Paano kung masyadong mahirap ipasok?

Ang pagpasok ng internal condom (para sa babae) ay nagiging mas madali habang mas madalas mo itong ginagawa. Subukang i-practice ang pagpapasok nito kapag hindi ka makikipagtalik nang sa gayon ay masanay ka rito.
Hindi pa rin gumagana? Kapag hindi naging mas madaling ipasok ito at nag-aalala ka tungkol sa mga STI, gumamit ng mga external condom (para sa lalaki).
Kung hindi mo inaalala ang proteksyon laban sa STI sa ngayon, makabubuting lumipat sa contraception na hindi nangangailangang magpasok ka ng kahit ano sa iyong katawan. Ang IUD at Implant ay parehong ipinapasok sa isang klinika.
Sumubok ng ibang pamamaraan: implant, IUD.