តើមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើខ្ញុំមានការហូរទឹករំអិលទ្វារមាសច្រើន?

ជារឿងធម្មតាទេដែលមានការហូរទឹករំអិលច្រើនជាងនេះដោយសារការប្រើកង។ វាគួរតែថយចុះបន្ទាប់ពីពីរបីខែ។ វាក៏អាចជាកងដែលការពារអ្នកពីការឆ្លងដែលហៅថាការរលាកទ្វារមាសដោយបង្កឡើងដោយបាក់តេរី។
ប្រសិនបើអ្នកនៅតែព្រួយបារម្ភ សូមពិគ្រោះជាមួយអ្នកផ្ដល់សេវាថែទាំសុខភាព។
នៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេ? ប្រសិនបើការហូរទឹករំអិលមានរយៈពេលច្រើនជាងពីរបីខែ ហើយអ្នកពិតជាមិនចូលចិត្ត សូមគិតអំពីការប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេង។ អ្នកអាចសាកល្បងប្រើថ្នាំគ្រាប់ បំណះ ឬថ្នាំចាក់។ ថ្នាំគ្រាប់ និងបំណះគឺជាជម្រើសល្អ ប្រសិនបើអ្នកចង់បានការមករដូវទៀងទាត់។ ប្រសិនបើអ្នកមិនគិតពីការមករដូវមិនទៀងទាត់ ឬមិនស្ថិតស្ថេរ នោះថ្នាំចាក់អាចជាគំនិតល្អ។
សាកល្បងវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀត៖ បំណះ, ថ្នាំ​គ្រាប់, ចាក់។


References:

  1. SHINE SA. (2017). Contraceptive Vaginal Ring. Retrieved from https://www.shinesa.org.au/media/product/2015/04/Contraceptive-vaginal-ring.pdf