Withdrawal o paghugot ng ari ng lalaki bago labasan

Nagbibigay kami ng impormasyon tungkol sa withdrawal o pull-out na paraan, kung paano ito gumagana kung ito ay epektibo, at ang mga hindi maganda.
Withdrawal o paghugot ng ari ng lalaki bago labasan

Buod

Ang withdrawal ay isa sa mga pinakalumang anyo ng contraception. Napakasimple nito – huhugutin ng lalaki ang kanyang ari mula sa babae bago siya labasan. Sa pamamaraang ito, kailangan mo lang gawin ito nang tama sa bawat pagkakataon.

Mabilis na mga katotohanan

  • Libre ang withdrawal o paghugot at hindi nangangailangan ng pagbisita sa health care provider
  • Pagiging epektibo: medyo epektibo. Pero saka lamang kapag hinugot ng lalaki ang kanyang ari sa bawat pagkakataon. Sa karaniwang paggamit, 78 lamang sa bawat 100 na indibidwal ang kinakayang pigilan ang pagbubuntis.
  • Mga side effect: walang hormones, walang device, walang side effect
  • Pagsisikap: mataas. Kailangang hugutin ng lalaki ang kanyang ari tuwing magtatalik kayo
  • Hindi nakakaprotekta laban sa mga sexually transmitted infection (STI).

Mga detalye

Ayos lang sa iyong mabuntis. Mataas ang antas ng pagpalya ng withdrawal. Kung araw mong mabuntis, kailangan mong gumamit ng ibang pamamaraan.

Alam ng lalaki kung kailan siya lalabasan. Ang withdrawal ay nangangailangan ng mataas na antas ng kabatiran at kakayahang alamin kung kailan lalabasan (at hugutin ang ari bago pa ito mangyari). Tandaan na maaari ring may lamang sperm ang pre-cum o ang likidong lumalabas sa ari ng lalaki sa simula ng pagtatalik. Kaya kahit pa hugutin niya ang kanyang ari bago siya labasan, may tsansa pa ring mabuntis ang babae.

Maaari mo itong gamitin kasabay ng ibang pamamaraan. Maaari mong gamitin ang withdrawal bilang back-up, kasabay ng ibang pamamaraan.
Napakamura nito. Mas mabuti ang withdrawal sa wala at libre ito.
Hindi kailangan ng reseta.

Paano gamitin

Nakadepende sa lalaki at sa kontrol niya sa sarili ang pamamaraang withdrawal. Kailangan niyang hugutin ang ari niya bago siya labasan AT kailangan niyang ilayo ang kanyang similya sa vulva ng babae kapag nangyari ito. Kaya napakahalagang nauunawaan ng lalaki ang mga padron ng kanyang sekswal na tugon.
Mas mahusay ang withdrawal kaysa sa wala – subalit mapanganib ito kung seryoso kang ayaw mong mabuntis.

Mga side effect

Magkakaiba ang bawat isa. Ang nararanasan mo ay maaaring iba sa nararanasan ng ibang tao.
Ang Positibo:

  • Isa sa mga pinakamurang pamamaraan
  • Hindi kailangan ng reseta

Ang Negatibo:

  • Ang tanging side effect ng withdrawal ay ang posibilidad na mabuntis bago ka pa maging handa
  • Mahirap na isagawa nang perpekto sa bawat pagkakataon
  • Mahirap alalahaning gawin kapag lasing ka

Makabubuting gumamit ng spermicide kasabay ng paghugot upang mas maging epektibo ang withdrawal.

Mga sanggunian

[1] Planned Parenthood . (2020). Withdrawal (Pull Out Method). Retrieved from Planned Parenthood https://www.plannedparenthood.org/learn/birth-control/withdrawal-pull-out-method
[2] SOGC The Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. (2016). Contraception. Retrieved from https://www.sexandu.ca/wp-content/uploads/2016/09/Contraception_Methods_Booklet.pdf
[3] Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. (2015). Canadian Contraception Consensus Chapter 4: Natural Family Planning. JOGC Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada. Retrieved from https://www.jogc.com/article/S1701-2163(16)39375-6/pdf
[4] Vogelsong, K. M. (2017). Natural Contraceptive Methods. UNDP/UNFPA/WHO/World Bank Special Programme of Research, Development and Research Training in Human Reproduction, (HRP) Department of Reproductive Health and Research World Health Organization. Retrieved from https://www.gfmer.ch/Endo/Lectures_11/Naturalc.htm
[5] World Health Organization Department of Reproductive Health and Research and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication Programs (2018) Family Planning: A Global Handbook for Providers. Baltimore and Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1
[6] World Health Organization. (2016). Selected practice recommendations for contraceptive use. Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252267/9789241565400-eng.pdf?sequence=1