Sponge

Paano gumagana ang contraceptive sponge? Saan makakabili ng mga contraceptive sponges? Ano ang pagiging epektibo ng pagpipigil sa pagbubuntis? Sinasagot namin ang lahat ng mga katanungang ito!
Sponge

Buod

Ang sponge ay isang bilog na piraso ng kulay puting plastik na foam. Mayroon itong butas sa isang panig at nylon na tali sa ibabaw. Ang lapad nito ay 5 cm, at ipapasok mo ito sa iyong ari bago ka makipagtalik. Gumagana sa dalawang paraan ang sponge: pinipigilan nitong makapasok ang sperm sa iyong matris sa pamamagitan ng pagharang sa iyong cervix, at patuloy rin itong naglalabas ng spermicide.

Mabilis na mga katotohanan

 • Walang hormones. Walang reseta.
 • Maaari mo itong ipasok nang hanggang 24 na oras bago makipagtalik
 • Pagiging epektibo: hindi ang sponge ang pinakaepektibong pamamaraan, lalo na kung nagkaanak ka na. Sa karaniwang paggamit, 76 hanggang 88 lamang sa bawat 100 indibidwal ang nakakayang pigilan ang pagbubuntis.
 • Mga side effect: maaari kang makaranas ng kaunting iritasyon
 • Pagsisikap: mataas – kailangan mo itong ipasok sa bawat pagkakataong makikipagtalik ka
 • Hindi nakakaprotekta laban sa mga sexually transmitted infection (STI).

Mga detalye

Magandang opsyon kung ayos lang sa iyong mabuntis. Karamihan ng mga tao ay hindi tama ang paggamit ng sponge, kaya madalas na nabubuntis ang mga babae. Kung ayaw mong mabuntis o magkaanak, pag-isipan ang paggamit ng ibang pamamaraan.

Komportable ka sa iyong katawan. Kung hindi ayos sa iyong ipasok ang mga darili mo sa iyong sarili, hindi ang sponge ang pinakamainam na pamamaraan para sa iyo. Pero kahalintulad ito ng pagpapasok ng tampon: kung kaya mong gawin iyon, malamang na kayanin mong ipasok ang sponge.

Kailangan nito ng disiplina. Kailangan mong alalahaning ipasok ang sponge sa bawat pagkakataong makikipagtalik ka. Kakailanganin mo ng kaunting disiplina at pagpaplano. Subalit ang maganda rito ay maaari mo itong dalhin saan mo man gustuhin.
May mga allergy? Hindi mo dapat gamitin ang sponge kung may allergy ka sa sulfa gruds, polyutherane, o spermicide .

Ang tanong tungkol sa pagbubuntis. Walang hormones ang sponge, kaya maaari kang mabuntis sa sandaling itigil mo ang paggamit nito. Protektahan ang sarili mo gamit ang ibang pamamaraan kung ititigil mo ang paggamit ng sponge at ayaw mong mabuntis.

 

Paano gamitin

Maaari mong ipasok ang sponge nang hanggang 24 na oras bago ka makipagtalik. Kinakailangan ito ng kaunting pagsasanay bago ito magamit nang tama, kaya sundin ang mga tagubiling ito.
Paano ito ipasok:

 1. Hugasan ang iyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Hayaang matuyo ang mga ito sa hangin.
 2. Basain ang sponge gamit ang kahit 30 mL ng malinis na tubig bago mo ito ipasok.
 3. Paganahin ang spermicide sa pamamagitan ng marahang pagpisil sa sponge.
 4. Habang nakaharap sa taas ang panig na may butas, tupiin ang sponge sa kalahati, nang pataas.
 5. Ipasok ang sponge hanggang sa kaloob-looban ng iyong ari, hanggang sa kayang abutin ng iyong mga daliri.
 6. Mag-isang mawawala sa pagkakatupi ang sponge, at tatakpan nito ang iyong cervix kapag binitawan mo ito.
 7. Ipasok ang iyong daliri sa palibot ng sponge upang matiyak na nasa pwesto ito. Dapat mong maramdaman ang nylon na tali sa ilalim ng sponge.
 8. Dapat isang beses mo lang ipapasok ang sponge. Huwag gumamit ng sponge na naipasok mo na dati. Kapag nasa loob na ito, maaari ka nang makipagtalik nang kahit ilang beses na gustuhin mo.
 9. Handa ka nang makipagtalik sa sandaling nasa loob na ito.

