang mga STI, isaalang-alang ang paglipat sa ibang pamamaraan. Maaaring maging mainam na pagpipilian para sa iyo ang IUD, ang ring, ang patch, o ang Injectable.
Sumubok ng ibang pamamaraan: condom, IUD


References:

  1. IPPF and UNFPA. (2010). MYTHS, MISPERCEPTIONS AND FEARS: ADDRESSING CONDOM USE BARRIERS. New York . Retrieved from http://bibliobase.sermais.pt:8008/BiblioNET/Upload/PDF4/002988.pdf