តើវាមានសុវត្ថិភាពទេក្នុងការលេបថ្នាំអស់ជាច្រើនឆ្នាំដោយគ្មានការឈប់សម្រាក?

​ប្រសិនបើអ្នកចង់មានគភ៌ អ្នកគួរតែបញ្ឈប់ការប្រើថ្នាំ។ ការស្រាវជ្រាវអំពីថ្នាំពន្យារកំណើតប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះបង្ហាញថាការប្រើប្រាស់ថ្នាំគ្រាប់រាប់ឆ្នាំមិនប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការមានផ្ទៃពោះទេនៅពេលដែលអ្នកឈប់ប្រើថ្នាំ។
ប្រសិនបើអ្នកធ្លាប់មានការហូរឈាមតិចៗ ពេលខ្លះ ការឈប់ប្រើថ្នាំមួយរយៈអាចជួយគ្រប់គ្រងវាបាន។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ឈប់លេបថ្នាំមួយរយៈ សូមឈប់ប្រើថ្នាំរយៈពេល 3–7 ថ្ងៃ។ ប្រើវិធីទីពីរដូចជាស្រោមអនាម័យរាល់ពេលដែលអ្នករួមភេទអំឡុងពេលឈប់ប្រើថ្នាំមួយរយៈ និងរយៈពេលប្រាំពីរថ្ងៃដំបូងបន្ទាប់ពីអ្នកចាប់ផ្តើមប្រើថ្នាំម្តងទៀត។
នៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពមែនទេ? ប្រសិនបើអ្នកជក់បារី ឬមានស្ថានភាពវេជ្ជសាស្ត្រ​ដែលធ្វើឱ្យថ្នាំមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នក សូមពិចារណាសាកល្បងវិធីសាស្ត្រតែមួយគត់​ដែលមានប្រូសេស្ទីនជំនួសវិញ។
សាកល្បងវិធីផ្សេង៖ ការផ្សាំ, IUD, ថ្នាំចាក់.


ឯកសារយោង:

  1. World Health Organization Department of Reproductive Health and Research and Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health Center for Communication Programs (2018) Family Planning: A Global Handbook for Providers. Baltimore and Geneva. Retrieved from https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260156/9780999203705-eng.pdf?sequence=1