Paano kung nararamdaman ng lalaki ang ring sa loob?

Kung nararamdaman ng lalaki ang panloob na ring, maaaring hindi mo ito naitulak sa pinakamalayong kaya nitong abutin sa loob ng iyong ari o puwit. Subukang itulak pa ito sa pinakaloob.
Hindi pa rin gumagana? Kung magkakasundo kayo, lumipat sa paggamit ng mga external condom (para sa lalaki). Poprotektahan ka rin ng mga ito laban sa mga STI.
Kung hindi ka nag-aalala tungkol sa mga STI sa kaparehang ito, makabubuting lumipat ka sa isang paraang non-barrier o hindi pangharang. Parehong napakaepektibo ng Injectable at implant.
Sumubok ng ibang pamamaraan: external condom (para sa lalaki), implant, injectable.


References:

  1. Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. (2015). Canadian Contraception Consensus Chapter 5: Barrier Methods. JOGC Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada , 37. Retrieved from https://www.jogc.com/article/S1701-2163(16)39376-8/pdf