>
Paano ito ilalabas:

 1. Iwanan ito sa loob nang hindi bababa sa anim na oras matapos makipagtalik.
 2. Hugasan ang iyong mga kamay gamit ang sabon at tubig.
 3. Ipasok ang isang daliri sa iyong ari at pakiramdaman ang tali.
 4. Kapag nahawakan mo na ang tali, dahan-dahang hilahin palabas ang sponge.
 5. Itapon ang sponge sa basurahan. Ilayo ito sa mga bata at sa mga hayop.

Mga tip at trick
Kailangang ganap na mabasa ang sponge upang mapagana ang spermicide. Tiyaking pipigain mo ito upang maikalat ang tubig.

Mga side effect

Magkakaiba ang bawat isa. Ang nararanasan mo ay maaaring iba sa nararanasan ng ibang tao.
Ang Positibo:

 • Maaari mong ipasok ang sponge nang hanggang 24 na oras bago makipagtalik
 • Maaari kang makipagtalik nang hanggang ilang beses na gustuhin mo habang nasa loob ito
 • Hindi niyo dapat maramdaman ng iyong kapareha ang sponge
 • Wala itong hormone
 • Hindi kailangan ng reseta
 • Maaaring gamitin habang nagpapasuso

Ang Negatibo:

 • Ang ibang babae ay nahihirapang ipasok ito
 • Maaaring magdulot ng iritasyon ng ari
 • Maaaring maging dahilan para mas maging makalat ang pagtatalik
 • Maaaring maging dahilan para mas maging tuyo ang pagtatalik
 • Ang ibang babae ay may allergy sa sulfa drugs, polyutherance, o spermicide, at hindi dapat gumamit ng sponge
 • Mahirap alalahanin kapag nakainom ka ng alak

Lubhang nag-iiba-iba ang mga antas ng pagpalya ng sponge. Maaari itong magdepende kung may anak ka na o wala pa. Para sa mga babaeng hindi pa nagkakaanak, ang antas ng pagpalya ay 9% sa perpektong paggamit, at 16% sa karaniwang paraan ng paggamit ng mga tao rito. Para sa mga babaeng nagkaanak na, mas mataas ang antas ng pagpalya – 20% para sa perpektong paggamit, at 32% sa makatotohanang paggamit.

Mga sanggunian

[1] CHIJIOKE, M. K. (2016). SPERMICIDES AND DIAPHRAGMS. UNIVERSITY OF BENIN CITY: DEPARTMENT OF HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENTAL EDUCATION. Retrieved from https://www.academia.edu/24646826/SPERMICIDES_AND_DIAPHRAGMS
[2] Mayer Laboratories, Inc. (2018). Drug facts: TODAY VAGINAL CONTRACEPTIVE- nonoxynol-9 sponge. Retrieved from https://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/getFile.cfm?setid=6b4e54d7-6ba8-4400-bd52-75d112e6fe50&type=pdf&name=6b4e54d7-6ba8-4400-bd52-75d112e6fe50
[3] Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. (2015). Canadian Contraception Consensus Chapter 5: Barrier Methods. JOGC Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada , 37. Retrieved from https://www.jogc.com/article/S1701-2163(16)39376-8/pdf
[4] Shoupe, D. (2016). Barrier Contraceptives: Male Condoms, Vaginal Spermicides, and Cervical Barrier Methods. En D. Shoupe, The Handbook of Contraception: A Guide for Practical Management. Retrieved from http://eknygos.lsmuni.lt/springer/677/147-177.pdf
[5] World Health Organization. (2016). Selected practice recommendations for contraceptive use. Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252267/9789241565400-eng.pdf?sequence=1
[6] World Health Organization Department of Reproductive Health and Research and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication Programs (2018) Family Planning: A Global Handbook for Providers. Baltimore and Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1
[7] Xia, et al. (2020). DL-Mandelic acid exhibits high sperm-immobilizing activity and low vaginalirritation: A potential non-surfactant spermicide for contraception. Elsevier Masson. Retrieved from https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S0753332220302961?token=063F3CA5FE829FE276755EF2EE8152EBC11B2906592153330A395D73878C354BC3E701A06960C98C04FA57B0D8AB401A