Hindi hormonal na iud

Ang Copper IUD o Non-Hormonal IUD ay isang maliit na aparato na hindi pang-hormonal na plastik at tanso na inilalagay sa iyong matris. Suriin ang mga epekto at benepisyo ng tanso na IUD.
Hindi hormonal na iud

Buod

Ang IUD ay maliit at hugis-T na piraso ng plastik at tanso. Inilalagay ito sa loob ng iyong matris. Bahagyang binabago ng tanso ang kapaligiran ng matris at pinipigilan ang sperm na makarating sa egg. Nagbibigay ang mga IUD ng 3-12 taong proteksyon laban sa pagbubuntis, depende sa kung aling IUD ang kukunin mo. Kung gusto mong mabuntis, maaari mong ipatanggal ang IUD.

Mabilis na mga katotohanan

 • Madaling itago. Isang maliit na plastik at tansong hindi hormonal na device na ipinapasok sa matris mo (sinapupunan).
 • Pagiging epektibo: Ang mga IUD ay isa sa mga pinakaepektibong pamamaraan. 99 sa bawat 100 indibidwal na gumagamit ng pamamaraang ito ay magagawang pigilan ang pagbubuntis.
 • Mga side effect: maaari kang makaranas ng mas malakas na pagdurugo at pananakit ng puson
 • Pagsusumikap: mababa. Isang beses itong ipinapasok at tumatagal ito nang ilang taon
 • Hindi nakakaprotekta laban sa mga sexually transmitted infestion (STI).

Mga detalye

Magpalagay ka, tapos kalimutan mo na. Kung ayaw mong alalahanin pa ang pamamaraan ng contraceptive mo, maaaring ang IUD na nga ang para sa iyo. Sa sandaling naipasok na ito, maaari mo itong iwan sa loob ng 3 hanggang 12 taon.

Hands-free. Walang package o resetang kailangang daanan pa sa parmasya. Walang mawawala o makakalimutan.

Ganap na pagkapribado. Walang makakaalam kung may IUD ka. (Sinasabi ng ilang kalalakihan na nararamdaman nila ang mga tali, pero walang ibang makakaalam na nadiyan iyan.) Walang packaging, at wala ka nang kailangang gawin bago makipagtalik.

Ligtas at maayos para sa mga katawan ng babae. Sumasang-ayon ang karamihan ng mga eksperto na kung malusog ka at mayroon kang matris, malamang na napakahusay mong kandidato para sa IUD. Totoo iyon kahit bata ka pa, hindi ka pa nabubuntis, o hindi ka pa nagkakaroon ng mga anak. Mahusay ring pamamaraan ito para sa mga bagong ina (kahit nagpapasuso ka).

Pagdating sa tanong tungkol sa pagbubuntis. Mabilis ka dapat na mabubuntis pagkatapos mong ipatanggal ang IUD. Kung hindi ka pa handang mabuntis sa sandaling ipatanggal mo ang IUD, tiyaking gumamit ng ibang pamamaraan para maprotektahan ang sarili mo.

Pagiging available. Gusto mo bang gamitin ang pamamaraang ito? Available ang pamamaraang ito sa maraming bansa. Magtanong ka lang sa inyong lokal na mga pasilidad sa kalusugan.

Paano gamitin

 • Ang unang hakbang para makakuha ng IUD ay makipag-usap sa iyong health care provider o tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Tatanungin ka niya at susuriin ka upang tiyakin na tama para sa iyo ang IUD.
 • Maaari mong ipalagay ang IUD anumang oras sa loob ng isang buwan. Gusto ng ilang provider na ilagay ito sa panahon ng iyong regla, pero ayos lang ang anumang oras hangga’t makakatiyak kang hindi ka buntis. Maaaring maging pinakakomportableng ipalagay ito sa kalagitnaan ng regla mo (iyon ay ang panahon kung kailan pinakabukas ang iyong cervix, ang bukasan ng iyong matris).
 • Normal lang na makaramdam ng kaunting pananakit kapag nagpalagay ka ng IUD, ngunit mawawala rin ito sa pamamagitan ng pagpapahinga o gamot sa kirot. Maaari ring mahilo ang ibang babae. Kapag nasa loob na ang IUD, mapapansin mo ang maliit na taling nakabitin sa loob ng iyong ari. Naroon iyon nang sa gayon ay matanggal ang IUD sa ibang pagkakataon. (Hindi bibitin sa labas ng ari ang tali.)
 • Kapag nasa loob na ito, kailangan mong suriin ang mga dulo ng mga tali nang ilang beses taun-taon upang tiyaking nasa tamang posisyon ito. Ito ang paraan kung paano:
 • Hugasan ang iyong mga kamay gamit ang tubig at sabon, tapos umupo o tumingkayad.
 • Ilagay ang daliri sa ari mo hanggang mahawakan mo ang cervix mo, na mararamdaman mong matigas at parang goma, tulad ng dulo ng ilong mo.
 • Pakiramdaman ang mga tali. Kapag natagpuan mo ang mga ito, pagbati! Maayos pa rin ang puwesto ng IUD mo. Pero kapag naramdaman mo ang matigas na bahagi ng IUD na nakadikit sa cervix mo, maaaring kailangan mo itong ipaayos o papalitan sa iyong provider.
 • Huwag hilahin ang mga tali! Kapag ginawa mo ito, maaaring mawala sa puwesto ang IUD.
 • Kung hindi ka komportableng itsek ang mga tali, maaari mong ipagawa ito sa provider mo, isang buwan matapos itong ilagay, tapos taun-taon pagkatapos noon.

