အဝိုင်းကွင်းသည် ဘာ့ကြောင့်လျှောထွက်နေရလဲ။?

သင်အဝိုင်းကွင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မထည့်သွင်းသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
ဒီလိုလုပ်ကြည့်ပါ – ၎င်းကိုတွန်းပို့ရန် tampon inserter အလွတ်တခုကို အသုံးပြုပါ။
အလုပ်မဖြစ်သေးဘူးလား။ ၎င်းသည်ပြဿနာတခုဖြစ်နေသေးပါကသင်ကိုယ်တိုင်ထည့်သွင်းရန်မလိုသည့် နည်းလမ်းတစ်ခုကိုစဉ်းစားပါ။ ထိုးဆေး၊ implant ကိုစဉ်းစားပါ။
အခြားနည်းလမ်းသုံးမယ်- implant, IUD, ထိုးဆေး.


References:

  1. World Health Organization Department of Reproductive Health and Research and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication Programs (2018) Family Planning: A Global Handbook for Providers. Baltimore and Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1