Mga side effect

Magkakaiba ang bawat isa. Ang nararanasan mo ay maaaring iba sa nararanasan ng ibang tao.

Ang Positibo: maraming bagay tungkol sa mga IUD na makabubuti sa iyong katawan, gayundin sa pakikipagtalik mo.

 • Madaling gamitin
 • Hindi nakakaabala sa init ng sandali
 • Pangmatagalang proteksyon nang hindi gaanong nangangailangan ng pagsisikap
 • Ligtas para sa mga naninigarilyo at sa mga may hypertension at diabetes
 • Hindi binabago ng mga IUD ang lebel ng hormones mo
 • Maaari mong gamitin habang nagpapasuso ka

Ang negatibo: inaalala ng lahat ang mga negatibong side effect, pero para sa karamihan ng babae, hindi problema ang mga ito. Karamihan ng babae ay mabilis na nakakaangkop sa pagkakaroon ng IUD, subalit maaari rin itong tumagal nang ilang buwan.

Ang mga pinakakaraniwang reklamo:

 • Spotting o kaunting pagdurugo sa pagitan ng mga regla (lalo na sa unang ilang buwan matapos kang magpalagay ng IUD)
 • Mas malakas na regla
 • Pananakit ng puson at pananakit ng likod

Iba pang mga usaping kailangang bantayan:

 • Pagdulas papalabas ng IUS
 • Impeksyon
 • Pagdiin ng IUS sa matris

Kapag naramdaman mo na ang mga side effect ay higit pa sa kaya mong tanggapin pagkalipas ng tatlong buwan, magpalit ng pamamaraan at manatiling protektado. Tandaan mo, mayroong pamamaraan para sa lahat ng tao, sa lahat ng lugar!

*Para sa napakaliit na bilang ng kababaihan, may panganib na makaranas ng mga malulubhang side effect

Mga sanggunian

[1] Arrowsmith, et al. (2013). Strategies for improving the acceptability and acceptance of the copper intrauterine device. Cochrane Database of Systematic Reviews. Retrieved from https://www.cochranelibrary.com/es/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD008896.pub2/abstract

[2] BATESON, D., & McNAMEE, K. (2016). Intrauterine contraception A best practice approach across the reproductive lifespan. Medicine Today. Retrieved from https://www.shinesa.org.au/media/2016/07/Intrauterine-contraception-A-best-practice-approach-Medicine-Today.pdf

[3] Dr Marie Marie Stopes International. (2017). Contraception. Retrieved from http://www.mariestopes.org.au/wp-content/uploads/Contraception-brochure-web-200417.pdf

[4] FSRH The Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare. (Amended 2019). UK MEDICAL ELIGIBILITY CRITERIA. RCOG, London. Retrieved from https://www.fsrh.org/standards-and-guidance/documents/ukmec-2016/

[5] FPA the sexual health charity. (2017). Your guide to the IUD: Helping you choose the method of contraception that’s best for you. Retrieved from https://www.fpa.org.uk/sites/default/files/intrauterine-device-iud-your-guide.pdf

6] IFPA Sexuality, Information, Reproductive Health and Rights. (2009). Copper intrauterine devices (IUCD). Dublin. Retrieved from https://www.ifpa.ie/sites/default/files/documents/media/factsheets/iucd.pdf

[7] Nelson, A. L., & Massoudi, N. (2016). New developments in intrauterine device use: focus on the US. Retrieved from https://www.dovepress.com/new-developments-in-intrauterine-device-use-focus-on-the-us-peer-reviewed-fulltext-article-OAJC

[8] Planned Parenthood. (2020). What are the benefits of IUDs? Retrieved from Planned Parenthood https://www.plannedparenthood.org/learn/birth-control/iud/what-are-the-benefits-of-iuds

[9] Pathfinder International. (2008). Intrauterine Devices (IUDs): Trainer’s Guide. Retrieved from http://www2.pathfinder.org/site/DocServer/IUD2E_combined.pdf?docID=11263
[10] Reproductive Health Access Project. (2017). IUD Information. Retrieved fromhttps://www.reproductiveaccess.org/wp-content/uploads/2014/06/IUD_facts.pdf

[11] Reproductive Health Access Project. (2015). Copper IUD. Retrieved from https://www.reproductiveaccess.org/wp-content/uploads/2014/12/factsheet_iud_copper.pdf

[12] Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada. (2016). Canadian Contraception Consensus: Chapter 7 Intrauterine Contraception. JOGC. Retrieved from https://www.jogc.com/article/S1701-2163(15)00024-9/pdf

[13] Shefras and Forsythe. (2019). Copper intrauterine device IUD. Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust. Retrieved from https://www.ouh.nhs.uk/patient-guide/leaflets/files/43583Pcopper.pdf
[14] Sanders, et al. (2018). Bleeding, cramping, and satisfaction among new copper IUD users: A prospective study. PLOS. Retrieved from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6221252/

[15] Tudorache, et al. (2017). Birth Control and Family Planning Using Intrauterine Devices (IUDs). Retrieved from https://www.intechopen.com/books/family-planning/birth-control-and-family-planning-using-intrauterine-devices-iuds-

[16] World Health Organization Department of Reproductive Health and Research and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication Programs (2018) Family Planning: A Global Handbook for Providers. Baltimore and Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1

[17] World Health Organization. (2016). Selected practice recommendations for contraceptive use. Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/252267/9789241565400-eng.pdf?sequence=1